Nazad^

O takmičenju

Kontekst 

Program Evropske unije za lokalni razvoj – EU PRO Plus, kao i prethodni programi – PRO 1 i 2, EU i Evropski PROGRES i EU PRO, organizuje godišnji likovni konkurs za kalendar za 2023. godinu za učenike i učenice srednjih škola i gimnazija iz 99 lokalnih samouprava u Šumadiji, zapadnoj, južnoj i istočnoj Srbiji. Konkurs ima za cilj da podstakne srednjoškolce/ke da saznaju, razmotre i promovišu različite aspekte dugogodišnjih odnosa Srbije i Evropske unije i istraže njihove zajedničke ciljeve i vrednosti.

Konkurs je i prilika da se prepoznaju, ohrabre i nagrade umetnički nadareni i društveno angažovani đaci srednjih škola, kao i same škole koje predano pružaju podršku kreativnom razvoju mladih u opštinama uključenim u Program.

Ciljevi

 1. Podstaći mlade iz 99 gradova i opština da shvate društvenu odgovornost i budu anagažovani i proaktivni u pogledu prava i potreba mladih na lokalnom nivou.

 2. Motivisati srednjoškolce i srednjoškolke da se aktivno bave za njih važnim temama kao i da rade na razvoju ili doprinose incijativama koje imaju pozitivan uticaj na njihov i život njihove zajednice

 3. Unaprediti uslove učenja u školi koja ostvari najbolji rezultat na konkursu.

 4. Ohrabriti učenike i učenice srednjih škola da neguju svoj umetnički talenat.

Ko može da se prijavi

Učenici i učenice svih srednjih škola i gimnazija, bez obzira na razred, iz 99 lokalnih samouprava koje učestvuju u realizaciji programa EU PRO Plus: https://euproplus.org.rs/gderadimo

Učenici i učenice koji su na prethodnim konkursima zauzeli prvo, drugo ili treće mesto nemaju pravo da ponovo dobiju bilo koju od te tri nagrade. Oni, međutim, imaju pravo da učestvuju na konkursu i zauzmu neko od preostalih devet mesta.

Propozicije EU PRO Plus likovnog konkursa za kalendar za 2023.

 

Nazad^
Nazad^

Tema takmičenja

Evropska komisija proglasila je 2023. godinom poslovnih veština. Kako bi odgovorila na potrebe tržišta rada koje se rapidno menja, Evropska unija (EU) fokusiraće se tokom naredne godine na identifikovanje potreba tržišta rada i ulaganje u usavršavanje i stručno obrazovanje radne snage u Evropi.

U realnosti, pored već ustaljene, progresivne automatizacije proizvodne industrije i uključivanja veštačke inteligencije u proizvodni proces, pandemija je ubrzano digitalizovala pristup učenju i obrazovanju. Ove promene, zajedno sa odgovorom na klimatsku krizu pa i globalna politička dešavanja, u proteklih nekoliko godina znatno su uticale na potrebe tržišta rada. U skladu sa ovom, novom realnošću, EU se fokusirala na prilagođavanje pojedinaca i preduzeća neminovno digitalnoj budućnosti. 

U strategiji „Digitalna decenija Evrope“ plan EU je da do 2030. najmanje 80% Evropljana/ki stekne osnovne digitalne veštine, dok će više od 20 miliona njih biti sertifikovani stručnjaci za informaciono-komunikacione tehnologije. Novi poziv u okviru Programa DIGITALNA Evropa, koji će finansirati nove osnovne i master studijske programe u ključnim tehnološkim oblastima, usmeren je upravo na potrebu za digitalnim veštinama.

Prilagođavanje promenama dakle mora biti brzo i zahteva angažovanje i nastavnika/ca i učenika/ca. S jedne strane, tradicionalno, statično i usko stručno, teorijsko obrazovanje moraće, zbog okruženja koje se brzo razvija, da se transformiše u doživotno učenje koje ima za cilj celokupni razvoj učenika. Ovo pre svega predviđa podršku učenicima u što ranijem prepoznavanju i korišćenju talenata koje imaju, a zatim i identifikovanju obrazovanja koje je potrebno da se taj talenat transformiše u profesionalnu veštinu odnosno primeni u poslovnom okruženju, ali i doprinese zajednici i društvu.

Želimo dakle da podstaknemo mlade da razmišljaju o sopstvenim talentima kao i budućoj profesiji gde bi taj talenat, obrazovanjem pretvoren u radnu veštinu, bio najbolje iskorišćen u poslovnom okruženju. 

