Opština Blace

Južna i istočna Srbija - Toplički Okrug

Stepen razvijenosti - IV grupa

Aktivnih privrednih društava - 126

Aktivnih preduzetnika - 449

9.731


Broj stanovnika
h-money

52.204


Prosečna zarada

306


Površina
Blace
Blace
Blace
Blace
Blace
Blace
Blace
Blace
Blace
svi-projekti

43

Ukupan broj projekata
od 2010. do danas

874.783 evra

711.735 evra

(Donatori 81%)

163.048 evra

(Sufinansiranje 19%)

80.790 evra

Učešće programa: 68.654 evra

Sufinansiranje: 12.136 evra

-
80.790 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju prehrambenih proizvoda - Dušan Rakić PR Prerada i konzervisanje voća Biser Toplice

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće koje se bavi preradom voća planira da nabavi industrijsku sušaru za preradu organskog voća. Kao rezultat, biće otvorena dva nova radna mesta, uz jedno postojeće i tri sezonska. Aktivnost DOP predviđa donaciju sušenog organskog voća lokalnom vrtiću, centru za osobe sa smetnjama u razvoju i domu za stare.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

49.536 evra

42.106 evra

7.430 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju prehrambenih proizvoda - Jelena Jovanović PR Prerada i konzervisanje voća i povrća Trbunje

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće koje se bavi proizvodnjom hrane i preradom voća i povrća planira da nabavi mašinu za pakovanje i dve komore (za hlađenje i zamrzavanje), te uvede HACCP standard za poboljšanje proizvodnje i kvaliteta hrane. Kao rezultat, biće biće otvoreno jedno radno mesto, uz jedno postojeće. Aktivnost DOP predviđa donaciju proizvoda lokalnom domu za stare u Blacu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

14.301 evra

12.158 evra

2.143 evra

Podrška preduzeću za obradu drveta Nikola Ilić PR Rezanje i obrada drveta

Podrška ženama i mladim početnicima u poslovanju

Mladi preduzetnik ima za cilj da unapredi posao prerade drveta kroz nabavku opreme za povećanje proizvodnih kapaciteta. DOP aktivnosti predviđaju izgradnju rekreativnih zona za decu u lokalnim parkovima i doniranje proizvoda socijalno ugroženim sugrađanima.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

10.546 evra

8.944 evra

1.602 evra

Podrška preduzeću koje pruža IT usluge Alek IT Solutions

Podrška ženama i mladim početnicima u poslovanju

Mladi preduzetnik ima za cilj proširenje usluge IT tehničke podrške uz nabavku nove i bolje opreme. DOP aktivnost predviđa podršku manifestaciji Dani šljive i promociji lokalnog turizma.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

6.407 evra

5.446 evra

961 evra

-

201.757 evra

Učešće programa: 134.756 evra

Sufinansiranje: 67.001 evra

181.921 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji prehrambenih proizvoda - Organic Land Donje Grgure

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzetnik se bavi preradom voća, povrća i mlečnih proizvoda koji imaju sertifikat organske hrane. Bespovratna sredstva će biti iskorišćena za kupovinu linije za preradu voća i povrća, mlina i prese radi povećanja proizvodnih kapaciteta, otvaranja jednog novog radnog mesta odmah i još tri nova radna mesta u dužem roku. U okviru aktivnosti društveno odgovornog poslovanja preduzetnik će dati donacije deci koja pohađaju lokalne osnovne škole.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

26.000 evra

20.000 evra

6.000 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji prehrambenih proizvoda - R-S voće Kaševar

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzetnik se bavi preradom i konzervisanjem voća i ima 60 kooperanata, poljoprivrednih gazdinstava i zadruga koji se oslanjaju na njegove kapacitete da obezbedi poštenu cenu i sigurnu prodaju njihovih proizvoda. Bespovratna sredstva će biti iskorišćena za nabavku opreme za proizvodnju i pakovanje u cilju unapređenja proizvodnih kapaciteta i povećanja produktivnosti. Uz to će odmah biti otvorena tri, a potom još deset radnih mesta. Preduzetnik će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, koje će obuhvatiti donaciju proizvoda socijalno ugroženim članovima lokalne zajednice.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

