Grad Bor

Južna i istočna Srbija - Borski Okrug

Stepen razvijenosti - I grupa

Aktivnih privrednih društava - 510

Aktivnih preduzetnika - 1204

41.089


Broj stanovnika
h-money

86.764


Prosečna zarada

856


Površina
Bor
svi-projekti

10

Ukupan broj projekata
od 2010. do danas

478.958 evra

392.199 evra

(Donatori 82%)

86.759 evra

(Sufinansiranje 18%)

436.585 evra

Učešće programa: 349.826 evra

Sufinansiranje: 86.759 evra

305.324 evra

Strategija razvoja urbanog područja grada Bora

Izrada strategije održivog urbanog razvoja

Strategija razvoja urbanog područja Bora bavi se teritorijom koja je i prethodno planski razvijana kao industrijski centar, izgrađen u neposrednoj blizini rudarsko-metalurškog kompleksa. Grad je po stepenu zagađenja i degradacije životne sredine jedno od najugroženijih područja u Srbiji. Snažan turistički potencijal ogleda se u Brestovačkoj banji, Borskom jezeru i turističkom centru „Jelen“ na Crnom vrhu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

-

-

-

Ekosistem za inovacije i pametnu ekonomiju u Boru

Integralni projekat

Partner na projektu: RARIS -Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije

Unapređenje ekonomske diverzifikacije u lokalnoj ekonomiji kojom dominira rudarska industrija. Projekat podržava preduzetništvo osnivanjem startap centra sa dve ruralne tačke – u Zlotu i Gornjanima, uvođenjem Living Laba i Digitalne platforme za pametnu ekonomiju. Takođe uključuje infrastrukturnu nadogradnju kao što su pametni sistemi i mere energetske efikasnosti za Poslovni inkubator centar Bor. Inicijativa direktno podržava 20 malih i srednjih preduzeća i obučava 75 pojedinaca, podstičući raznovrsniju i otporniju lokalnu ekonomiju.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

305.324 evra

242.116 evra

63.208 evra

101.408 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju prehrambenih proizvoda - Stefan Simonović PR Radnja za proizvodnju mlečnih proizvoda Zapis Homolja L&S

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće koje se bavi preradom mlečnih proizvoda planira da nabavi opremu za proizvodnju mlečnih proizvoda (dozator za kiselomlečne proizvode, dozator za mleko, duplikator kapaciteta 500 l i pH metar) kako bi unapredilo proizvodnju i kvalitet proizvoda i uvelo nove proizvode. Kao rezultat, biće otvoreno jedno radno mesto, uz postojeća dva. Aktivnost DOP predviđa donaciju proizvoda lokalnoj predškolskoj ustanovi i korisnicima lokalnih narodnih kuhinja.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

21.231 evra

16.985 evra

4.246 evra

Podrška preduzeću za proizvdonju prehrambenih proizvoda - Zoran Krcić PR Prerada mleka i proizvodnja sireva Krcino zlato Zlot

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće koje se bavi proizvodnjom mlečnih proizvoda planira da nabavi 11 mašina za mlečnu proizvodnju, uvođenje ISO standarda kvaliteta i izradu veb-stranice u cilju unapređenja proizvodnje i kvaliteta proizvoda, kao i uvođenja i promocije novih proizvoda. Kao rezultat, biće otvorena tri nova radna mesta, uz postojeća tri. Aktivnost DOP predviđa donaciju sredstava za popravku dela lokalnog seoskog puta.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

45.398 evra

36.234 evra

9.164 evra

Podrška stomatološkoj ordinaciji - Stomatološka ordinacija Dr Miloš Stanković

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Stomatološka ordinacija planira da nabavi ortopan radi poboljšanja kvaliteta i proširenja spektra usluga. Kao rezultat, biće otvoreno jedno radno mesto, uz postojeća dva. Aktivnost DOP predviđa stomatološke preglede za mlađu decu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

34.779 evra

24.638 evra

10.141 evra

29.853 evra

Podrška Udruženju građana „Kokoro“ Bor: Korak dalje

Socijalna kohezija

Unapređenje kvaliteta i održivosti socijalne usluge za resocijalizaciju i prevenciju asocijalnog ponašanja među 80 dece i mladih sa problemima u ponašanju i njihovim porodicama kroz pružanje sveobuhvatnih usluga podrške, uključujući edukaciju, savetovanje, resocijalizaciju i medijaciju, uz jačanje kapaciteta profesionalaca koji rade sa njima, a u okviru Dnevnog boravka za decu i mlade sa problemima u ponašanju.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

29.853 evra

29.853 evra

-

42.373 evra

Učešće programa: 42.373 evra

Sufinansiranje: -

10.480 evra

Podrška Tehničkom fakultetu Bor: B.V.U.M. - budi vlasnik uspešnog MSP (eng. B.O.S.S.)

Podrška organizacijama za podršku poslovanju

Glavni cilj ovog projekta je jačanje sposobnosti preduzetnika za uspešno vođenje posla. Obuka predviđa tri radionice i uključuje četiri modula: marketing, operacije, komunikacija i finansije. Stručni tim će razmotriti svaku delatnost pojedinačno i zajedno sa preduzetnicima pronaći prilagođena rešenja za identifikovana pitanja.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

10.480 evra

10.480 evra

-

2.141 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

29.752 evra

Edukacijom do emancipacije

Jačanje socijalne kohezije u multietničkim opštinama

Sprovodi: Udruženje građana „Village“ - Pokret za razvoj Istočne Srbije

Partner na projektu: Udruženje Vlaha „Primovara“, selo Zlot, Mesna zajednica sela Brestovca, Web tim „Bor 030“, Folklorni ansambl „Аido“, selo Brestovac, Društvo mladih istraživača Bor

Opšti cilj ovog projekta je da doprinese socijalnoj koheziji i inkluziji nezaposlenih žena, naročito onih iz seoskih sredina oko Bora. Žene će učestvovati u obuci kojom će se unaprediti njihovo znanje i veštine od značaja za turističku delatnost, a time i njihov društveno-ekonomski položaj i doprinos razvoju seoskog i lokalnog turizma. Organizacije nadležne za razvoj sela i turizma učestvovaće u studijskom putovanju koje će unaprediti njihovo znanje o najboljim načinima da podrže pokretanje biznisa i poboljšaju turističku ponudu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

14.791 evra

14.791 evra

-

Mobilisanje resursa u cilju inkluzije marginalizovanih i osetljivih grupa uz jačanje socijalne kohezije u Boru

Jačanje socijalne kohezije u multietničkim opštinama

Sprovodi: Udruženje građana „Kokoro“ Bor

Partner na projektu: Centar za socijalni rad Bor

Unapređenje pristupa obrazovanju i obezbeđivanje boljih karijernih mogućnosti marginalizovanim mladima u Boru radi povećanja njihove zapošljivosti. Ovo će se postići organizovanjem dopunskih časova i kurseva profesionalne orijentacije, savetovanjem mladih, osnaživanjem roditelja/staratelja da deci pružaju podršku u nastavku školovanja i odabiru zanimanja, podsticanjem međusektorske saradnje institucija što rade sa decom kojoj je potrebna pomoć.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

14.961 evra

14.961 evra

-

-

Učešće programa: -

Sufinansiranje: -

-
-
-

-

Učešće programa: -

Sufinansiranje: -

-
-
-
-
-