Opština Aleksandrovac

Šumadija i zapadna Srbija - Rasinski Okrug

Stepen razvijenosti - IV grupa

Aktivnih privrednih društava - 236

Aktivnih preduzetnika - 1085

22.158


Broj stanovnika
h-money

54.879


Prosečna zarada

387


Površina
Aleksandrovac
svi-projekti

3

Ukupan broj projekata
od 2010. do danas

53.290 evra

42.295 evra

(Donatori 79%)

10.995 evra

(Sufinansiranje 21%)

-

Učešće programa: -

Sufinansiranje: -

-
-
-

53.290 evra

Učešće programa: 42.295 evra

Sufinansiranje: 10.995 evra

51.149 evra

Podrška preduzeću za preradu metala - Ped Process d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće se bavi obradom metala i proizvodnjom predmeta od metala. Bespovratna sredstva će biti upotrebljena za kupovinu višeosovinske CNC mašine za obradu metala, zahvaljujući kojoj će se povećati proizvodni kapaciteti i unaprediti kvalitet proizvoda. Pored toga, odmah će biti otvorena dva, a dugoročno još tri nova radna mesta. Preduzeće će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, u okviru kojih će pružati podršku lokalnim manifestacijama.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

26.000 evra

20.000 evra

6.000 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju prehrambenih proizvoda Healthy food from Župa d.o.o., Stubal

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće za preradu hrane (voća i povrća) nabaviće opremu za proizvodnju ajvara i džemova od voća, i to tri odvojene mašine - za pranje voća i povrća, pravljenje pirea i pranje gajbica. Nova oprema će ubrzati proizvodni proces i povećati produktivnost. U proizvodnji su trenutno zaposlena tri radnika, a investicija će doprineti otvaranju jednog radnog mesta odmah i još pet u periodu od tri godine. Predloženim aktivnostima DOP-a predviđena je donacija sopstvenih proizvoda, džemova, ajvara i dr., lokalnom vrtiću.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

25.149 evra

20.154 evra

4.995 evra

2.141 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

-

-

Učešće programa: -

Sufinansiranje: -

-
-
-

-

Učešće programa: -

Sufinansiranje: -

-
-
-
-
-