28.197 evra

19.797 evra

8.400 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju odeće - Ivko Knits d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće proizvodi žensku odeću koristeći visoku tehnologiju pletenja. Ivko Knits proizvodi za Ivko doo, koje potom odeću prodaje u svojim maloprodajnim objektima u Srbiji i inostranstvu, a u većim količinima preko poslovnica tog preduzeća i u Nemačkoj, Sjedinjenim Američkim Državama i Kini. Bespovratna pomoć će se iskoristiti za nabavku sofisticirane mašine za vez, što će dovesti do povećanja efikasnosti i uvođenja inovacija u proizvodnju. Odmah će doći do otvaranja tri, a potom i sedam novih radnih mesta. Aktivnosti društveno odgovornog poslovanja koje će preduzeće sprovoditi će obuhvatati i pokretanje programa stručne prakse i donaciju medicinske opreme lokalnom zdravstvenom centru.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

91.560 evra

50.000 evra

41.560 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju proizvoda od plastike i papira Dinas-plastik d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Mikro preduzeće za proizvodnju proizvoda od plastike (gajbi) nabaviće alat za automatsko brizganje u cilju povećanja produktivnosti i kvaliteta finalnih proizvoda. U proizvodnji su trenutno zaposlena četiri radnika, a investicija će doprineti otvaranju jednog radnog mesta odmah i još dva u periodu od tri godine. Predloženim aktivnostima DOP-a predviđena je donacija dva desktop računara osnovnoj školi u Merošini.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

36.164 evra

27.818 evra

8.346 evra

19.836 evra

Izrada plana detaljne regulacije za Blačko jezero

PDR

Plan detaljne regulacije turističkog područja Blačko jezero trebalo bi da pruži podršku lokalnoj samoupravi u nameri da jezero očisti i zaustavi proces njegovog pretvaranja u močvaru, kako bi se očuvao biljni i životinjski svet a područje bilo zaštićeno od izgradnje. Oblast jezera treba da bude uređena tako da bude privlačna za aktivni turizam jer je pogodna za pešačenje u prirodi, pecanje, planinarenje, biciklizam i šetnje.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

17.695 evra

15.000 evra

2.695 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

-

197.905 evra

Učešće programa: 177.086 evra

Sufinansiranje: 20.819 evra

15.171 evra

Prerada i konzerviranje voća i povrća

Samozapošljavanje mladih

Proizvodnja i pakovanje suvog voća, povrća i proizvodnja pića od voća

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

10.000 evra

10.000 evra

-

Podrška socijalnom uključivanju na lokalnom nivou

Aktivnosti socijalnog uključivanja

Podrška za pripremu i realizaciju lokalnih strategija/akcionih planova za zapošljavanje i socijalno uključivanje; promovisanje aktivnog uključivanja i poboljšane integracije socijalnih i službi za zapošljavanje

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

5.171 evra

5.171 evra

-

141.537 evra

Izrada glavnog projekta za proširenje i rekonstrukciju objekta ustanove socijalne zaštite u Trbunju

Izrada glavnog projekta

Izrada glavnog projekta za proširenje i rekonstrukciju objekta ustanove socijalne zaštite u Trbunju radi poboljšanja uslova života građana koji u njemu žive i uslova rada zaposlenih

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

11.311 evra

8.711 evra

2.600 evra

Stomatološka praksa

Žensko preduzetništvo

Stomatološka praksa

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

5.617 evra

5.617 evra

-

Prerada i konzerviranje voća i povrća

Žensko preduzetništvo

Prerada i konzerviranje voća i povrća

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

9.870 evra

9.870 evra

-

Proizvodnja odevnih predmeta

Žensko preduzetništvo

Proizvodnja odevnih predmeta

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

4.255 evra

4.255 evra

-

Plan detaljne regulacije

Planovi detaljne regulacije

Izrada detaljnih regulacionih planova za radne zone u Blacu - Radna zona „Fruto 2“

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

3.060 evra

2.526 evra

534 evra

Plan detaljne regulacije

Planovi detaljne regulacije

Izrada detaljnih regulacionih planova za radne zone u Blacu - Radna zona „Gornja Draguša“

