Nazad^

O Takmičenju

Kontekst

Program Evropske unije za lokalni razvoj – EU PRO Plus organizuje likovni konkurs za kalendar za 2022. godinu za učenike i učenice srednjih škola i gimnazija iz 99 lokalnih samouprava u Srbiji. Konkurs ima za cilj da podstakne srednjoškolce/ke da saznaju, razmotre i promovišu različite aspekte dugogodišnjih odnosa Srbije i Evropske unije i istraže zajedničke ciljeve i vrednosti.

Konkurs je i prilika da se prepoznaju, ohrabre i nagrade umetnički nadareni i društveno angažovani đaci srednjih škola, kao i same škole koje predano pružaju podršku kreativnom razvoju mladih u opštinama uključenim u Program. 

Ciljevi

 1. Podstaći mlade iz 99 gradova i opština da shvate društvenu odgovornost i budu anagažovani i proaktivni u pogledu prava i potreba mladih na lokalnom nivou;

 2. Motivisati srednjoškolce i srednjoškolke da se aktivno bave za njih važnim temama kao i da rade na razvoju/ili doprinose incijativama koje imaju pozitivan uticaj na njihove živote i živote njihove zajednice u celini;

 3. Unaprediti uslove učenja u školi koja ostvari najbolji rezultat na konkursu; 

 4. Ohrabriti učenike i učenice srednjih škola da neguju svoj umetnički talenat; 

Ko može da se prijavi:

Učenici i učenice svih srednjih škola i gimnazija, bez obzira na razred, iz 99 lokalnih samouprava koje učestvuju u realizaciji EU PRO Plus programa: https://euproplus.org.rs/gderadimo

Nazad^
Nazad^

Tema takmičenja

Tema

Evropska komisija je proglasila 2022. godinu za Evropsku godinu mladih kako bi podržala angažovanje i učešće svih mladih ljudi u aktivnom izražavanju ideja i stvaranju mogućnosti za bolju budućnost sa novim perspektivama i mogućnostima usmerenim na zelene i digitalne tranzicije.

Evropska godina mladih takođe odaje priznanje generaciji koja se najviše žrtvovala tokom pandemije, a posebno mladima iz osetljivih grupa i ruralnih područja. Inicijativa ima za cilj da ih podstakne da postanu aktivni građani i akteri pozitivnih promena kroz izražavanje i sprovođenje sopstvenih akcija, vizija i saznanja o tome kako da prilagode svoje okruženje da bi zadovoljili svoje potrebe i gradili sopstvenu budućnost.

Likovnim takmičenjem 2021/2021. godine pozivamo srednjoškolce/ke da kreativno odgovore na temu „Tvoja ideja, tvoja budućnost“. Tema ima za cilj da podstakne učenike/ce na razmišljanje o tome koji bi projekat učionio njihov rodni grad boljim mestom za život mladih, a posebno kako sami mladi u lokalnim sredinama, individualno ili udruženi, mogu doprineti toj promeni.

Želimo da ohrabrimo mlade da kroz umetnički izraz dočaraju koje bi aktivnosti, mogućnosti ili institucije značajno poboljšale kvalitet života mladih u njihovim rodnim mestima, kao i koje promene u njihovom okruženju bi doprinele odluci da ne odlaze  u veće gradove i inostranstvo kada odrastu.

Umetnički radovi treba da jasno prikažu lokalne projekte, individualne ili zajedničke aktivnosti, ili kolektivne ili pojedinačne inicijative koje bi doprinele pozitivnoj promeni u životima lokalne omladine.

Instrukcije

Mislite li da bi više mladih trebalo da bude aktivno i da radi na promenama kako bi postigli bolje sutra?

Šta bi trebalo da se promeni u vašem okruženju kako bi mladi napredovali i videli svoju budućnost u svom rodnom gradu? Možete li učiniti nešto po tom pitanju? Da li biste želeli da živimo u inkluzivnijem društvu? Kako biste započeli postizanje takvog okruženja? Da li je zdravo životno okruženje vitalna tema za budućnost i šta biste za početak promenili u svom komšiluku i kako? Da li je budućnost tržišta rada u digitalnom svetu i ako jeste kako vidite tu budućnost? Da li je važno stvoriti prostor u kojem mladi ljudi mogu da dele mišljenja i ideje kako bi promenili svoje okruženje, kako bi izgledao taj prostor? Šta veći gradovi u Srbiji imaju a što bi pomoglo vama i vašim prijateljima da ostanete i razvijete svoj rodni grad? Koje mogućnosti već imate da date značajan doprinos lokalnoj pozitivnoj promeni? Razmišljajte i crtajte o ostvarivim projektima jer je vaša budućnost u vašim rukama!

