Opština Ćuprija

Šumadija i zapadna Srbija - Pomoravski Okrug

Stepen razvijenosti - III grupa

Aktivnih privrednih društava - 393

Aktivnih preduzetnika - 1042

27.393


Broj stanovnika
h-money

49.119


Prosečna zarada

287


Površina
Ćuprija
Ćuprija
Ćuprija
Ćuprija
Ćuprija

-


Poboljšano planiranje razvoja i uvođenje koncepta integralnih teritorijalnih investicija

-


Unapređen ekonomski rast u ciljnim opštinama

2


Poboljšana socijalna infrastruktura i socijalna kohezija u ciljnim opštinama

292.999 evra

172.138 evra

(59% EU PRO)

120.861 evra

(41% sufinansiranje)

-
-
292.999 evra

Rekonstrukcija i adaptacija zgrade Mesne zajednice u selu Supska

Lokalna infrastruktura

Završetak rekonstrukcije zgrade Mesne zajednice u selu Supska, jednom od najvećih naselja u ćuprijskoj opštini, u cilju poboljšanja uslova za pružanje medicinskih usluga i organizovanja društvenih i kulturnih aktivnosti za 1.662 stanovnika, uključujući članove lokalnih šahovskih, kulturnih i umetničkih društava.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

278.683 evra

157.822 evra

120.861 evra

Podrška Crvenom krstu Ćuprija: Preventivni zdravstveni pregledi seoskog stanovništva

Socijalna kohezija

Unapređenje i ponovno uspostavljanje rada seoskih zdravstvenih ambulanti, prekinutih usled pandemije kovida-19, kao preduslova za obavljanje preventivnih pregleda za oko 2.000 stanovnika u selima, sa posebnim osvrtom na korisnike starije od 65 godina i osobe sa invaliditetom.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

14.316 evra

14.316 evra

-