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

14.960 evra

12.349 evra

2.611 evra

Proizvodnja odeće

Podrška preduzetnicima i mikro i malim preduzećima

Proizvodnja odeće

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

22.600 evra

15.000 evra

7.600 evra

Vertikalna dimenzija dobrog upravljanja

Dobro upravljanje

Formulisanje politika i/ili upravnih propisa kojima se uređuje vertikalna koordinacija i komunikacija između JLS i državnih institucija

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

6.176 evra

6.176 evra

-

Podrška u primeni elektronskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola

Podrška u primeni elektronskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola

Projekat će se sprovesti u partnerstvu sa NALED-om i Ministarstvom građevine, saobraćaja i infrastrukture, i uključuje sledeće aktivnosti: treninzi i mentorska podrška za LSU i JKP, preporuke za unapređenje interne organizacije, unošenje planskih dokumenata u centralni registar i prikupljanje podataka koji mogu doprineti unapređenju propisa.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.088 evra

2.088 evra

-

Zamena podova u Osnovnoj školi „Stojan Novaković“

Lokalni infrastrukturni projekat

Zamena starih podova u Osnovnoj školi „Stojan Novaković“ u Blacu trebalo bi da doprinese unapređenju sanitarnih uslova i uslova za učenje i život 687 učenika i učenica koji trenutno pohađaju školu, kao i 1.437 dece uzrasta 0-14 koja žive u Blacu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

61.600 evra

56.000 evra

5.600 evra

41.197 evra

Unapređenje efikasnosti lokalne Poreske uprave u Blacu

Lokalna poreska uprava

Angažovanje spoljnih saradnika koji će ažurirati evidenciju poreskih obveznika LSU u cilju povećanja izvora prihoda LSU i ostvarenja održivog nivoa budžetskih resursa

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

11.065 evra

9.950 evra

1.115 evra

Podrška reformi upravljanja na lokalnom nivou i opštinskim Stručnim centrima za dobro upravljanje

Dobro upravljanje

Formulisanje paketa reformi za unapređenje upravljanja na lokalnom nivou; podrška opštinskim kapacitetima za dobro upravljanje i osnivanje opštinskih stručnih centara za dobro upravljanje

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

10.441 evra

10.441 evra

-

Pružanje obuke o uslovima FIDIC-a za ugovore o izvođenju radova

Obuka za korišćenje FIDIC ugovora o izvođenju radova

Pružanje obuke za korišćenje ugovora FIDIC-a o izvođenju radova u svim JLS obuhvaćenim Programom i obuke uz rad za JLS koje će dobiti bespovratna sredstva CFCU

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

9.091 evra

9.091 evra

-

Procena nivoa upravljanja lokalnih samouprava

Dobro upravljanje

Procena će pružiti uvid u nivoe upravljanja lokalnih samouprava koje učestvuju u Programu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

1.475 evra

1.475 evra

-

Izrada programskih budžeta za 2016. i petogodišnjih planova kapitalnih investicija

Planovi kapitalnih investicija i programsko budžetiranje

Obezbeđivanje tehničke podrške LSU u oblastima programskog budžetiranja i planiranja kapitalnih investicija. Lokalnim samoupravama se pruža pomoć u razvoju budžeta za 2016. i planova kapitalnih investicija za period 2016-2020.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

5.333 evra

5.333 evra

-

Unapređenje ekonomskog položaja žena kroz promociju i podsticanje ženskog preduzetništva

Lokalni mehanizmi rodne ravnopravnosti

Projekat će biti usmeren na unapređenje ekonomskog položaja žena kroz realizaciju programa obuka iz preduzetništva i pokretanja poslovanja, studijske posete i druge aktivnosti usmerene na razmenu znanja i umrežavanje.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

3.792 evra

3.033 evra

759 evra

394.331 evra

Učešće programa: 331.239 evra

Sufinansiranje: 63.092 evra

31.481 evra

Oprema za sušenje bilja, voća i povrća

Žensko preduzetništvo

Sušenje bilja, voća i povrća

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

4.000 evra

3.360 evra

640 evra

Podrška mladima

Fond za učešće građana (CIF)

