Opština Preševo

Južna i istočna Srbija - Pčinjski Okrug

Stepen razvijenosti - IV grupa

Aktivnih privrednih društava - 205

Aktivnih preduzetnika - 882

33.386


Broj stanovnika
h-money

50.627


Prosečna zarada

264


Površina
Preševo
svi-projekti

31

Ukupan broj projekata
od 2010. do danas

1.900.273 evra

1.259.315 evra

(Donatori 66%)

640.958 evra

(Sufinansiranje 34%)

1.208.986 evra

Učešće programa: 657.059 evra

Sufinansiranje: 551.927 evra

-
1.208.986 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju nameštaja - Luli flex-2020 d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće za proizvodnju nameštaja (dušeka) planira da nabavi mašinu za pakovanje dušeka, mašinu za izradu dekorativnog veza na dušecima i mašinu za obradu ivica dušeka, kako bi unapredilo proizvodnju. Kao rezultat, biće otvorena dva nova radna mesta uz postojeća dva. Aktivnost DOP predviđa donacije najugroženijim grupama stanovništva u lokalnoj zajednici.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

44.961 evra

37.102 evra

7.859 evra

Industrijska zona Preševo

Poslovna infrastruktura (industrijske/poslovne zone)

Projekat završetka komunalne infrastrukture uključujući izgradnju kanalizacije i vodovoda, niskonaponskog napajanja, javne rasvete, telekomunikacione mreže i putne infrastrukture.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

1.164.025 evra

619.957 evra

544.068 evra

-

67.022 evra

Učešće programa: 62.222 evra

Sufinansiranje: 4.800 evra

24.000 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji nameštaja - Woodmania

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzetnik se bavi proizvodnjom nameštaja i dodatne opreme za hotele, restorane, kafiće itd. Bespovratna pomoć će biti iskorišćena za nabavku horizontalne brusilice, mašine za kantovanje i druge opreme, što će omogućiti otvaranje dva nova radna mesta odmah i njih još četiri u dužem roku. Preduzetnik će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja u vezi sa zaštitom životne sredine i obrazovanjem. U saradnji sa lokalnom organizacijom mladih i vrtićem biće posađeno 50 novih stabala drveća, a biće organizovana i besplatna obuka u programiranju CNC mašine za pet učenika lokalnih škola. Uz to, pet trpezarijskih stolova biće donirano socijalno ugroženim porodicama.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

24.000 evra

19.200 evra

4.800 evra

2.141 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

40.881 evra

Asistenti u nastavi za lokalne nastavnike u osnovnim školama u Preševu i Bujanovcu na predmetu Srpski jezik kao nematernji

Socijalna inkluzija

Podrška mladima iz albanske zajednice da nauče srpski jezik kroz angažovanje šest asistenata/kinja u nastavi u školskoj 2018/2019. koji pružaju podršku nastavnicima srpskog kao nematernjeg jezika u izvođenju nastave u četiri osnovne škole u Bujanovcu i Preševu. Devetoro nastavnika/ca imaće podršku u izvođenju nastave srpskog za oko 750 učenika.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

37.179 evra

37.179 evra

-

Relaksacija tela i briljantnost uma

Jačanje socijalne kohezije u multietničkim opštinama

Sprovodi: Udruženje distrofičara Jablaničkog okruga

Partner na projektu: Udruženje osoba sa paraplegijom iz Vranja

Unapređenje psihosocijalnog i zdravstvenog stanja osoba sa invaliditetom (OSI) u Jablaničkom i Pčinjskom okrugu uvođenjem inovativnog terapeutskog programa i podučavanjem OSI da se samostalno bave terapeutskom masažom i umetničkom terapijom.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

3.702 evra

3.702 evra

-

271.041 evra

Učešće programa: 243.325 evra

Sufinansiranje: 27.715 evra

120.776 evra

Kulturne potrebe omladine u Medveđi, Bujanovcu i Preševu

Fond za učešće građana (CIF 2)

Doprinos unapređenju kulturnog života omladine u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa sprovođenjem istraživanja za definisanje problema mladih ljudi i njihovih kulturnih potreba kao i promocijom rezultata istraživanja

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

5.478 evra

4.977 evra

500 evra

Podrška socijalnom uključivanju na lokalnom nivou

Aktivnosti socijalnog uključivanja

Podrška za pripremu i realizaciju lokalnih strategija/akcionih planova za zapošljavanje i socijalno uključivanje; promovisanje aktivnog uključivanja i poboljšane integracije socijalnih i službi za zapošljavanje

