Opština Majdanpek

Južna i istočna Srbija - Borski Okrug

Stepen razvijenosti - II grupa

Aktivnih privrednih društava - 76

Aktivnih preduzetnika - 559

14.679


Broj stanovnika
h-money

77.724


Prosečna zarada

932


Površina
Majdanpek
svi-projekti

2

Ukupan broj projekata
od 2010. do danas

15.341 evra

12.701 evra

(Donatori 83%)

2.640 evra

(Sufinansiranje 17%)

-

Učešće programa: -

Sufinansiranje: -

-
-
-

15.341 evra

Učešće programa: 12.701 evra

Sufinansiranje: 2.640 evra

-
15.341 evra

Izrada plana detaljne regulacije arheološkog lokaliteta Rudna glava

PDR

Planom detaljne regulacije utvrdiće se korišćenje zemljišta u zaštićenom području arheološkog lokaliteta i definisaće se lokacije za koje je neophodna adekvatna tehnička zaštita. Ovaj planski dokument čini preduslov za unapređenje tehničke infrastrukture i uslova rada za preduzeća koja već posluju i stvaranje mogućnosti za privlačenje investicija u turizam i srodne sektore. Takođe, doprineće se očuvanju i valorizaciji ove nepokretne kulturne baštine kao i korišćenju turističkog potencijala koji poseduje.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

13.200 evra

10.560 evra

2.640 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

-

-

Učešće programa: -

Sufinansiranje: -

-
-
-

-

Učešće programa: -

Sufinansiranje: -

-
-
-
-
-