Opština Lebane

Južna i istočna Srbija - Jablanički Okrug

Stepen razvijenosti - IV grupa

Aktivnih privrednih društava - 108

Aktivnih preduzetnika - 612

18.194


Broj stanovnika
h-money

52.611


Prosečna zarada

337


Površina
Lebane
svi-projekti

33

Ukupan broj projekata
od 2010. do danas

867.942 evra

737.247 evra

(Donatori 85%)

130.695 evra

(Sufinansiranje 15%)

213.032 evra

Učešće programa: 180.792 evra

Sufinansiranje: 32.240 evra

-
50.792 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju sredstava za higijenu - Danilo Đokić PR Proizvodnja kućne hemije Danix Er

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće koje se bavi proizvodnjom sredstava za higijenu planira nabavku tri nove mašine kako bi povećalo proizvodne kapacitete i uvelo nove proizvode. Kao rezultat, biće otvorena četiri nova radna mesta, uz postojećih devet. Aktivnost DOP predviđa donaciju proizvoda vrtićima i školama u lokalnoj zajednici.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

40.746 evra

33.953 evra

6.793 evra

Podrška mladom preduzetniku Nikoli Cvetkoviću

Podrška ženama i mladim početnicima u poslovanju

Mladi preduzetnik ima za cilj da osnuje vulkanizersku radnju i autoperionicu. DOP aktivnost predviđa podršku lokalnom seoskom fudbalskom klubu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

10.046 evra

8.935 evra

1.111 evra

162.240 evra

Renoviranje dnevnog centra za decu sa smetnjama u razvoju „Sunce“ u Lebanu

Lokalna infrastruktura

Renoviranje jedinog dnevnog centra za decu sa smetnjama u razvoju, „Sunce“ u Lebanu (220 m2) u cilju pružanja kvalitetnih socijalnih usluga u adekvatnim uslovima za 48 dece i mladih korisnika.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

162.240 evra

137.904 evra

24.336 evra

131.133 evra

Učešće programa: 94.707 evra

Sufinansiranje: 36.426 evra

99.671 evra

Podrška preduzeću koje se bavi hemijskom industrijom - Deverra Farm d.o.o. Ždeglovo

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće se bavi proizvodnjom farmaceutskih proizvoda (biljnih kapi i ulja, gelova i krema za reumu). Bespovratna sredstva će biti iskorišćena za nabavku nove laboratorijske opreme u cilju povećanja proizvodnih kapaciteta i produktivnosti i otvaranja tri nova radna mesta odmah, kao i njih 10 u dužem roku. Preduzeće će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, koje će obuhvatati donacije lokalnom gerontološkom i zdravstvenom centru i organizaciju kursa o medicinskom i aromatičnom lekovitom bilju za zainteresovane učesnike.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

67.571 evra

42.245 evra

25.326 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju prehrambenih proizvoda - Radanska ruža d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Socijalno preduzeće Radanska ruža bavi se preradom voća i povrća. Njegov asortiman proizvoda obuhvata razne vrste ajvara, konzervisanog voća i povrća, slatkog, džemova, svežih sokova i ostalih delikatesa. Preduzeće će bespovratnu pomoć iskoristiti za nabavku rashladne komore, pasterizatora, električnih štednjaka, radnih stolova, sudopera od nerđajućeg čelika, peći na čvrsto gorivo i posuđa od inoksa, što će za posledicu imati otvaranje jednog, a u dugom roku još 15 novih radnih mesta. Preduzeće će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja - u saradnji sa lokalnim Centrom za socijalni rad organizovaće doniranje paketa hrane ugroženim članovima lokalne zajednice, kao i svim sigurnim kućama u Srbiji.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

32.100 evra

21.000 evra

11.100 evra

2.141 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

29.321 evra

Putevi malih imanja na selu

Jačanje socijalne kohezije u multietničkim opštinama

Sprovodi: Udruženje žena RUŽA

Stvaranje uslova kako bi žene sa sela bolje koristile sve poljoprivredne i nepoljoprivredne resurse u ruralnim sredinama u opštini Lebane i stvaranje uslova za održivu poljoprivrednu proizvodnju u planinskim selima.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

14.711 evra

14.711 evra

-

Obrazovanjem do uspeha

Jačanje socijalne kohezije u multietničkim opštinama

Sprovodi: OCD ARKA Lebane

Partner na projektu: Osnovna škola „Vuk Karadžić“

Unapređenje kvaliteta obrazovanja i smanjenje stope ranog napuštanja škole među romskom decom u Osnovnoj školi „Vuk Karadžić“ u Lebanu putem obuke nastavnika, rada sa roditeljima i pružanja neposredne podrške u obrazovanju.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

