Opština Velika Plana

Južna i istočna Srbija - Podunavski Okrug

Stepen razvijenosti - III grupa

Aktivnih privrednih društava - 381

Aktivnih preduzetnika - 1451

37.222


Broj stanovnika
h-money

51.227


Prosečna zarada

345


Površina
Velika Plana
Velika Plana

-


Poboljšano planiranje razvoja i uvođenje koncepta integralnih teritorijalnih investicija

-


Unapređen ekonomski rast u ciljnim opštinama

1


Poboljšana socijalna infrastruktura i socijalna kohezija u ciljnim opštinama

28.610 evra

28.610 evra

(100% EU PRO)

-

(0% sufinansiranje)

-
-
28.610 evra

Podrška Udruženju osoba sa cerebralnom i dečijom paralizom „Volja za životom“: Bolje socijalne usluge za osobe sa invaliditetom u Velikoj Plani

Socijalna kohezija

Unapređenje pružanja usluga i održivosti usluge dnevnog boravka za najmanje 50 dece sa invaliditetom kroz uspostavljanje službe neurofidbek terapije i SOS pozivnog centra za pružanje podrške ugroženim grupama. Takođe, planirana je i adaptacija učionice i unapređenje uslova za pomoć u obrazovanju deci sa invaliditetom u Dnevnom boravku. Pored toga, biće unapređen odgovor lokalnih aktera u vanrednim situacijama kroz razvoj i usvajanje lokalnog protokola za vanredne situacije za ugroženo stanovništvo.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

28.610 evra

28.610 evra

-