Opština Bojnik

Južna i istočna Srbija - Jablanički Okrug

Stepen razvijenosti - IV grupa

Aktivnih privrednih društava - 41

Aktivnih preduzetnika - 398

9.363


Broj stanovnika
h-money

49.706


Prosečna zarada

264


Površina
Bojnik
Bojnik
Bojnik
Bojnik
svi-projekti

27

Ukupan broj projekata
od 2010. do danas

1.797.801 evra

1.514.922 evra

(Donatori 84%)

282.879 evra

(Sufinansiranje 16%)

36.521 evra

Učešće programa: 35.410 evra

Sufinansiranje: 1.111 evra

-
10.185 evra

Podrška mladom preduzetniku Veljku Jovanoviću

Podrška ženama i mladim početnicima u poslovanju

Mladi preduzetnik ima za cilj da osnuje auto-servis uz nabavku opreme potrebne za pružanje ove usluge. DOP aktivnost predviđa oragnizovanje praktične nastave za đake srednjih tehničkih škola.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

10.185 evra

9.074 evra

1.111 evra

26.336 evra

Podrška Građanskom savetu opštine Bojnik: Zajednički napori – uvođenje usluge ličnog pratioca deteta u opštinama Bojnik i Lebane

Socijalna kohezija

Poboljšanje socijalne inkluzije petoro školske dece sa invaliditetom kroz uvođenje usluge ličnog pratioca deteta u Bojniku i Lebanu i organizovanje letnje škole socijalnih veština za 15 dece sa invaliditetom i njihove roditelje.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

26.336 evra

26.336 evra

-

1.265.506 evra

Učešće programa: 1.039.591 evra

Sufinansiranje: 225.915 evra

-
1.265.506 evra

Izgradnja komunalne infrastrukture u agrobiznis zoni u Kosančiću

Poslovna infrastruktura

Izgradnja infrastrukture u novoj agrobiznis zoni u Kosančiću, koja podrazumeva izgradnju pristupnog puta, vodovoda, kanalizacije, snabdevanja električnom energijom i telekomunikacione infrastrukture, trebalo bi da stvori uslove za privlačenje investicija i razvoj novih preduzeća, kao i povećanje sadašnje poljoprivredne proizvodnje. Na taj način projekat treba da doprinese otvaranju novih radnih mesta za stanovnike i stanovnice opštine koji se pretežno bave poljoprivredom.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

1.219.300 evra

1.000.000 evra

219.300 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

Razvoj turističkog potencijala kroz regionalni GIS

Uvođenje i razvoj GIS-a

Postojeći GIS u Leskovcu poslednji put je ažuriran 2016. godine unošenjem informacija o braunfild i grinfild lokacijama. Nova GIS aplikacija će omogućiti detaljno predstavljanje značajnog kulturnog i prirodnog nasleđa Leskovca i Bojnika kao dela turističke ponude koja će doprineti razvoju lokalnog turizma. Kroz ovaj međuopštinski projekat, postojeće hardverske, komunikacione i softverske strukture u Leskovcu će biti korišćene zajednički.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

44.065 evra

37.450 evra

6.615 evra

-

247.323 evra

Učešće programa: 231.222 evra

Sufinansiranje: 16.101 evra

16.013 evra

Ekonomsko osnaživanje žena u ruralnim krajevima Opštine Bojnik

Fond za učešće građana (CIF 2)

Ekonomsko osnaživanje žena u ruralnim krajevima i podsticaj razvoju ruralne privrede kroz realizaciju treninga za izradu biznis-planova, dodelu 15 sistema za navodnjavanje najuspešnijim učesnicama i sprovođenje zajedničke obuke za profesionalno bavljenje poljoprivredom

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

8.697 evra

7.828 evra

869 evra

Podrška socijalnom uključivanju na lokalnom nivou

Aktivnosti socijalnog uključivanja

Podrška za pripremu i realizaciju lokalnih strategija/akcionih planova za zapošljavanje i socijalno uključivanje; promovisanje aktivnog uključivanja i poboljšane integracije socijalnih i službi za zapošljavanje

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

5.171 evra

5.171 evra

-

„Čuvaj se“ (na romskom jeziku „Arak tut“)

Aktivnosti socijalnog uključivanja

Pilot-projekat „Čuvaj se“ (na romskom jeziku „Arak tut“), koji sprovodi „YUROM centar“, ima za cilj da spreči izbijanje požara kao i da upozna stanovnike 22 romska naselja sa merama njegove prevencije. Projekat se zalaže za povećanje zaštite od požara kroz mobilizaciju relevantnih nacionalnih i lokalnih institucija.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.145 evra

2.145 evra

-

206.462 evra

Izrada glavnog projekta zgrade Centra za razvoj preduzetništva u Bojniku

Izrada glavnog projekta

Izrada glavnog projekta zgrade Centra za razvoj preduzetništva u Bojniku, što će imati neposredan uticaj na privredni razvoj te opštine

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

7.803 evra

6.750 evra

1.053 evra

Izrada glavnog projekta zgrade za socijalno stanovanje u Bojniku

Izrada glavnog projekta

Izrada glavnog projekta objekta radi poboljšanja uslova života najugroženijih stanovnika Opštine Bojnik

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

5.108 evra

4.595 evra

513 evra

Plan detaljne regulacije

Planovi detaljne regulacije

Izrada plana detaljne regulacije za poslovnu zonu u Kosančiću

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

15.400 evra

13.860 evra

1.540 evra

Završetak izgradnje vodovodne mreže

Lokalni infrastrukturni projekat

Završetkom izgradnje vodovoda obezbediće se pijaća voda za oko 1.800 ljudi, što treba da doprinese smanjenju broja pacijenata obolelih od žutice kao i sprečavanju širenja zaraznih bolesti.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

