Opština Mali Zvornik

Šumadija i zapadna Srbija - Mačvanski Okrug

Stepen razvijenosti - IV grupa

Aktivnih privrednih društava - 81

Aktivnih preduzetnika - 465

11.035


Broj stanovnika
h-money

48.737


Prosečna zarada

184


Površina
Mali Zvornik
Mali Zvornik
Mali Zvornik
Mali Zvornik
Mali Zvornik
Mali Zvornik
Mali Zvornik
Mali Zvornik
Mali Zvornik

-


Poboljšano planiranje razvoja i uvođenje koncepta integralnih teritorijalnih investicija

1


Unapređen ekonomski rast u ciljnim opštinama

-


Poboljšana socijalna infrastruktura i socijalna kohezija u ciljnim opštinama

176.999 evra

159.299 evra

(90% EU PRO)

17.700 evra

(10% sufinansiranje)

-
176.999 evra

Unapređenje turističke infrastrukture u Malom Zvorniku

Poslovna infrastruktura (razvoj turizma)

Projekat unapređenja lokalne turističke ponude izgradnjom pešačke staze dužine 950 m sa tri vidikovca i odmorišta, signalizacijom i info-tablom, do arheološkog lokaliteta Orlovine, i uspostavljanjem info-centra za promociju i izlaganje artefakti sa arheološkog nalazišta. Takođe, sprovođenje programa izgradnje kapaciteta u oblasti razvoja i promocije turizma, uz izradu plana promocije turizma.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

176.999 evra

159.299 evra

17.700 evra

-