Opština Mali Zvornik

Šumadija i zapadna Srbija - Mačvanski Okrug

Stepen razvijenosti - IV grupa

Aktivnih privrednih društava - 88

Aktivnih preduzetnika - 572

11.314


Broj stanovnika
h-money

58.246


Prosečna zarada

184


Površina
Mali Zvornik
Mali Zvornik
Mali Zvornik
Mali Zvornik
Mali Zvornik
Mali Zvornik
Mali Zvornik
Mali Zvornik
Mali Zvornik
svi-projekti

3

Ukupan broj projekata
od 2010. do danas

190.068 evra

169.084 evra

(Donatori 89%)

20.984 evra

(Sufinansiranje 11%)

154.838 evra

Učešće programa: 139.354 evra

Sufinansiranje: 15.484 evra

-
154.838 evra

Unapređenje turističke infrastrukture u Malom Zvorniku

Poslovna infrastruktura (razvoj turizma)

Projekat unapređenja lokalne turističke ponude izgradnjom pešačke staze sa vidikovcem i odmorištem do arheološkog lokaliteta Orlovine, uz uspostavljanje info-centra za promociju i izlaganje artefakti sa arheološkog nalazišta. Takođe, projektom je predviđeno i sprovođenje programa izgradnje kapaciteta u oblasti razvoja i promocije turizma.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

154.838 evra

139.354 evra

15.484 evra

-

35.230 evra

Učešće programa: 29.730 evra

Sufinansiranje: 5.500 evra

-
35.230 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

Uvođenje GIS-a

Uvođenje i razvoj GIS-a

GIS projekat će omogućiti uspostavljanje integrisane baze podataka za četiri LS u kojima ona trenutno ne postoji - Loznica, Krupanj, Ljubovija i Mali Zvornik. Pored toga, u Loznici će biti razvijene međuopštinska aplikacija za turizam i zasebna aplikacija za prevenciju rizika i upravljanje javnom imovinom, dok će Krupanj, Mali Zvornik i Ljubovija razviti aplikacije za javnu infrastrukturu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

33.089 evra

27.589 evra

5.500 evra

-

-

Učešće programa: -

Sufinansiranje: -

-
-
-

-

Učešće programa: -

Sufinansiranje: -

-
-
-
-
-