Opština Medveđa

Južna i istočna Srbija - Jablanički Okrug

Stepen razvijenosti - IV grupa

Aktivnih privrednih društava - 29

Aktivnih preduzetnika - 193

6.408


Broj stanovnika
h-money

62.230


Prosečna zarada

524


Površina
Medveđa
svi-projekti

25

Ukupan broj projekata
od 2010. do danas

529.105 evra

454.283 evra

(Donatori 86%)

74.822 evra

(Sufinansiranje 14%)

8.203 evra

Učešće programa: 7.407 evra

Sufinansiranje: 796 evra

-
8.203 evra

Podrška preduzetnici Vesni Vasić

Podrška ženama i mladim početnicima u poslovanju

Preduzetnica (uslužni sektor) iz Medveđe ima za cilj osnivanje dečije igraonice i vrtića uz nabavku opreme za poboljšanje kvaliteta usluge. DOP aktivnost predviđa pružanje usluga deci iz socijalno ugroženih porodica.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

8.203 evra

7.407 evra

796 evra

-

2.141 evra

Učešće programa: 2.141 evra

Sufinansiranje: -

-
2.141 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

-

61.135 evra

Učešće programa: 60.328 evra

Sufinansiranje: 806 evra

19.850 evra

Kancelarija za smanjenje siromaštva

Aktivnosti socijalnog uključivanja

Zapošljavanje i socijalna zaštita: Kancelarija za smanjenje siromaštva sprovešće niz aktivnosti u cilju poboljšanja socijalno-ekonomskog statusa romske zajednice.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

9.202 evra

9.202 evra

-

Kulturne potrebe omladine u Medveđi, Bujanovcu i Preševu

Fond za učešće građana (CIF 2)

Doprinos unapređenju kulturnog života omladine u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa sprovođenjem istraživanja za definisanje problema mladih ljudi i njihovih kulturnih potreba kao i promocijom rezultata istraživanja

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

5.478 evra

4.977 evra

500 evra

Podrška socijalnom uključivanju na lokalnom nivou

Aktivnosti socijalnog uključivanja

Podrška za pripremu i realizaciju lokalnih strategija/akcionih planova za zapošljavanje i socijalno uključivanje; promovisanje aktivnog uključivanja i poboljšane integracije socijalnih i službi za zapošljavanje

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

5.171 evra

5.171 evra

-

11.597 evra

Priprema glavnih projekata za zaštitu od erozije sliva reke Jablanice

Planovi detaljne regulacije

Izrada tehničke dokumentacije koja će omogućiti raspisivanje tendera za izvođenje radova na zaštiti od erozije rečnih basena za sliv reke Jablanice

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

3.333 evra

3.333 evra

-

Vertikalna dimenzija dobrog upravljanja

Dobro upravljanje

Formulisanje politika i/ili upravnih propisa kojima se uređuje vertikalna koordinacija i komunikacija između JLS i državnih institucija

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

6.176 evra

6.176 evra

-

Podrška u primeni elektronskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola

Podrška u primeni elektronskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola

Projekat će se sprovesti u partnerstvu sa NALED-om i Ministarstvom građevine, saobraćaja i infrastrukture, i uključuje sledeće aktivnosti: treninzi i mentorska podrška za LSU i JKP, preporuke za unapređenje interne organizacije, unošenje planskih dokumenata u centralni registar i prikupljanje podataka koji mogu doprineti unapređenju propisa.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.088 evra

2.088 evra

-

29.687 evra

Podrška reformi upravljanja na lokalnom nivou i opštinskim Stručnim centrima za dobro upravljanje

Dobro upravljanje

Formulisanje paketa reformi za unapređenje upravljanja na lokalnom nivou; podrška opštinskim kapacitetima za dobro upravljanje i osnivanje opštinskih stručnih centara za dobro upravljanje

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

10.441 evra

10.441 evra

-

Pružanje obuke o uslovima FIDIC-a za ugovore o izvođenju radova

Obuka za korišćenje FIDIC ugovora o izvođenju radova

Pružanje obuke za korišćenje ugovora FIDIC-a o izvođenju radova u svim JLS obuhvaćenim Programom i obuke uz rad za JLS koje će dobiti bespovratna sredstva CFCU

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

9.091 evra

9.091 evra

-

Procena nivoa upravljanja lokalnih samouprava

Dobro upravljanje

Procena će pružiti uvid u nivoe upravljanja lokalnih samouprava koje učestvuju u Programu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

1.475 evra

1.475 evra

-

Izrada programskih budžeta za 2016. i petogodišnjih planova kapitalnih investicija