Pitanja da podstaknu kreativnost

Da li imate posebani talenat, specifično interesovanje za predmete i teme iz oblasti bez obzira da li se uče u školi ili van nje. Šta i gde bi studirali kada bi mogli da idete u bilo koju školu na svetu i studirate bilo koji predmet. Šta je vaša buduća profesija, zašto i kako se ona uklapa u novu, digitalizovanu stvarnost? Koje novine ćete jednog dana uvesti u svoju profesiju, šta ćete raditi drugačije od prethodnih generacija profesionalaca u tom sektoru? Kako bi vaš rad u toj profesiji mogao pozitivno da utiče na vaš život, zajednicu i da doprinese boljoj Srbiji u Evropi? Kada bi bili najbolji u svojoj budućoj profesiji koju nagradu bi osvojili i za šta? Koje veštine su vam potrebne da bi to ostvarili? Gde te veštine mogu dase steknu?

Nazad^
Nazad^

Pravila konkursa

Format radova

Radovi koji se podnose na konkurs za kalendar moraju biti u formatu A3 (42 x 29,7 cm). Radovi mogu biti u formi ilustracije, crteža, slike ili kolaža. 

Na poleđini svakoga rada moraju biti jasno napisani (ili zalepljeni na listu papira na radu) sledeći podaci:

 • Jedan pasus (približno 30 reči) kojim se objašnjava šta rad predstavlja

 • Ime, prezime i kontakt telefon i email učenika/ce

 • Godina i razred koju učenik/ca pohađa

 • Ime, prezime i kontakt telefon i email profesora/ke koji je pratio/la đaka i stvaranje samoga rada

 • Naziv i adresa škole

Rad dostavljen bez tekstualnog obrazloženja neće biti uzet u razmatranje. Objašnjenja moraju jasno da opišu dato umetničko delo.

Primer podnošenja podataka nagrađenog rada sa likovnog konkursa EU PRO Plus programa iz 2022. godine “Tvoje ideje, tvoja budućnost”

Primer pasusa (približno 30 reči) kojim se objašnjava šta rad predstavlja:
Angažovanje mladih na svojoj budućnosti putem pokretanja akcija kako bi se rešili postojeći problemi zajednice ključna je stavka za bolju budućnost svih građana Niša. (primer ima 22 reči)

Ime, prezime i kontakt telefon i email učenika/ce:
Anđela Bučić, 060 000 000, email@email

Godina i razred koju učenik/ca pohađa: III2

Ime, prezime i kontakt telefon i email profesora/ke:
Danijela Davidović, 060 000 000, email@email

Naziv i adresa škole: Umetnička škola Niš, Prvomajska 6, Niš

 

 • Radovi koji nose neprimerene nazive ili šalju takve poruke biće diskvalifikovani.

 • Naročito je važno da se na radovima izbegnu stereotipi, karikiranje, uvredljivo ili neprikladno prikazivanje grupa ljudi, njihovog položaja, načina života ili drugih karakteristika. Radovi  takve sadržine biće diskvalifikovani.

 • Autori/ke i škole moraju garantovati da nijedan element podnetih radova ne predstavlja kopiju drugih originalnih radova. 

 • Sve slike iskorišćene u radu moraju biti u skladu sa važećim Zakonom o autorskim i srodnim pravima Republike Srbije. 

Opšta pravila konkursa

 • EU PRO Plus neće snositi troškove izrade i podnošenja likovnih radova

 • Učešće na konkursu je besplatno, a prijave mogu biti pojedinačne ili grupne (školske)

 • Svi radovi koji ne odgovaraju temi ili ne ispunjavaju tehničke/autorske zahteve biće diskvalifikovani.

 • Mogu se podneti samo radovi koji još nisu objavljeni

 • Učešćem na ovom konkursu autori/ke i škole su saglasni sa tim da EU PRO Plus i Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji mogu koristiti radove u svrhu svoje promocije, publiciteta, vesti, tokom edukativnih radionica kao i informativnih kampanja i kampanja vezanih za temu konkursa, a bez prethodne dozvole autora/ke.

 • Imena autora/ki najboljih radova biće navedena na kalendaru EU PRO Plus za 2023. godinu.

 • Učenici i učenice koji su na prethodnim konkursima zauzeli prvo, drugo ili treće mesto nemaju pravo da ponovo dobiju bilo koju od te tri nagrade. Oni, međutim, imaju pravo da učestvuju na konkursu i zauzmu neko od preostalih devet mesta.

Obaveze škola koje učestvuju na konkusu

 • Srednje škole koje odluče da učestvuju na konkursu za kalendar moraju da organizuju interno takmičenje otvoreno za sve đake, te da na njemu izaberu do pet (5) najboljih radova koje će poslati na konkurs.

 • Profesori/profesorke iz škola koje učestvuju na konkursu treba da pomognu učenicima i učenicama i pokrenu razgovor na temu konkursa te da ih podrže u izradi radova kroz konsultacije i usmeravanje.

 • Samo jedan rad po učeniku može se predati za konkurs za kalendar programa EU PRO Plus.

 • Rok za predaju radova je 20. november 2022. do 12.00.

