Opština Despotovac

Šumadija i zapadna Srbija - Pomoravski Okrug

Stepen razvijenosti - III grupa

Aktivnih privrednih društava - 148

Aktivnih preduzetnika - 671

18.405


Broj stanovnika
h-money

57.623


Prosečna zarada

623


Površina
Despotovac
svi-projekti

2

Ukupan broj projekata
od 2010. do danas

20.133 evra

15.981 evra

(Donatori 79%)

4.152 evra

(Sufinansiranje 21%)

-

Učešće programa: -

Sufinansiranje: -

-
-
-

20.133 evra

Učešće programa: 15.981 evra

Sufinansiranje: 4.152 evra

17.992 evra

Podrška preduzeću za obradu drveta - Stela MVP Group d.o.o. Resavica

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće proizvodi drvene materijale za dalju obradu, drvene građevinske elemente i pelet. Kako bi u potpunosti iskoristilo svoje proizvodne kapacitete, bespovratnu pomoć će upotrebiti za nabavku mašine za rezanje greda, pri čemu će se iver koristiti kao sirovina za proizvodnju peleta. To će dovesti do otvaranja dva nova radna mesta odmah, kao i otvaranja još dva u dužem roku. Preduzeće će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, koje će obuhvatiti donaciju proizvoda lokalnim javnim institucijama - školama, vrtićima, domovima za stare i institucijama socijalne zaštite.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

17.992 evra

13.840 evra

4.152 evra

2.141 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

-

-

Učešće programa: -

Sufinansiranje: -

-
-
-

-

Učešće programa: -

Sufinansiranje: -

-
-
-
-
-