Nazad^
Nazad^

Pravila konkursa

Format radova 

Radovi koji se podnose na konkurs za kalendar moraju biti u formatu A3 (42 x 29.7 cm). Radovi mogu biti u formi ilustracije, crteža, slike ili kolaža.

Na poleđini svakoga rada moraju biti jasno napisani (ili zalepljeni na listu papira na radu) sledeći podaci:

 • Jedan pasus (približno 100 reči) koji daje objašnjenje šta rad predstavlja

 • Ime i prezime učenika/ca

 • Godina i razred koju učenik/ca pohađa

 • Ime i prezime profesora/ke koji je pratio đaka i stvaranje samoga rada

 • Naziv i adresa škole

Rad dostavljen bez tekstualnog obrazloženja neće biti uzet u razmatranje. Objašnjenja moraju jasno da opišu dato umetničko delo.

 • Na poleđini svakog podnetog rada moraju se navesti sledeće informacije:

  • Naziv i adresa škole

  • Puno ime i prezime učenika/ce

  • Puno ime i prezime profesora/ke koji je nadzirao izradu rada

  • Kratko tekstualno objašnjenje o radu

Opšta pravila konkursa

 • Na konkursu mogu da učestvuju samo učenici/ce srednjih škola iz 99 lokalnih samouprava u dva regiona: Šumadije i zapadne Srbije i Južne i istočne Srbije;

 • Učešće na konkursu je besplatno; 

 • EU PRO Plus ne snosi troškove izrade i podnošenja likovnih radova;

 • Svi radovi koji ne odgovaraju temi ili ne ispunjavaju tehničke/autorske zahteve biće diskvalifikovani; 

 • Mogu se podneti samo radovi koji još nisu objavljeni; 

 • Radovi koji nose neprimerene nazive ili šalju takve poruke uključujući korišćenje negativnih stereotipa, karikiranje, uvredljivo ili neprikladno prikazivanje grupa ljudi, njihovog položaja, načina života, ili drugih karakteristika -  biće diskvalifikovani;

 • Autori/ke i škole moraju garantovati da nijedan element podnetih radova ne predstavlja kopiju drugih originalnih radova;

 • Sve slike iskorišćene u radu moraju biti u skladu sa važećim Zakonom o autorskim i srodnim pravima Republike Srbije;

 • Učešćem na ovom konkursu autori/ke i škole su saglasni sa tim da EU PRO Plus i Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji (DEU) takođe mogu koristiti radove u svrhu svoje promocije, publiciteta, vesti, tokom edukativnih radionica kao i informativnih kampanja i kampanja vezanih za temu konkursa, a bez prethodne dozvole autora/ke; 

 • Imena autora/ki najboljih radova biće navedena na kalendaru EU PRO Plus  za 2022. godinu; 

 • Učenici i učenice koji su na prethodnim konkursima zauzeli prvo, drugo ili treće mesto nemaju pravo da ponovo dobiju jednu od te tri nagrade. Oni, međutim, imaju pravo da učestvuju na konkursu i zauzmu bilo koje od preostalih devet mesta;

Obaveze škola koje učestvuju na konkursu

 • Srednje škole koje odluče da učestvuju na konkursu za kalendar moraju da organizuju interno takmičenje otvoreno za sve đake, te da izaberu do pet (5) najboljih radova koje će poslati na konkurs;

 • Profesori/profesorke iz škola koje učestvuju na konkursu treba da pomognu učenicima i učenicama i pokrenu razgovor na temu konkursa te da ih podrže u izradi radova kroz konsultacije i usmeravanje;

 • Samo jedan rad po učeniku može da se predati za konkurs za kalendar EU PRO Plus programa; 

 • Osim takmičenja za najbolje umetničke radove srednjoškolaca, škole će takođe biti ocenjivane i moći će da osvoje nagrade na osnovu truda koje su uložile u organizovanje internih školskih takmičenja; 

 • Interni školski konkurs mora biti dokumentovan i priložen u formi kratkog tekstualnog opisa praćenog fotografijama i/ili video-zapisima i poslat zajedno sa radovima kako bi se škola kvalifikovala da bude nagrađena;