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

5.171 evra

5.171 evra

-

Asistenti u nastavi za lokalne nastavnike u osnovnim školama u Preševu i Bujanovcu na predmetu Srpski jezik kao nematernji

Aktivnosti socijalnog uključivanja

Podrška mladima iz albanske zajednice da nauče srpski jezik

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

110.128 evra

110.128 evra

-

39.942 evra

Vertikalna dimenzija dobrog upravljanja

Dobro upravljanje

Formulisanje politika i/ili upravnih propisa kojima se uređuje vertikalna koordinacija i komunikacija između JLS i državnih institucija

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

6.176 evra

6.176 evra

-

Podrška u primeni elektronskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola

Podrška u primeni elektronskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola

Projekat će se sprovesti u partnerstvu sa NALED-om i Ministarstvom građevine, saobraćaja i infrastrukture, i uključuje sledeće aktivnosti: treninzi i mentorska podrška za LSU i JKP, preporuke za unapređenje interne organizacije, unošenje planskih dokumenata u centralni registar i prikupljanje podataka koji mogu doprineti unapređenju propisa.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.088 evra

2.088 evra

-

Izrada glavnog projekta za poboljšanje energetske efikasnosti u Osnovnoj školi „Zenel Ajdini“ u selu Raince, Opština Preševo

Izrada glavnog projekta

Izrada glavnog projekta za poboljšanje energetske efikasnosti u Osnovnoj školi „Zenel Ajdini“ u selu Raince ima za cilj da poboljša kvalitet života đaka.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

3.851 evra

1.350 evra

2.501 evra

Izrada glavnog projekta za poboljšanje energetske efikasnosti u Osnovnoj školi „Dituria“ u selu Crnotince, Opština Preševo

Izrada glavnog projekta

Izrada glavnog projekta za poboljšanje energetske efikasnosti u Osnovnoj školi „Dituria“ u selu Crnotince ima za cilj da poboljša kvalitet života đaka.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

3.851 evra

1.350 evra

2.501 evra

Proizvodnja metalnih proizvoda

Podrška preduzetnicima i mikro i malim preduzećima

Proizvodnja metalnih proizvoda. Podrška preduzeću „Gumal Produkt“.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

23.976 evra

16.709 evra

7.267 evra

110.322 evra

Podrška reformi upravljanja na lokalnom nivou i opštinskim Stručnim centrima za dobro upravljanje

Dobro upravljanje

Formulisanje paketa reformi za unapređenje upravljanja na lokalnom nivou; podrška opštinskim kapacitetima za dobro upravljanje i osnivanje opštinskih stručnih centara za dobro upravljanje

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

10.441 evra

10.441 evra

-

Pružanje obuke o uslovima FIDIC-a za ugovore o izvođenju radova

Obuka za korišćenje FIDIC ugovora o izvođenju radova

Pružanje obuke za korišćenje ugovora FIDIC-a o izvođenju radova u svim JLS obuhvaćenim Programom i obuke uz rad za JLS koje će dobiti bespovratna sredstva CFCU

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

9.091 evra

9.091 evra

-

Procena nivoa upravljanja lokalnih samouprava

Dobro upravljanje

Procena će pružiti uvid u nivoe upravljanja lokalnih samouprava koje učestvuju u Programu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

1.475 evra

1.475 evra

-

Unapređenje efikasnosti lokalne Poreske uprave u Preševu

Lokalna poreska uprava

Angažovanje spoljnih saradnika koji će ažurirati evidenciju poreskih obveznika LSU u cilju povećanja izvora prihoda LSU i ostvarenja održivog nivoa budžetskih resursa

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

9.292 evra

8.346 evra

946 evra

Digitalizacija postojećih geoprostornih podataka i razvoj GIS-a u cilju unapređenja lokalnog ekonomskog razvoja u Opštini Preševo

Geografski informacioni sistemi (GIS)

Projekat je uglavnom usredsređen na ekonomski razvoj i predstavljanje industrijskih zona sa velikim potencijalom zahvaljujući povoljnom geostrateškom položaju područja.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

74.690 evra

60.690 evra

14.000 evra

Izrada programskih budžeta za 2016. i petogodišnjih planova kapitalnih investicija

Planovi kapitalnih investicija i programsko budžetiranje

Obezbeđivanje tehničke podrške LSU u oblastima programskog budžetiranja i planiranja kapitalnih investicija. Lokalnim samoupravama se pruža pomoć u razvoju budžeta za 2016. i planova kapitalnih investicija za period 2016-2020.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

