Opština Aleksinac

Južna i istočna Srbija - Nišavski Okrug

Stepen razvijenosti - IV grupa

Aktivnih privrednih društava - 234

Aktivnih preduzetnika - 1474

43.258


Broj stanovnika
h-money

59.048


Prosečna zarada

707


Površina
Aleksinac
Aleksinac
Aleksinac
svi-projekti

24

Ukupan broj projekata
od 2010. do danas

1.063.639 evra

760.788 evra

(Donatori 72%)

302.851 evra

(Sufinansiranje 28%)

618.629 evra

Učešće programa: 381.983 evra

Sufinansiranje: 236.646 evra

-
618.629 evra

Rekonstrukcija Ustanove za odmor i rekreaciju dece „Lipovac“

Poslovna infrastruktura (razvoj turizma)

Projekat rekonstrukcije i modernizacije infrastrukture Ustanove za odmor i rekreaciju dece „Lipovac“ radi pružanja bolje usluge različitim korisnicima, uključujući sportske klubove, nevladine organizacije, penzionere i turiste.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

618.629 evra

381.983 evra

236.646 evra

-

244.980 evra

Učešće programa: 195.822 evra

Sufinansiranje: 49.158 evra

-
54.091 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

Unapređenje GIS-a

Uvođenje i razvoj GIS-a

Grad Kruševac i opština Aleksinac već su uspostavili GIS, obezbedili hardver i softver, prikupili i uneli geoprostorne podatke, prostorni i urbanistički planovi su izrađeni a obučen kadar postoji. Unapređenje podrazumeva nabavku specijalizovane aplikacije koja će stvoriti mehanizme za praćenje i upravljanje javnom imovinom, što će umanjiti troškove održavanja i omogućiti lokalnoj upravi da pruža bolje usluge.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

51.950 evra

44.100 evra

7.850 evra

190.889 evra

Natkrivanje i opremanje zelene pijace u Aleksincu

Lokalna infrastruktura

Izgradnja krova i nabavka novih tezgi pružiće bolje uslove za prodavce i kupce poljoprivrednih i zanatskih proizvoda i povećati broj radnih dana pijace, što će omogućiti da sadašnjih 60 proizvođača/prodavaca ostvare veće prihode, dok će novih 200 imati mogućnost da iznajme tezge. U okviru projekta izradiće se i pravilnik o radu zelene pijace, dok će rukovodstvo i zaposleni u Javnom komunalnom preduzeću proći obuke za upravljanje pijacom.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

190.889 evra

149.581 evra

41.308 evra

200.030 evra

Učešće programa: 182.983 evra

Sufinansiranje: 17.047 evra

30.259 evra

Mahala nije socijala

Aktivnosti socijalnog uključivanja

Zapošljavanje: Stručne obuke i podrška u traženju posla kao i besplatna pravna pomoć za 30 interno raseljenih Roma i Romkinja u Aleksincu i Merošini.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

4.767 evra

4.767 evra

-

Arak tut - Čuvaj se

Aktivnosti socijalnog uključivanja

Bezbednost: Unapređenje bezbednosti i zaštite od požara u romskim naseljima putem sprovođenja obuka, nabavke protivpožarnih aparata i uspostavljanja dobrovoljnih vatrogasnih društava u pet projektnih opština.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

1.108 evra

1.108 evra

-

Podrška socijalnom uključivanju na lokalnom nivou

Aktivnosti socijalnog uključivanja

Podrška za pripremu i realizaciju lokalnih strategija/akcionih planova za zapošljavanje i socijalno uključivanje; promovisanje aktivnog uključivanja i poboljšane integracije socijalnih i službi za zapošljavanje

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

5.171 evra

5.171 evra

-

Obuka za tržište rada

Stručne obuke

Četrdeset korisnika će polagati test iz nemačkog jezika, usled činjenice da su dve nemačke firme koje posluju u opštini izrazile potrebu za novim radnicima sa osnovnim nivoom znanja ovog jezika. Deset korisnika će pohađati sertifikovanu obuku iz računovodstva, koje je među najtraženijim poslovima na lokalnom tržištu rada.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

9.500 evra

9.500 evra

-

Prevencija ranih - dečjih brakova u opštini Aleksinac

Aktivnosti socijalnog uključivanja

Socijalna zaštita: Izgradnja kapaciteta nadležnih lokalnih institucija u prevenciji ranih - dečjih brakova u Aleksincu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