109.887 evra

98.173 evra

11.714 evra

Vertikalna dimenzija dobrog upravljanja

Dobro upravljanje

Formulisanje politika i/ili upravnih propisa kojima se uređuje vertikalna koordinacija i komunikacija između JLS i državnih institucija

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

6.176 evra

6.176 evra

-

Podrška u primeni elektronskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola

Podrška u primeni elektronskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola

Projekat će se sprovesti u partnerstvu sa NALED-om i Ministarstvom građevine, saobraćaja i infrastrukture, i uključuje sledeće aktivnosti: treninzi i mentorska podrška za LSU i JKP, preporuke za unapređenje interne organizacije, unošenje planskih dokumenata u centralni registar i prikupljanje podataka koji mogu doprineti unapređenju propisa.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.088 evra

2.088 evra

-

Radovi na zaštiti od erozije toka Puste reke

Zaštita od erozije

Tehnički, biotehnički i biološki radovi za zaštitu od erozije toka Puste reke

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

60.000 evra

60.000 evra

-

24.848 evra

Podrška reformi upravljanja na lokalnom nivou i opštinskim Stručnim centrima za dobro upravljanje

Dobro upravljanje

Formulisanje paketa reformi za unapređenje upravljanja na lokalnom nivou; podrška opštinskim kapacitetima za dobro upravljanje i osnivanje opštinskih stručnih centara za dobro upravljanje

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

10.441 evra

10.441 evra

-

Pružanje obuke o uslovima FIDIC-a za ugovore o izvođenju radova

Obuka za korišćenje FIDIC ugovora o izvođenju radova

Pružanje obuke za korišćenje ugovora FIDIC-a o izvođenju radova u svim JLS obuhvaćenim Programom i obuke uz rad za JLS koje će dobiti bespovratna sredstva CFCU

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

9.091 evra

9.091 evra

-

Procena nivoa upravljanja lokalnih samouprava

Dobro upravljanje

Procena će pružiti uvid u nivoe upravljanja lokalnih samouprava koje učestvuju u Programu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

1.475 evra

1.475 evra

-

Povećanje broja žena koje donose odluke od javnog značaja

Lokalni mehanizmi rodne ravnopravnosti

Doprinos rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou putem izgradnje kapaciteta lokalnih donosilaca odluka, OCD i drugih zainteresovanih strana, kao i kreiranje predloga izmene regulatornog okvira.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

3.841 evra

3.429 evra

412 evra

248.451 evra

Učešće programa: 208.699 evra

Sufinansiranje: 39.752 evra

1.718 evra

Praćenje rodne ravnopravnosti (RO) kao preduslov za unapređenje rodne ravnopravnosti u Bojniku

Mehanizam za rodnu ravnopravnost

Praćenje rodne ravnopravnosti (RO) kao preduslov za unapređenje rodne ravnopravnosti u Bojniku

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

1.718 evra

1.443 evra

275 evra

42.343 evra

Plan detaljne regulacije za Akumulaciju Brestovac

Plan detaljne regulacije

Plan detaljne regulacije za akumulaciju Brestovac

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

15.000 evra

12.600 evra

2.400 evra

Unapređenje lokalne poreske uprave

Lokalna poreska uprava

Angažovanje četiri zaposlena u periodu od tri meseca na ažuriranju baze podataka lokalne poreske uprave sa ciljem povećanja izvora prihoda za opštinu i dostizanja održivog nivoa budžetskih sredstava

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

15.000 evra

12.600 evra

2.400 evra

Plan detaljne regulacije za područje Radan planine

Plan detaljne regulacije

Plan detaljne regulacije za područje Radan planine

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

8.593 evra

7.218 evra

1.375 evra

Operativni grant za klaster planinskog turizma Radan

Podrška klasterima

Povećan broj članova klastera za 50% i poboljšane poslovne mogućnosti za članove klastera kroz organizaciju promotivnog poslovnog događaja.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

3.750 evra

3.150 evra

600 evra

133.195 evra

Jačanje institucionalnog i infrastrukturnog kapaciteta pijace u Bojniku u cilju razvoja poljoprivredne proizvodnje

Lokalna infrastruktura

Poboljšanje uslova rada zaposlenih u Javnom komunalnom preduzeću (JKP), zaposlenih u Fondu za poljoprivredu i prodavaca mlečnih proizvoda, kao i poboljšanje opštih higijenskih uslova za prodaju mlečnih proizvoda.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

94.587 evra

79.453 evra

15.134 evra

Jačanje institucionalnih i infrastrukturnih kapaciteta pijace Bojnik u cilju razvoja poljoprivredne proizvodnje - II faza

Lokalna infrastruktura

Poboljšani uslovi rada za 32 radnika - trgovci mlekarskim proizvodia su poboljšali uslove rada jer svoje proizvode čuvaju u hladnjačama.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

38.608 evra

32.431 evra

6.177 evra

-
71.195 evra

Pružanje podrške u vidu dobara i usluga svim programskim lokalnim samoupravama za unapređenje lokalne uprave i promociju tema i aktivnosti vezanih za EU

Dobro upravljanje; Opštinsko upravljanje i planiranje razvoja; Infrastruktura; Javna svest i brendiranje područja

Pružanje podrške u vidu dobara i usluga svim programskim lokalnim samoupravama za unapređenje lokalne uprave, unapređenje opštinskog upravljanja i planiranja, promovisanje zaštite životne sredine, rodne ravnopravnosti i unapređenja znanja o podršci EU, zajedno sa sprovođenjem osnovne studije konkurentnosti i ankete o zadovoljstvu građana.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

71.195 evra

59.804 evra

11.391 evra