Grad Jagodina

Šumadija i zapadna Srbija - Pomoravski Okrug

Stepen razvijenosti - II grupa

Aktivnih privrednih društava - 839

Aktivnih preduzetnika - 2377

64.893


Broj stanovnika
h-money

60.363


Prosečna zarada

470


Površina
Jagodina

-


Poboljšano planiranje razvoja i uvođenje koncepta integralnih teritorijalnih investicija

2


Unapređen ekonomski rast u ciljnim opštinama

-


Poboljšana socijalna infrastruktura i socijalna kohezija u ciljnim opštinama

83.052 evra

62.192 evra

(75% EU PRO)

20.861 evra

(25% sufinansiranje)

-
83.053 evra

Podrška preduzeću za preradu drveta - Jasmina Urošević PR Trgovina, proizvodnja i prodaja nameštaja Duraline

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće koje prerađuje drvo (nameštaj) planira da nabavi mašinu za kompjutersko numeričko upravljanje (CNC) u cilju povećanja proizvodnih kapaciteta i uvođenja novih proizvoda. Kao rezultat, biće otvorena dva nova radna mesta, uz postojećih pet. Aktivnost DOP predviđa donaciju nameštaja osnovnoj školi i vrtiću u lokalnoj zajednici.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

58.962 evra

43.303 evra

15.660 evra

Podrška preduzeću za održavanje i popravke - MD Mechanics d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće koje se bavi servisiranjem, održavanjem i montažom proizvodnih mašina planira da nabavi mobilne platforme za rad na visini i razne aparate za zavarivanje radi poboljšanja i optimizacije proizvodnje. Kao rezultat, biće otvorena dva radna mesta, uz postojećih osam. Aktivnost DOP predviđa donaciju četiri klima-uređaja lokalnoj školi i sterilizaciju i vakcinaciju životinja.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

24.090 evra

18.889 evra

5.201 evra

-