Opština Ljubovija

Šumadija i zapadna Srbija - Mačvanski Okrug

Stepen razvijenosti - III grupa

Aktivnih privrednih društava - 107

Aktivnih preduzetnika - 795

12.233


Broj stanovnika
h-money

61.304


Prosečna zarada

356


Površina
Ljubovija
Ljubovija
Ljubovija
Ljubovija
Ljubovija
Ljubovija
Ljubovija
Ljubovija
Ljubovija
Ljubovija
svi-projekti

6

Ukupan broj projekata
od 2010. do danas

363.093 evra

301.579 evra

(Donatori 83%)

61.514 evra

(Sufinansiranje 17%)

199.350 evra

Učešće programa: 169.248 evra

Sufinansiranje: 30.102 evra

-
-
199.350 evra

Rekonstrukcija objekta Predškolske ustanove „Poletarac“ u Ljuboviji

Lokalna infrastruktura

Rekonstrukcija objekta predškolske ustanove u Ljuboviji (1.549 m2), izgrađenog pre 40 godina, u cilju poboljšanja uslova obrazovanja za 90 djece iz Ljubovije i Bratunca (Bosna i Hercegovina) koja se godišnje upisuju u ovu ustanovu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

199.350 evra

169.248 evra

30.102 evra

163.743 evra

Učešće programa: 132.331 evra

Sufinansiranje: 31.412 evra

44.799 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju prehrambenih proizvoda - Zelenika Fruits d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće poseduje hladnjaču i bavi se preradom, pakovanjem i zamrzavanjem voća. Voće otkupljuje od lokalnih poljoprivrednih domaćinstava i izvozi ga u strane zemlje u saradnji sa ostalim preduzećima u regionu koja imaju svoje hladnjače. Bespovratnu pomoć će iskoristiti za nabavku nove linije za pakovanje, koja će mu omogućiti pakovanje manjih količina voća. Ova bespovratna pomoć će preduzeću omogućiti da odmah zaposli tri nova radnika, a potom njih još 10. Preduzeće će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, koje će obuhvatiti donaciju računarske opreme školama.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

29.360 evra

20.000 evra

9.360 evra

Podrška preduzetniku u obradi metala Opiljak

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće koje se bavi proizvodnjom metalnih proizvoda (čeličnih konstrukcija, metalne stolarije i metalnog nameštaja) nabaviće profesionalni sto za zavarivanje (mašinu za zavarivanje metala) u cilju unapređenja proizvodnog procesa i povećanja produktivnosti. U proizvodnji je trenutno zaposlen jedan radnik, a kad je reč o otvaranju novih radnih mesta, jedno će biti odmah otvoreno, a još tri u periodu od tri godine. Predloženim aktivnostima DOP-a predviđena je rekonstrukcija sigurnosne ograde stadiona Fudbalskog kluba „Drina“ Ljubovija.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

15.439 evra

12.281 evra

3.158 evra

35.230 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

Uvođenje GIS-a

Uvođenje i razvoj GIS-a

GIS projekat će omogućiti uspostavljanje integrisane baze podataka za četiri LS u kojima ona trenutno ne postoji - Loznica, Krupanj, Ljubovija i Mali Zvornik. Pored toga, u Loznici će biti razvijene međuopštinska aplikacija za turizam i zasebna aplikacija za prevenciju rizika i upravljanje javnom imovinom, dok će Krupanj, Mali Zvornik i Ljubovija razviti aplikacije za javnu infrastrukturu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

33.089 evra

27.589 evra

5.500 evra

83.714 evra

Unapređenje energetske efikasnosti sportskih objekata

Lokalna infrastruktura

Rekonstrukcija sportskog kompleksa „Drina“ i pratećih sportskih objekata, uključujući zamenu stare, dotrajale stolarije i obnavljanje fasada i krova, stvoriće bolje uslove za sportske, rekreativne i kulturne aktivnosti. Unapređenjem energetske efikasnosti smanjiće se tekući troškovi i troškovi održavanja, dok će kroz aktivnosti usmerene na primenu principa dobrog upravljanja biti pripremljen trogodišnji plan razvoja sporta u Ljuboviji.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

83.714 evra

70.320 evra

13.394 evra

-

Učešće programa: -

Sufinansiranje: -

-
-
-

-

Učešće programa: -

Sufinansiranje: -

-
-
-
-
-