Grad Loznica

Šumadija i zapadna Srbija - Mačvanski Okrug

Stepen razvijenosti - III grupa

Aktivnih privrednih društava - 1015

Aktivnih preduzetnika - 3700

72.319


Broj stanovnika
h-money

59.762


Prosečna zarada

612


Površina
Loznica
svi-projekti

9

Ukupan broj projekata
od 2010. do danas

1.128.810 evra

755.123 evra

(Donatori 67%)

373.687 evra

(Sufinansiranje 33%)

1.001.772 evra

Učešće programa: 650.691 evra

Sufinansiranje: 351.081 evra

808.431 evra

Strategija razvoja urbanog područja grada Loznice

Izrada strategije održivog urbanog razvoja

Strategija razvoja urbanog područja grada Loznice pokriva teritoriju sa značajnim prirodnim i kulturnim nasleđem, između ostalog zaštićenim kulturnim dobrom Tršić – Tronoša i Banjom Koviljačom. Značajan braunfild potencijal ima Hemijska industrija „Viskoza“ od 140 ha, između centra Loznice i Banje Koviljače, čijom regeneracijom će se stvoriti potpuno povezano urbano područje centralne gradske zone i Banje Koviljače.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

-

-

-

Preporod Lagatora: Integrisanje sporta, rekreacije mladih i civilne zaštite u Loznici

Integralni projekat

Unapređenje rekreativnih objekata i pripravnosti za vanredne situacije u Lagatoru preuređenjem prostora za novu kuglanu, socijalne i rekreativne aktivnosti u okviru Omladinskog kluba i Centra za civilnu zaštitu. Projekat uključuje obuku iz prve pomoći i radionice za mlade, sa ciljem da se obuči 80 trenera prve pomoći i angažuje 3.000 mladih. Uz korist koju će imati približno 78.000 stanovnika, ova inicijativa ima za cilj unapređenje sportske ponude grada i jačanje bezbednosti zajednice i reagovanja u vanrednim situacijama.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

744.450 evra

497.293 evra

247.157 evra

Izrada Master plana za prostor bivše fabrike Viskoza na teritoriji grada Loznice

Integralni projekat

Izrada master plana za revitalizaciju fabrike „Viskoza“ u Loznici, sa ciljem stvaranja održivog, na zajednicu fokusiranog urbanog prostora. Projekat uključuje saradnju sa zainteresovanim stranama i obećava koristi za 70.000 stanovnika i 40.000 turista godišnje.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

63.981 evra

50.650 evra

13.331 evra

166.990 evra

Podrška privrednom razvoju Loznice unapređenjem kompleksa zatvorenih bazena i razvoj pratećih sadržaja u partnerstvu sa MSP

Poslovna infrastruktura (tehnička dokumentacija)

Izrada TD za zatvorene bazene i prateće objekte kako bi se podstakli investitori da kroz zajednička ulaganja doprinesu privrednom razvoju Loznice. Projekat stvara mogućnosti za zapošljavanje, turiste, sportiste, školsku decu a pored toga podrazumeva i izgradnju stadiona u skladu sa standardima EU.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

166.990 evra

76.397 evra

90.593 evra

26.351 evra

Podrška Udruženju građana „Svetionik“: Solidarnost na delu

Socijalna kohezija

Osnivanje i pružanje usluge pomoći u kući za do 50 starijih i odraslih osoba sa invaliditetom, kao i telefonskog savetovališta za oko 100 pripadnika/ca ranjivih grupa, uz unapređenje njihovog pristupa osnovnim pravima iz oblasti zdravstvene i socijalne zaštite i ostalih prava.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

26.351 evra

26.351 evra

-

127.038 evra

Učešće programa: 104.432 evra

Sufinansiranje: 22.606 evra

91.808 evra

Podrška Regionalnoj razvojnoj agenciji Podrinja, Podgorine i Rađevine: Zapadna Srbija - Mađarska - prilike za pametno (SMART) poslovanje

Podrška organizacijama za podršku poslovanju

Cilj ovog projekta je poboljšanje izvoznih kapaciteta 40 MSP sa područja zapadne Srbije (okruzi: Podrinje, Mačva, Kolubara) na mađarsko tržište, uz uočavanje njihovih potreba i mogućnosti. Projekat će takođe organizovati posetu mađarske delegacije preduzetnicima iz Srbije sa ciljem da se olakša umrežavanje i poveća trgovinski potencijal. Slično tome, imajući u vidu tehničke prepreke i barijere u oblasti izvoza, projekat namerava da omogući sertifikaciju potencijalnih izvoznika na mađarsko tržište pružanjem podrške u vezi sa ISO i drugim međunarodnim standardima potrebnim za izvoz.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

59.695 evra

50.000 evra

9.695 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji prehrambenih proizvoda Goran Nenadović PR Pekarska radnja

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće koje se bavi proizvodnjom prehrambenih proizvoda (hleba, peciva i kolača) zameniće staru opremu novom, potpuno automatizovanom, što će za rezultat imati povećanu proizvodnju, kao i uvođenje novih proizvoda i otvaranje nove prodavnice. U proizvodnji je trenutno zaposleno sedam radnika, a investicija će doprineti otvaranju tri nova radna mesta odmah i još tri u periodu od tri godine. Predloženim aktivnostima DOP-a predviđena je donacija proizvoda i sredstava za četiri lokalna sportska kluba, Udruženje „Vuk Karadžić“, donacija laptop računara za predškolsku ustanovu kao i obroka za decu iz socijalno ugroženih porodica.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

32.113 evra

24.702 evra

7.411 evra

35.230 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

Uvođenje GIS-a

Uvođenje i razvoj GIS-a

GIS projekat će omogućiti uspostavljanje integrisane baze podataka za četiri LS u kojima ona trenutno ne postoji - Loznica, Krupanj, Ljubovija i Mali Zvornik. Pored toga, u Loznici će biti razvijene međuopštinska aplikacija za turizam i zasebna aplikacija za prevenciju rizika i upravljanje javnom imovinom, dok će Krupanj, Mali Zvornik i Ljubovija razviti aplikacije za javnu infrastrukturu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

33.089 evra

27.589 evra

5.500 evra

-

-

Učešće programa: -

Sufinansiranje: -

-
-
-

-

Učešće programa: -

Sufinansiranje: -

-
-
-
-
-