Jačanje angažovanja zajednice kroz obuku mladih aktivista, lokalne samouprave i predstavnika institucija u pisanju projekata, radu NVO, prikupljanju sredstava itd.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

10.881 evra

9.140 evra

1.741 evra

Podrška mladima

Fond za učešće građana (CIF)

Aktivno uključivanje mladih u rešavanje problema zajednice kroz povećanje kapaciteta omladinskih grupa i predstavnika lokalne samouprave u Topličkom okrugu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

12.449 evra

10.457 evra

1.992 evra

Sprovođenje procesa participativnog budžetiranja

Opštinsko upravljanje

Uvođenje prakse i procesa participativnog budžetiranja (PB) u opštinama. Povećanje kapaciteta opština za sprovođenje procesa javnih nabavki.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

4.151 evra

3.487 evra

664 evra

86.839 evra

Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju i proširenje vrtića u Blacu

Tehnička dokumentacija

Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju i dogradnju vrtića u Blacu

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

49.363 evra

41.465 evra

7.898 evra

Plan detaljne regulacije za Centar 1

Plan detaljne regulacije

Plan detaljne regulacije za Centar 1

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

7.512 evra

6.310 evra

1.202 evra

Plan detaljne regulacije za Skladišni i trgovinski centar

Plan detaljne regulacije

Plan detaljne regulacije za Skladišno-trgovinski centar

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

14.964 evra

12.570 evra

2.394 evra

Unapređenje lokalne poreske uprave

Lokalna poreska uprava

Angažovanje četiri zaposlena u periodu od tri meseca na ažuriranju baze podataka lokalne poreske uprave sa ciljem povećanja izvora prihoda za opštinu i dostizanja održivog nivoa budžetskih sredstava

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

15.000 evra

12.600 evra

2.400 evra

156.566 evra

Promocija rodne ravnopravnosti u jugozapadnoj Srbiji

Rodna ravnopravnost

Promocija rodne ravnopravnosti u jugozapadnoj Srbiji

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

8.477 evra

7.121 evra

1.356 evra

Investiciono održavanje osnovne škole u Blacu

Lokalna infrastruktura

Investiciono održavanje osnovne škole u Blacu

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

49.363 evra

41.465 evra

7.898 evra

Dogradnja ulaza Doma zdravlja za prijem hitnih slučajeva

Lokalna infrastruktura

Dogradnja ulaza Doma zdravlja za prijem hitnih slučajeva

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

49.363 evra

41.465 evra

7.898 evra

Izgradnja vodovodne mreže u selu Džepnica

Lokalna infrastruktura

Izgradnja vodovodne mreže u selu Džepnica

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

49.363 evra

41.465 evra

7.898 evra

48.250 evra

Dani šljive u Blacu

Podrška festivalima

Nakon brendiranja Festivala šljiva 2012. manifestacija privukla je rekordnih 100.000 posetilaca, što je više od 40% od najveća posećenost prethodnih godina. Uspostavljanje Turističkog informativnog centra omogućava lakšu organizaciju događaja u narednim godinama i doprinosi promociji Blaca i potencijala koji Toplički kraj ima u voćarstvu

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

38.250 evra

32.130 evra

6.120 evra

Dani šljive u Blacu 2013

Podrška festivalima

Podrška održavanju festivala Dani šljive u Blacu 2013

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

10.000 evra

8.400 evra

1.600 evra

71.195 evra

Pružanje podrške u vidu dobara i usluga svim programskim lokalnim samoupravama za unapređenje lokalne uprave i promociju tema i aktivnosti vezanih za EU

Dobro upravljanje; Opštinsko upravljanje i planiranje razvoja; Infrastruktura; Javna svest i brendiranje područja

Pružanje podrške u vidu dobara i usluga svim programskim lokalnim samoupravama za unapređenje lokalne uprave, unapređenje opštinskog upravljanja i planiranja, promovisanje zaštite životne sredine, rodne ravnopravnosti i unapređenja znanja o podršci EU, zajedno sa sprovođenjem osnovne studije konkurentnosti i ankete o zadovoljstvu građana.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

71.195 evra

59.804 evra

11.391 evra