Opština Crna Trava

Južna i istočna Srbija - Jablanički Okrug

Stepen razvijenosti - IV grupa

Aktivnih privrednih društava - 16

Aktivnih preduzetnika - 441

1.066


Broj stanovnika
h-money

52.380


Prosečna zarada

312


Površina
Crna Trava
Crna Trava
svi-projekti

15

Ukupan broj projekata
od 2010. do danas

394.637 evra

343.645 evra

(Donatori 87%)

50.992 evra

(Sufinansiranje 13%)

-

Učešće programa: -

Sufinansiranje: -

-
-
-

2.141 evra

Učešće programa: 2.141 evra

Sufinansiranje: -

-
2.141 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

-

176.789 evra

Učešće programa: 160.310 evra

Sufinansiranje: 16.479 evra

5.171 evra

Podrška socijalnom uključivanju na lokalnom nivou

Aktivnosti socijalnog uključivanja

Podrška za pripremu i realizaciju lokalnih strategija/akcionih planova za zapošljavanje i socijalno uključivanje; promovisanje aktivnog uključivanja i poboljšane integracije socijalnih i službi za zapošljavanje

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

5.171 evra

5.171 evra

-

130.044 evra

Vertikalna dimenzija dobrog upravljanja

Dobro upravljanje

Formulisanje politika i/ili upravnih propisa kojima se uređuje vertikalna koordinacija i komunikacija između JLS i državnih institucija

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

6.176 evra

6.176 evra

-

Podrška u primeni elektronskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola

Podrška u primeni elektronskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola

Projekat će se sprovesti u partnerstvu sa NALED-om i Ministarstvom građevine, saobraćaja i infrastrukture, i uključuje sledeće aktivnosti: treninzi i mentorska podrška za LSU i JKP, preporuke za unapređenje interne organizacije, unošenje planskih dokumenata u centralni registar i prikupljanje podataka koji mogu doprineti unapređenju propisa.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.088 evra

2.088 evra

-

Priprema glavnih projekata za zaštitu od erozije sliva reke Vlasine

Planovi detaljne regulacije

Izrada tehničke dokumentacije koja će omogućiti raspisivanje tendera za izvođenje radova na zaštiti od erozije rečnih basena za sliv reke Vlasine

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

7.500 evra

7.500 evra

-

Unapređenje energetske efikasnosti u opštini Crna Trava

Local Infrastructure Project

Rekonstrukcija zgrade Tehničke škole “Milentije Popović“ u Crnoj Travi unaprediće energetsku efikasnost i stvoriti bolje uslove za život i rad 185 učenika i učenica, kao i 54 zaposlenih. Projekat će ujedno pomoći da se podigne pozornost javnosti o važnosti upotrebe obnovljivih izvora energije na opštinskom nivou.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

114.280 evra

100.000 evra

14.280 evra

41.574 evra

Unapređenje efikasnosti lokalne Poreske uprave u Crnoj Travi

Lokalna poreska uprava

Angažovanje spoljnih saradnika koji će ažurirati evidenciju poreskih obveznika LSU u cilju povećanja izvora prihoda LSU i ostvarenja održivog nivoa budžetskih resursa

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

17.600 evra

15.401 evra

2.199 evra

Podrška reformi upravljanja na lokalnom nivou i opštinskim Stručnim centrima za dobro upravljanje

Dobro upravljanje

Formulisanje paketa reformi za unapređenje upravljanja na lokalnom nivou; podrška opštinskim kapacitetima za dobro upravljanje i osnivanje opštinskih stručnih centara za dobro upravljanje

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

10.441 evra

10.441 evra

-

Pružanje obuke o uslovima FIDIC-a za ugovore o izvođenju radova

Obuka za korišćenje FIDIC ugovora o izvođenju radova

Pružanje obuke za korišćenje ugovora FIDIC-a o izvođenju radova u svim JLS obuhvaćenim Programom i obuke uz rad za JLS koje će dobiti bespovratna sredstva CFCU

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

9.091 evra

9.091 evra

-

Procena nivoa upravljanja lokalnih samouprava

Dobro upravljanje

Procena će pružiti uvid u nivoe upravljanja lokalnih samouprava koje učestvuju u Programu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

1.475 evra

1.475 evra

-

Zdrave žene za bolje sutra

Lokalni mehanizmi rodne ravnopravnosti

Unapređenje zdravlja žena u ruralnim zajednicama kroz organizaciju pregleda i aktivnosti usmerene na bolje razumevanje date teme.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.967 evra

2.967 evra

-

215.707 evra

Učešće programa: 181.194 evra

Sufinansiranje: 34.513 evra

-
50.537 evra

Opštinski uslužni centar

Infrastruktura

Izgradnjom i opremanjem Opštinskog uslužnog centra unapređuje se kvalitet i efikasnost opštinske administracije i omogućava bolje pružanje usluga građanima i privredi. a. OUC je, nakon obuke zaposlenih, postao osnovno mesto u upravi za komunikaciju sa građanima.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

40.332 evra

33.879 evra

6.453 evra

Plan detaljne regulacije za turističko naselje „Sokolica“

Plan detaljne regulacije

Plan detaljne regulacije za turističko naselje „Sokolica“

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

10.205 evra

8.572 evra

1.633 evra

93.975 evra

Poboljšanje sanitarnih uslova izvorišta pitke vode za Vlasotince i zaštita sliva reke Vlasine - Prečišćavanje otpadnih voda Crna Trava

Lokalna infrastruktura

Projekat je obuhvatio uspostavljanje sistema za prečišćavanje otpadnih voda. Takođe, na novu kanalizaciju je priključeno 35 novih korisnika, sa tendencijom povećanja.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

93.975 evra

78.939 evra

15.036 evra

-
71.195 evra

Pružanje podrške u vidu dobara i usluga svim programskim lokalnim samoupravama za unapređenje lokalne uprave i promociju tema i aktivnosti vezanih za EU

Dobro upravljanje; Opštinsko upravljanje i planiranje razvoja; Infrastruktura; Javna svest i brendiranje područja

Pružanje podrške u vidu dobara i usluga svim programskim lokalnim samoupravama za unapređenje lokalne uprave, unapređenje opštinskog upravljanja i planiranja, promovisanje zaštite životne sredine, rodne ravnopravnosti i unapređenja znanja o podršci EU, zajedno sa sprovođenjem osnovne studije konkurentnosti i ankete o zadovoljstvu građana.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

71.195 evra

59.804 evra

11.391 evra