Planovi kapitalnih investicija i programsko budžetiranje

Obezbeđivanje tehničke podrške LSU u oblastima programskog budžetiranja i planiranja kapitalnih investicija. Lokalnim samoupravama se pruža pomoć u razvoju budžeta za 2016. i planova kapitalnih investicija za period 2016-2020.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

5.333 evra

5.333 evra

-

Promocija značaja rodne ravnopravnosti i njena integracija u lokalne politike i institucije

Lokalni mehanizmi rodne ravnopravnosti

Doprinos rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou putem promocije rodne ravnopravnosti i podizanja nivoa svesti o rodno zasnovanom nasilju. Cilj će biti postignut javnim događajima i promotivnim časovima samoodbrane.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

3.347 evra

3.041 evra

306 evra

457.627 evra

Učešće programa: 384.407 evra

Sufinansiranje: 73.220 evra

28.801 evra

Nasilje se ne isplati

Mehanizam za rodnu ravnopravnost

Podrška lokalnom Savetu za rodnu ravnopravnost i podizanje svesti predstavnika državne uprave o rodno zasnovanom nasilju i načinima njegove prevencije

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

1.832 evra

1.539 evra

293 evra

Izgradnja trim-staza u Medveđi

Fond za učešće građana (CIF)

Izgradnja trim-staze u Medveđi

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

12.897 evra

10.833 evra

2.064 evra

Poboljšanje kvaliteta života romske populacije

Fond za učešće građana (CIF)

Poboljšanje kvaliteta života romske dece i podrška njihovoj socijalnoj adaptaciji i obrazovanju

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

6.370 evra

5.351 evra

1.019 evra

Jačanje ugroženih grupa na jugu Srbije kroz predstavljanje problema i promociju rešenja

Fond za učešće građana (CIF)

Izrada 12 specijalnih TV/radio/novinskih priloga o glavnim problemima šest ciljnih ugroženih grupa (deca i omladina, osobe sa invaliditetom, samohrane majke, izbeglice i interno raseljena lica, siromašni, stariji i penzioneri).

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

3.551 evra

2.983 evra

568 evra

Sprovođenje procesa participativnog budžetiranja

Opštinsko upravljanje

Uvođenje prakse i procesa participativnog budžetiranja (PB) u opštinama. Povećanje kapaciteta opština za sprovođenje procesa javnih nabavki.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

4.151 evra

3.487 evra

664 evra

33.798 evra

Plan detaljne regulacije za rudarski kompleks „Gajtan“

Plan detaljne regulacije

Plan detaljne regulacije za rudarski kompleks „Gajtan“

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

10.205 evra

8.572 evra

1.633 evra

Plan generalne regulacije za Sijarinsku Banju i izmena Plana detaljne regulacije za Sijarinsku Banju

Planiranje razvoja

Plan generalne regulacije Sijarinske Banje i izmena Plana detaljne regulacije Sijarinske Banje

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

8.593 evra

7.218 evra

1.375 evra

Geodetska istraživanja za plan detaljne regulacije za Sijarinsku Banju

Planiranje razvoja

Geodetska snimanja za plan detaljne regulacije Sijarinske banje

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

15.000 evra

12.600 evra

2.400 evra

323.833 evra

Unapređenje drvoprerađivačke industrije u opštini Medveđa kroz obnovu Fabrike Termovent

Lokalna infrastruktura

Rekonstrukcija fabrike Termovent u Medveđi i osnivanje (registracija) preduzeća za proizvodnju drveta

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

95.450 evra

80.178 evra

15.272 evra

Unapređenje drvoprerađivačke industrije u opštini Medveđa kroz obnovu fabrike Termovent - druga faza

Lokalna infrastruktura

Rekonstrukcija fabrike, registracija nove firme i prijem novih radnika.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

136.383 evra

114.562 evra

21.821 evra

Unapređenje drvoprerađivačke industrije u opštini Medveđa kroz obnovu fabrike Termovent - druga faza

Lokalna infrastruktura

Osposobljavanje novih radnika za rad sa novom mašinom za proizvodnju peleta

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

92.000 evra

77.280 evra

14.720 evra

-
71.195 evra

Pružanje podrške u vidu dobara i usluga svim programskim lokalnim samoupravama za unapređenje lokalne uprave i promociju tema i aktivnosti vezanih za EU

Dobro upravljanje; Opštinsko upravljanje i planiranje razvoja; Infrastruktura; Javna svest i brendiranje područja

Pružanje podrške u vidu dobara i usluga svim programskim lokalnim samoupravama za unapređenje lokalne uprave, unapređenje opštinskog upravljanja i planiranja, promovisanje zaštite životne sredine, rodne ravnopravnosti i unapređenja znanja o podršci EU, zajedno sa sprovođenjem osnovne studije konkurentnosti i ankete o zadovoljstvu građana.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

71.195 evra

59.804 evra

11.391 evra