14.610 evra

14.610 evra

-

209.330 evra

Učešće programa: 197.613 evra

Sufinansiranje: 11.717 evra

27.185 evra

Socijalno preduzetništvo za odgovorno društvo

Fond za učešće građana (CIF 1)

Poboljšanje ekonomskog položaja žena iz marginalizovanih grupa osnivanjem socijalnog preduzeća koje će zaposliti pet žena

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

5.108 evra

4.595 evra

513 evra

Proizvodi zdravo, živi lepo

Fond za učešće građana (CIF 2)

Ekonomsko osnaživanje marginalizovanih grupa iz ruralnih krajeva kroz stvaranje preduslova za održivu organsku proizvodnju. Projekat će za rezultat imati minimum pet novoregistrovanih poljoprivrednih gazdinstava sertifikovanih za organsku proizvodnju. Najmanje deset proizvođača potpisaće sporazum o saradnji sa socijalnim preduzećem „Radanska ruža“, što će za rezultat imati dugoročnu i stabilnu prodaju njihovih proizvoda.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

14.761 evra

13.268 evra

1.493 evra

Podrška socijalnom uključivanju na lokalnom nivou

Aktivnosti socijalnog uključivanja

Podrška za pripremu i realizaciju lokalnih strategija/akcionih planova za zapošljavanje i socijalno uključivanje; promovisanje aktivnog uključivanja i poboljšane integracije socijalnih i službi za zapošljavanje

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

5.171 evra

5.171 evra

-

„Čuvaj se“ (na romskom jeziku „Arak tut“)

Aktivnosti socijalnog uključivanja

Pilot-projekat „Čuvaj se“ (na romskom jeziku „Arak tut“), koji sprovodi „YUROM centar“, ima za cilj da spreči izbijanje požara kao i da upozna stanovnike 22 romska naselja sa merama njegove prevencije. Projekat se zalaže za povećanje zaštite od požara kroz mobilizaciju relevantnih nacionalnih i lokalnih institucija.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.145 evra

2.145 evra

-

161.138 evra

Plan detaljne regulacije

Planovi detaljne regulacije

Izrada plana detaljne regulacije kulturno-istorijskog i turističkog kompleksa „Caričin Grad“

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

14.350 evra

12.915 evra

1.435 evra

Prerada i konzerviranje voća i povrća

Žensko preduzetništvo

Prerada i konzerviranje voća i povrća

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

7.892 evra

7.892 evra

-

Završetak izgradnje Centra za hemodijalizu

Lokalni infrastrukturni projekat

Opštinski centar za hemodijalizu od vitalnog je značaja za 30 pacijenata iz opština Lebane, Medveđa i Bojnik koji se svakog dana prevoze do Leskovca kako bi primili terapiju. Do sada su završene dve faze izgradnje, a Ministarstvo zdravlja je uložilo sredstva za nabavku opreme.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

50.016 evra

44.916 evra

5.100 evra

Priprema glavnih projekata za zaštitu od erozije sliva reke Jablanice

Planovi detaljne regulacije

Izrada tehničke dokumentacije koja će omogućiti raspisivanje tendera za izvođenje radova na zaštiti od erozije rečnih basena za sliv reke Jablanice

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

10.000 evra

10.000 evra

-

Podrška klasterima - voćarski klaster juga Srbije „Tech Up“

Podrška klasterima

Projekat ima za cilj da podstiče razvoj novih efikasnih tehnologija u okviru preduzeća koja se bave preradom voća - članova Regionalnog voćarskog klastera. Projekat predviđa poboljšanja manjeg obima, obrazovne programe i razmenu informacija zasnovanih na znanju.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

30.616 evra

27.440 evra

3.176 evra

Vertikalna dimenzija dobrog upravljanja

Dobro upravljanje

Formulisanje politika i/ili upravnih propisa kojima se uređuje vertikalna koordinacija i komunikacija između JLS i državnih institucija

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

6.176 evra

6.176 evra

-

Podrška u primeni elektronskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola

Podrška u primeni elektronskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola

Projekat će se sprovesti u partnerstvu sa NALED-om i Ministarstvom građevine, saobraćaja i infrastrukture, i uključuje sledeće aktivnosti: treninzi i mentorska podrška za LSU i JKP, preporuke za unapređenje interne organizacije, unošenje planskih dokumenata u centralni registar i prikupljanje podataka koji mogu doprineti unapređenju propisa.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.088 evra

2.088 evra

-

Radovi na zaštiti od erozije toka Puste reke

Zaštita od erozije

Tehnički, biotehnički i biološki radovi za zaštitu od erozije toka Puste reke

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

40.000 evra

40.000 evra

-

21.007 evra

Podrška reformi upravljanja na lokalnom nivou i opštinskim Stručnim centrima za dobro upravljanje

