Opština Surdulica

Južna i istočna Srbija - Pčinjski Okrug

Stepen razvijenosti - IV grupa

Aktivnih privrednih društava - 101

Aktivnih preduzetnika - 811

17.080


Broj stanovnika
h-money

58.912


Prosečna zarada

628


Površina
Surdulica
Surdulica
Surdulica
Surdulica
Surdulica
Surdulica
svi-projekti

41

Ukupan broj projekata
od 2010. do danas

1.264.099 evra

1.044.381 evra

(Donatori 83%)

219.718 evra

(Sufinansiranje 17%)

125.154 evra

Učešće programa: 93.744 evra

Sufinansiranje: 31.410 evra

-
125.154 evra

Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju objekta Sportskog centra „Vodeničište“, Vlasina Rid

Poslovna infrastruktura (tehnička dokumentacija)

Izrada TD za objekat Sportskog centra „Vodeničište“ Vlasina Rid na Vlasini, koja obuhvata idejno rešenje, projekat za građevinske dozvole i projekat za izvođenje. Kompleks je i projektovan u četiri funkcionalne zone koje se odnose na sport, rekreaciju, zabavu, parking i zelene površine.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

105.294 evra

76.384 evra

28.910 evra

Podrška preduzetnici Aleksandri Zlatković usluge

Podrška ženama i mladim početnicima u poslovanju

Preduzetnica ima za cilj da osnuje arhitektonski studio uz nabavku informatičke opreme i kancelarijskog nameštaja. DOP aktivnost predviđa organizovanje besplatnih radionica i obuka za mlade talente u oblasti arhitekture i dizajna enterijera.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

10.602 evra

9.491 evra

1.111 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju hrane Raša Fungi

Podrška ženama i mladim početnicima u poslovanju

Preduzetnica ima za cilj da unapredi posao za preradu i pakovanje voća kroz nabavku potrebne opreme. DOP aktivnost predviđa podršku lokalnim udruženjima i događajima.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

9.258 evra

7.869 evra

1.389 evra

-

204.451 evra

Učešće programa: 146.392 evra

Sufinansiranje: 58.059 evra

79.316 evra

Podrška mlekari - Porodična mlekara „Veličković“

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće se bavi otkupom i preradom mleka i prodajom mlečnih proizvoda u zemlji i inostranstvu. Asortiman proizvoda čine razne vrste mlečnih proizvoda i pasterizovanog mleka. Bespovratna pomoć će biti iskorišćena za nabavku opreme za pravljenje putera kako bi se uvećala proizvodnja i poboljšao kvalitet proizvoda. Ovo će dovesti do otvaranja dva nova radna mesta odmah i još tri u dužem roku. Preduzeće će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, koje će obuhvatati isporuku mlečnih proizvoda socijalno ugroženim građanima.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

79.316 evra

50.000 evra

29.316 evra

31.880 evra

Plan detaljne regulacije Hotela „Vlasina“ sa strateškom procenom uticaja na životnu sredinu

PDR

Izrada plana detaljne regulacije jasno će identifikovati trenutni prostorni razvoj i utvrditi buduću namenu obuhvaćenog područja, koje je Vlada Srbije proglasila zaštićenim prirodnim dobrom I kategorije, tj. predelom izuzetnih odlika. Plan će takođe definisati namenu zemljišta i aktivnosti koje treba da doprinesu razvoju turističkog potencijala ove oblasti, dok će posebna pažnja biti usmerena na zaštitu životne sredine i očuvanje prirodnog nasleđa.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

29.739 evra

15.000 evra

14.739 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

93.255 evra

Rekonstrukcija i opremanje objekta mesne zajednice (zadružnog doma) u selu Dugojnica

Lokalna infrastruktura

Rekonstrukcijom objekta mesne zajednice lokalno stanovništvo će imati objekat adekvatan za društvene i kulturne aktivnosti i obuke u oblasti poljoprivrede, čime će se doprineti poboljšanju društvenog života i ekonomskog razvoja. Kroz aktivnosti usmerene na primenu principa dobrog upravljanja stanovnici i stanovnice će učestvovati u upravljanju objektom i njegovom korišćenju.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

80.258 evra

68.207 evra

12.051 evra

Družimo se i igramo u Belom polju

Jačanje socijalne kohezije u multietničkim opštinama

Sprovodi: Opština Surdulica

Partner na projektu: Društvo za edukaciju Roma, Stonoteniski klub „Belo Polje“ Surdulica