9.713 evra

9.713 evra

-

90.152 evra

Specijalistička medicinska praksa

Žensko preduzetništvo

Specijalistička medicinska praksa

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

9.443 evra

9.443 evra

-

Stomatološka praksa

Žensko preduzetništvo

Stomatološka praksa

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

8.338 evra

8.338 evra

-

Igraonica i rođendaonica

Žensko preduzetništvo

Igraonica i rođendaonica

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

7.440 evra

7.440 evra

-

Uvođenje integrisanog sistema menadžmenta (IMS) u kompaniju „Dimenzija“

Uvođenje standarda kvaliteta i bezbednosti prehrambenih proizvoda

Kompanija dobija sertifikaciono telo za sertifikaciju.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.946 evra

2.946 evra

-

Podrška poljoprivrednim zadrugama za upotrebu novih tehnika i tehnologija u proizvodnji

Podrška poljoprivrednim proizvođačkim grupama

Pomoć uključuje obuke za upravljanje poljoprivrednim proizvođačkim grupama, kao i studijsku posetu jednoj od zemalja Evropske unije.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

4.211 evra

4.211 evra

-

Vertikalna dimenzija dobrog upravljanja

Dobro upravljanje

Formulisanje politika i/ili upravnih propisa kojima se uređuje vertikalna koordinacija i komunikacija između JLS i državnih institucija

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

6.176 evra

6.176 evra

-

Podrška u primeni elektronskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola

Podrška u primeni elektronskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola

Projekat će se sprovesti u partnerstvu sa NALED-om i Ministarstvom građevine, saobraćaja i infrastrukture, i uključuje sledeće aktivnosti: treninzi i mentorska podrška za LSU i JKP, preporuke za unapređenje interne organizacije, unošenje planskih dokumenata u centralni registar i prikupljanje podataka koji mogu doprineti unapređenju propisa.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.088 evra

2.088 evra

-

Podrška poljoprivrednim zadrugama za upotrebu novih tehnika i tehnologija u proizvodnji Voćarstvo i povrtarstvo

Podrška poljoprivrednim proizvođačkim grupama

Podrška Udruženju Ratar-K - Izgradnja hladnjače i nabavka opreme za skladištenje i sušenje voća i povrća, što bi za cilj trebalo da ima unapređenu prodaju u udruženju koje okuplja 42 voćara i povrtara.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

49.510 evra

40.000 evra

9.510 evra

79.619 evra

Unapređenje efikasnosti lokalne Poreske uprave u Aleksincu

Lokalna poreska uprava

Angažovanje spoljnih saradnika koji će ažurirati evidenciju poreskih obveznika LSU u cilju povećanja izvora prihoda LSU i ostvarenja održivog nivoa budžetskih resursa

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

10.308 evra

9.271 evra

1.037 evra

Uvođenje i razvoj GIS-a

Geografski informacioni sistemi (GIS)

Projekat je usredsređen na izradu inventara imovine i mapiranje braunfild i grinfild lokacija. Predviđa se razvoj zajedničkog GIS-a za obe lokalne samouprave, što predstavlja dobar pristup korišćenju opreme za pribavljanje podataka u pogledu održivosti i zajedničkog korišćenja resursa partnerskih lokalnih samouprava.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

39.979 evra

33.479 evra

6.500 evra

Podrška reformi upravljanja na lokalnom nivou i opštinskim Stručnim centrima za dobro upravljanje

Dobro upravljanje

Formulisanje paketa reformi za unapređenje upravljanja na lokalnom nivou; podrška opštinskim kapacitetima za dobro upravljanje i osnivanje opštinskih stručnih centara za dobro upravljanje

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

10.441 evra

10.441 evra

-

Pružanje obuke o uslovima FIDIC-a za ugovore o izvođenju radova

Obuka za korišćenje FIDIC ugovora o izvođenju radova

Pružanje obuke za korišćenje ugovora FIDIC-a o izvođenju radova u svim JLS obuhvaćenim Programom i obuke uz rad za JLS koje će dobiti bespovratna sredstva CFCU

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

9.091 evra

9.091 evra

-

Procena nivoa upravljanja lokalnih samouprava

Dobro upravljanje

Procena će pružiti uvid u nivoe upravljanja lokalnih samouprava koje učestvuju u Programu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

1.475 evra

1.475 evra

-

Izrada programskih budžeta za 2016. i petogodišnjih planova kapitalnih investicija

Planovi kapitalnih investicija i programsko budžetiranje

Obezbeđivanje tehničke podrške LSU u oblastima programskog budžetiranja i planiranja kapitalnih investicija. Lokalnim samoupravama se pruža pomoć u razvoju budžeta za 2016. i planova kapitalnih investicija za period 2016-2020.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

5.333 evra

5.333 evra

-

Zajednička akcija za zdravlje

Lokalni mehanizmi rodne ravnopravnosti

Doprinos unapređenju usluga javnog zdravlja žena iz ruralnih sredina kroz niz aktivnosti usmerenih ka boljem razumevanju date teme.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.992 evra

2.992 evra

-

-

Učešće programa: -

Sufinansiranje: -

-
-
-
-
-