 • Odabrani umetnički radovi treba da se dostave poštom kancelariji programa EU PRO Plus na sledeću adresu:

  UNOPS/EU PRO Plus
  Sa naznakom: Likovni konkurs
  Skerlićeva 4
  11000 Beograd 

 • Osim takmičenja za najbolje umetničke radove srednjoškolaca, škole će takođe biti ocenjivane i moći će da osvoje nagrade na osnovu truda koji su uložile u organizovanje internih školskih takmičenja. 

 • Interni školski konkurs mora biti dokumentovan i priložen u formi kratkog tekstualnog opisa praćenog fotografijama i/ili video-zapisima i poslat zajedno sa radovima kako bi se škola kvalifikovala da bude nagrađena.

Nazad^
Nazad^

EU PRO Plus Likovni konkurs za kalendar za 2023 - Koja je tvoja super-veština?

 

 

 

 

Nazad^
Nazad^

Proces odabira

 • Svi pristigli radovi koji ispunjavaju sva pravila konkursa učestvovaće u prvom krugu takmičenja, nakon čega će 20 najboljih biti istaknuto na zvaničnoj internet stranici programa EU PRO Plus, u okviru koje će biti organizovano glasanje putem interneta (onlajn).

 • Onlajn glasanje će trajati pet dana i poziv za glasanje će biti otvoren za sve građane i građanke Republike Srbije.

 • Po završetku onlajn glasanja, svi onlajn glasovi će se uzeti u obzir, nakon čega će pobednik sa najvećim brojem lajkova dobiti jedan glas publike, koji će imati vrednost jednaku jednom glasu ostalih članova žirija.

 • Komisija EU PRO Plus za odabir najboljih radova biće sačinjena od četiri člana, od kojih će barem jedan imati umetničko iskustvo.

 • Komisija za odabir će od 20 odabranih radova napraviti uži izbor od 12 najboljih. 

 • Komisija za odabir će, od 12 radova iz užeg izbora, proglasiti drugo i treće mesto, kao i najbolji, prvonagrađeni rad.

Nazad^
Nazad^

Nagrade

Nagrade za učenike i profesore

Za 12 najboljih radova biće dodeljene sledeće nagrade:

 • Prva nagrada – laptop računar;
 • Druga i treća nagrada – tablet računari;

 • Devet utešnih nagrada – mobilni telefoni;

 • Profesorima/kama tri prvonagrađena učesnika/ca biće poklonjeni tablet računari.

Nagrada za pobedničku školu

Komisija za odabir takođe će razmatrati posvećenost škola organizaciji internog školskog konkursa. 

Jedna srednja škola dobiće posebnu nagradu za trud uložen u organizovanje školskog konkursa, ukupan broj i kvalitet podnetih radova. 

Pobednička škola dobiće laptop računar, projektor i prateću opremu, što bi trebalo da doprinese unapređenju uslova za obrazovanje učenika i učenica. 

Svečanost dodele nagrada

EU PRO Plus će organizovati svečanu dodelu nagrada u skladu sa epidemiološkom situacijom u decembru 2022. godine, o čemu će autori likovnih dela i škole biti nakadno obavešteni. U okviru svečanosti biće organizovana izložba najboljih prispelih radova i predstavljen kalendar EU PRO Plus za 2023. godinu.

Program Evropske unije za lokalni razvoj – EU PRO Plus doprinosi uravnoteženijem društveno-ekonomskom razvoju u Srbiji kroz poboljšano upravljanje teritorijalnim razvojem, podsticanje ekonomskog rasta i unapređenje socijalne infrastrukture i socijalne kohezije u 99 lokalnih samouprava u dva regiona: Šumadija i zapadna Srbija i Južna i istočna Srbija. Da biste saznali više o Programu, posetite internet stranicu www.euproplus.org.rs

 

Nazad^
Nazad^

Glasanje za najbolje radove

Onlajn glasanje za najbolje likovne radove biće otvoreno do 4. decembra 2022. do 12 časova.

Kako bi učestvovali u on-line glasanju molim Vas da se registrujete koristeći svoju mejl adresu. Pošto unesete svoju mejl adresu i lozinku na vaš mejl će stići potvrda o registraciji i link za prijavljivanje posle koga možete da pristupite glasanju.

Nakon registracije možete glasati za svaki rad koji vam se sviđa po jednom i to klikom na srce ispod rada. Ponovnim klikom na plavo srce poništavate glas.

Kada podelite svoje glasove dovoljno je da zatvorite stranicu za glasanje odnosno napustite internet stranicu programa, a vaši glasovi će biti automatski registrovani u našoj bazi podataka.

Hvala vam na izdvojenom vremenu i pomoći u odabiru najboljih likovnih radova koji će se naći na stranicama kalendara EU PRO Plus programa za 2023. godinu.

Nazad^
Nazad^

Prijavite se

 • Rok za predaju radova je 20. novembar 2022. godine do 12.00 časova

 • Odabrani umetnički radovi treba da se dostave poštom kancelariji EU PRO Plus programa na sledeću adresu:

 

UNOPS/EU PRO Plus
Naznaka: Likovni konkurs
Skerlićeva 4
11000 Beograd

Nazad^