Šta radimo

Šta radimo

EU PRO Plus je fokusiran na ostvarivanju tri ključna rezultata u ciljanim lokalnim samoupravama - poboljšano planiranje razvoja i uvođenje koncepta integralnih teritorijalnih investicija (ITI), unapređen ekonomski rast i poboljšana socijalna infrastruktura i socijalna kohezija.

Program se takođe fokusira na četiri unakrsna aspekta: dobro upravljanje, digitalizaciju i inovacije, zaštituživotne sredine i rodne ravnopravnosti. Tamo gde je to relevantno i izvodljivo, aktivnosti programa će nastojati da otklone negativne efekte pandemije korona virusa.

Projekti u okviru programa biće odabrani putem javnih poziva, i u najvećoj meri će se sprovoditi u skladu sa metodologijom dodele bespovratnih sredstava. Na ovaj način korisnici/ce sredstava imaju punu kontrolu nad realizacijom projekta, dok implementacioni partner UNOPS prati sprovođenje i pruža tehničku podršku.