Opština Lajkovac

Šumadija i zapadna Srbija - Kolubarski Okrug

Stepen razvijenosti - I grupa

Aktivnih privrednih društava - 79

Aktivnih preduzetnika - 431

13.846


Broj stanovnika
h-money

67.763


Prosečna zarada

186


Površina
Lajkovac
svi-projekti

3

Ukupan broj projekata
od 2010. do danas

100.624 evra

72.712 evra

(Donatori 72%)

27.912 evra

(Sufinansiranje 28%)

81.708 evra

Učešće programa: 57.196 evra

Sufinansiranje: 24.512 evra

-
81.708 evra

Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju, sanaciju i usvajanje stare zgrade silosa

Poslovna infrastruktura (tehnička dokumentacija)

Izgrada TD za rekonstrukciju stare zgrade silosa u poslovni prostor. Tehnička dokumentacija obuhvata idejno rešenje, idejni projekat i projekat za izvođenje za rekonstrukciju, sanaciju i adaptaciju starog višespratnog objekta koji se nalazi u blizini industrijske zone.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

81.708 evra

57.196 evra

24.512 evra

-

18.916 evra

Učešće programa: 15.516 evra

Sufinansiranje: 3.400 evra

16.775 evra

Podrška preduzetniku u oblasti obrade drveta Sunny Bee, Rubribreza

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće koje se bavi obradom drveta (proizvodnjom košnica i ramova) nabaviće stolarsku opremu za obradu drvenih elemenata potrebnu za uspostavljanje još jedne proizvodne linije i povećanje kapaciteta zbog sve veće tražnje. U proizvodnji je trenutno zaposlen jedan radnik, a investicija će doprineti otvaranju dva nova radna mesta odmah i još dva u periodu od tri godine. Predloženim aktivnostima DOP-a predviđena je donacija Predškolskoj ustanovi „Leptirić“ iz Lajkovca i donacija tri ljuljaške i tobogana sa pratećim drvenim konstrukcijama, koje će postaviti na lokalnom igralištu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

16.775 evra

13.375 evra

3.400 evra

2.141 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

-

-

Učešće programa: -

Sufinansiranje: -

-
-
-

-

Učešće programa: -

Sufinansiranje: -

-
-
-
-
-