Nazad^
Nazad^

Promocija takmičenja

Više o takmičenju

Nazad^
Nazad^

Proces odabira

 • Svi pristigli radovi koji ispunjavaju sva pravila konkursa učestvovaće u prvom krugu takmičenja, nakon čega će 20 najboljih biti istaknuto na zvaničnoj internet stranici EU PRO Plus programa u okviru koga će biti organizovano glasanje putem interneta (onlajn);

 • Onlajn glasanje će trajati pet dana i poziv za glasanje će biti otvoren za sve građane i građanke Republike Srbije;

 • Po završetku onlajn glasanja, svi onlajn glasovi će se sumirati nakon čega će pobednik sa najvećim brojem lajkova dobiti jedan glas publike koji će imati vrednost jednaku jednom glasu ostalih članova žirija; 

 • EU PRO Plus komisija za odabir najboljih radova biće sačinjena od četiri člana, od kojih će barem jedan imati umetničko iskustvo;

 • Komisija za odabir će od 20 odabranih radova napraviti uži izbor od 12 najboljih; 

 • Komisija za odabir će, od 12 radova iz užeg izbora, proglasiti drugo i treće mesto, kao i najbolji, prvonagrađeni rad;

Nazad^
Nazad^

Nagrade

Nagrade za učenike i profesore

Za 12 najboljih radova biće dodeljene sledeće nagrade: 

 • Prva nagrada – laptop računar; 

 • Druga i treća nagrada – tablet računari; 

 • Devet utešnih nagrada – mobilni telefoni; 

 • Profesorima/kama tri prvonagrađena učesnika/ca će biti poklonjeni tableti. 

Nagrada za pobedničku školu

Komisija za odabir takođe će razmatrati i posvećenost škola u organizaciji internog školskog konkursa.

Jedna srednja škola dobiće posebnu nagradu za trud uložen u organizovanje školskog konkursa, ukupan broj i kvalitet podnetih radova.

Pobednička škola će dobiti laptop računar, projektor i prateću opremu, što bi trebalo da doprinese unapređenju uslova za obrazovanje učenika i učenica. 

Svečanost dodele nagrada

EU PRO Plus će organizovati svečanu dodelu nagrada u skladu sa epidemiološkom situacijom u decembru 2021. godine o čemu će autori likovnih dela i škole biti nakadno obavešteni. U okviru svečanosti biće organizovana izložba najboljih prispelih radova i predstavljen kalendar EU PRO Plus za 2022. godinu.

Program Evropske unije za lokalni razvoj - EU PRO Plus doprinosi uravnoteženijem društveno-ekonomskom razvoju u Srbiji kroz poboljšano upravljanje teritorijalnim razvojem, podsticanje ekonomskog rasta i unapređenje socijalne infrastrukture i socijalne kohezije u 99 lokalnih samouprava u dva regiona: Šumadiji i Zapadna Srbija i Južna i Istočna Srbija. Da biste saznali više o Programu, posetite internet stranicu www.euproplus.org.rs.

Nazad^
Nazad^

Onlajn glasanje za najbolje likovne radove otvoreno do 5. decembra 2021. do 12 časova

Kako bi učestvovali u on-line glasanju molim Vas da se registrujete koristeći svoju mejl adresu. Pošto unesete svoju mejl adresu i lozinku na vaš mejl će stići potvrda o registraciji i link za prijavljivanje posle koga možete da pristupite glasanju.

Nakon registracije možete glasati za svaki rad koji vam se sviđa po jednom i to klikom na srce ispod rada. Ponovnim klikom na plavo srce poništavate glas.

Kada podelite svoje glasove dovoljno je da zatvorite stranicu za glasanje odnosno napustite internet stranicu programa, a vaši glasovi će biti automatski registrovani u našoj bazi podataka.

Hvala vam na izdvojenom vremenu i pomoći u odabiru najboljih likovnih radova koji će se naći na stranicama kalendara EU PRO Plus programa za 2022. godinu.

 

 

Nazad^
Nazad^

Prijavite se

 • Rok za predaju radova je 25. novembar 2021. godine do 12.00 časova

 • Odabrani umetnički radovi treba da se dostave poštom kancelariji EU PRO Plus programa na sledeću adresu:

   

   

  UNOPS/EU PRO Plus
  Naznaka: Likovni konkurs
  Skerlićeva 4
  11000 Beograd

   

Nazad^