5.333 evra

5.333 evra

-

353.225 evra

Učešće programa: 296.709 evra

Sufinansiranje: 56.516 evra

57.401 evra

Pružanje savetodavnih usluga za građane (CAS) u Preševu

Opštinsko upravljanje

Otvorena je i potpuno operativna Kancelarija za savetodavne službe za građane u pružanju pomoći u dobijanju ličnih dokumenata, obezbeđivanju socijalnih davanja, pitanja rada i nezaposlenosti i pristupa zdravstvenim uslugama

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

32.420 evra

27.233 evra

5.187 evra

Zajedno za čistu životnu sredinu

Fond za učešće građana (CIF)

Podizanje ekološke svesti i razvijanje ekološke kulture kod mladih sa ciljem jačanja njihovog društvenog i ekološkog aktivizma

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

12.037 evra

10.111 evra

1.926 evra

Jačanje ugroženih grupa na jugu Srbije kroz predstavljanje problema i promociju rešenja

Fond za učešće građana (CIF)

Izrada 12 specijalnih TV/radio/novinskih priloga o glavnim problemima šest ciljnih ugroženih grupa (deca i omladina, osobe sa invaliditetom, samohrane majke, izbeglice i interno raseljena lica, siromašni, stariji i penzioneri).

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

3.551 evra

2.983 evra

568 evra

Kampanja za podizanje svesti javnosti o očuvanju i unapređenju zdravlja žena na jugu Srbije

Rodna ravnopravnost

Očuvanje i unapređenje zdravlja žena na jugu Srbije

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

5.242 evra

4.403 evra

839 evra

Sprovođenje procesa participativnog budžetiranja

Opštinsko upravljanje

Uvođenje prakse i procesa participativnog budžetiranja (PB) u opštinama. Povećanje kapaciteta opština za sprovođenje procesa javnih nabavki.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

4.151 evra

3.487 evra

664 evra

37.559 evra

ARES PD - Analiza ruralno-privredne situacije Pčinjskog okruga

Planiranje razvoja

Stvaranje uslova za održiv ruralni ekonomski razvoj i povećanje kapaciteta za strateško planiranje ruralnog razvoja Pčinjskog okruga

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

10.935 evra

9.185 evra

1.750 evra

Plan detaljne regulacije za Industrijsku zonu Čukarka

Plan detaljne regulacije

Plan obuvata površinu od 13,3 hektara i stvara osnovne pretpostavke za ekonomski razvoj i povećanje mogućnosti zapošljavanja. Nakon usvajanja DRP-a, opština je bila u mogućnosti da naruči izradu tehničke dokumentacije za javnu infrastrukturu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

18.031 evra

15.146 evra

2.885 evra

Unapređenje lokalne poreske uprave

Lokalna poreska uprava

Angažovanje četiri zaposlena u periodu od tri meseca na ažuriranju baze podataka lokalne poreske uprave sa ciljem povećanja izvora prihoda za opštinu i dostizanja održivog nivoa budžetskih sredstava

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

8.593 evra

7.218 evra

1.375 evra

187.070 evra

Zamena spoljne stolarije u OŠ „Ibrahim Keljmendi

Lokalna infrastruktura

Zamena spoljne stolarije u Osnovnoj školi „Ibrahim Keljmendi“ sa ciljem poboljšanja uslova rada i doprinosa smanjenju potrošnje goriva za grejanje.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

144.614 evra

121.476 evra

23.138 evra

Nabavka vodomera za četiri opštine Pčinjskog okruga

Infrastrukturno opremanje

Instalacija 5 mernih stanica protoka otpadnih voda u sistemu komunalnog sakupljanja otpadnih voda koje se ispuštaju u reku Južnu Moravu - raspored mernih stanica po opštinama: Preševo 1, Bujanovac 2, Vladičin Han 1 i Vranje (Vranjska Banja) 1.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

42.456 evra

35.663 evra

6.793 evra

-
71.195 evra

Pružanje podrške u vidu dobara i usluga svim programskim lokalnim samoupravama za unapređenje lokalne uprave i promociju tema i aktivnosti vezanih za EU

Dobro upravljanje; Opštinsko upravljanje i planiranje razvoja; Infrastruktura; Javna svest i brendiranje područja

Pružanje podrške u vidu dobara i usluga svim programskim lokalnim samoupravama za unapređenje lokalne uprave, unapređenje opštinskog upravljanja i planiranja, promovisanje zaštite životne sredine, rodne ravnopravnosti i unapređenja znanja o podršci EU, zajedno sa sprovođenjem osnovne studije konkurentnosti i ankete o zadovoljstvu građana.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

71.195 evra

59.804 evra

11.391 evra