Dobro upravljanje

Formulisanje paketa reformi za unapređenje upravljanja na lokalnom nivou; podrška opštinskim kapacitetima za dobro upravljanje i osnivanje opštinskih stručnih centara za dobro upravljanje

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

10.441 evra

10.441 evra

-

Pružanje obuke o uslovima FIDIC-a za ugovore o izvođenju radova

Obuka za korišćenje FIDIC ugovora o izvođenju radova

Pružanje obuke za korišćenje ugovora FIDIC-a o izvođenju radova u svim JLS obuhvaćenim Programom i obuke uz rad za JLS koje će dobiti bespovratna sredstva CFCU

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

9.091 evra

9.091 evra

-

Procena nivoa upravljanja lokalnih samouprava

Dobro upravljanje

Procena će pružiti uvid u nivoe upravljanja lokalnih samouprava koje učestvuju u Programu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

1.475 evra

1.475 evra

-

314.447 evra

Učešće programa: 264.135 evra

Sufinansiranje: 50.312 evra

39.130 evra

Uvođenje rodne perspektive u lokalnu politiku

Mehanizam za rodnu ravnopravnost

Podrška lokalnom Savetu za rodnu ravnopravnost i jačanje institucionalnog okvira za rodnu ravnopravnost

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

1.667 evra

1.400 evra

267 evra

Morate biti zdravi da biste se borili za prava žena

Fond za učešće građana (CIF)

Unapređenje pružanja zdravstvene zaštite i javnog zdravlja u seoskim sredinama kroz organizovanje lekarskih pregleda, omogućavanje direktnog pristupa zdravstvenoj zaštiti starijim građanima, onima bez zdravstvenog osiguranja i onima koji žive u sredinama bez zdravstvenih ustanova.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

15.589 evra

13.095 evra

2.494 evra

Nova rešenja u starim zanatima

Fond za učešće građana (CIF)

Unapređenje socijalnog i ekonomskog položaja žena na selu kroz razvoj starih zanata.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

9.460 evra

7.946 evra

1.514 evra

Rodno budžetiranje za bolji položaj žena u opštinama Lebane, Bojnik i Medveđa

Fond za učešće građana (CIF)

Izgradnja kapaciteta za izradu i usvajanje rodno osetljivih budžeta u tri opštine kroz edukaciju onih koji su direktno uključeni u pripremu budžeta i izradu smernica za izradu rodno osetljivih budžeta na lokalnom nivou

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

8.263 evra

6.941 evra

1.322 evra

Sprovođenje procesa participativnog budžetiranja

Opštinsko upravljanje

Uvođenje prakse i procesa participativnog budžetiranja (PB) u opštinama. Povećanje kapaciteta opština za sprovođenje procesa javnih nabavki.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

4.151 evra

3.487 evra

664 evra

13.955 evra

Unapređenje lokalne poreske uprave

Lokalna poreska uprava

Angažovanje četiri zaposlena u periodu od tri meseca na ažuriranju baze podataka lokalne poreske uprave sa ciljem povećanja izvora prihoda za opštinu i dostizanja održivog nivoa budžetskih sredstava

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

10.205 evra

8.572 evra

1.633 evra

Operativni grant za klaster planinskog turizma Radan

Podrška klasterima

Povećan broj članova klastera za 50% i poboljšane poslovne mogućnosti za članove klastera kroz organizaciju promotivnog poslovnog događaja.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

3.750 evra

3.150 evra

600 evra

190.167 evra

Rekonstrukcija i proširenje postrojenja za prečišćavanje vode u Lebanu

Lokalna infrastruktura

U okviru projekta su izgrađena filterska polja.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

94.717 evra

79.562 evra

15.155 evra

Nabavka pumpi za alternativno vodosnabdevanje Lebana

Infrastrukturno opremanje

Nabavka pumpi za alternativno vodosnabdevanje Lebana

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

95.450 evra

80.178 evra

15.272 evra

-
71.195 evra

Pružanje podrške u vidu dobara i usluga svim programskim lokalnim samoupravama za unapređenje lokalne uprave i promociju tema i aktivnosti vezanih za EU

Dobro upravljanje; Opštinsko upravljanje i planiranje razvoja; Infrastruktura; Javna svest i brendiranje područja

Pružanje podrške u vidu dobara i usluga svim programskim lokalnim samoupravama za unapređenje lokalne uprave, unapređenje opštinskog upravljanja i planiranja, promovisanje zaštite životne sredine, rodne ravnopravnosti i unapređenja znanja o podršci EU, zajedno sa sprovođenjem osnovne studije konkurentnosti i ankete o zadovoljstvu građana.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

71.195 evra

59.804 evra

11.391 evra