Uključivanje romske dece u sportske aktivnosti, pružanje prilika za bavljenje sportom i jačanje javne svesti o značaju zdravog života za decu u selu Belo polje u opštini Surdulica. Projektom je predviđeno opremanje objekata Dnevnog centra za izbegla i interno raseljena lica, u kojima lokalna zajednica trenutno organizuje sportske i društvene skupove, kako bi se oni koristili za sportske događaje.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

12.997 evra

11.044 evra

1.953 evra

401.759 evra

Učešće programa: 356.747 evra

Sufinansiranje: 45.012 evra

75.702 evra

Podrška socijalnom uključivanju na lokalnom nivou

Aktivnosti socijalnog uključivanja

Podrška za pripremu i realizaciju lokalnih strategija/akcionih planova za zapošljavanje i socijalno uključivanje; promovisanje aktivnog uključivanja i poboljšane integracije socijalnih i službi za zapošljavanje

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

5.171 evra

5.171 evra

-

Za bolje sutra

Fond za učešće građana (CIF 1)

Unapređenje znanja srpskog jezika kod romske dece predškolskog uzrasta i njihovo upoznavanje sa školskom sredinom u cilju smanjenja broja romske dece koja napuštaju redovno školovanje i poboljšanja njihovih postignuća

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

15.720 evra

14.023 evra

1.697 evra

Jednakost

Fond za učešće građana (CIF 2)

Pružanje pomoći društveno ranjivim grupama, naročito članovima romske zajednice, u dobijanju ličnih dokumenata i registraciji neregistrovane dece i odraslih

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

12.238 evra

11.015 evra

1.223 evra

Turizam - šansa za budućnost

Fond za učešće građana (CIF 1)

Povećanje zapošljivosti 40 mladih, žena i Roma kroz organizaciju obuka iz preduzetništva, stručno osposobljavanje i pokretanje malih preduzeća za proizvodnju suvenira. Otvaranje Turističke organizacije Bosilegrad dugoročni je efekat projekta.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

40.428 evra

35.555 evra

4.873 evra

„Čuvaj se“ (na romskom jeziku „Arak tut“)

Aktivnosti socijalnog uključivanja

Pilot-projekat „Čuvaj se“ (na romskom jeziku „Arak tut“), koji sprovodi „YUROM centar“, ima za cilj da spreči izbijanje požara kao i da upozna stanovnike 22 romska naselja sa merama njegove prevencije. Projekat se zalaže za povećanje zaštite od požara kroz mobilizaciju relevantnih nacionalnih i lokalnih institucija.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.145 evra

2.145 evra

-

203.450 evra

Vertikalna dimenzija dobrog upravljanja

Dobro upravljanje

Formulisanje politika i/ili upravnih propisa kojima se uređuje vertikalna koordinacija i komunikacija između JLS i državnih institucija

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

6.176 evra

6.176 evra

-

Podrška u primeni elektronskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola

Podrška u primeni elektronskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola

Projekat će se sprovesti u partnerstvu sa NALED-om i Ministarstvom građevine, saobraćaja i infrastrukture, i uključuje sledeće aktivnosti: treninzi i mentorska podrška za LSU i JKP, preporuke za unapređenje interne organizacije, unošenje planskih dokumenata u centralni registar i prikupljanje podataka koji mogu doprineti unapređenju propisa.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.088 evra

2.088 evra

-

Izrada glavnog projekta sistema kanalizacije u selu Jelašnica, Opština Surdulica

Izrada glavnog projekta

Izradom glavnog projekta sistema kanalizacije u selu Jelašnica stvoriće se uslovi za unapređenje poljoprivrednih aktivnosti i diverzifikaciju aktivnosti u seoskoj sredini, a takođe i poboljšati kvalitet života njenih stanovnika i stanovnica.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

8.848 evra

7.600 evra

1.248 evra

Izrada glavnog projekta sistema kanalizacije u ruralnim područjima Opštine Surdulica

Izrada glavnog projekta

Izrada glavnog projekta i tehnička kontrola izgradnje kanalizacionih sistema, čime će se stvoriti uslovi za unapređenje poljoprivrednih aktivnosti i diverzifikaciju aktivnosti u seoskim sredinama

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

17.607 evra

15.840 evra

1.767 evra

Plan detaljne regulacije

Planovi detaljne regulacije

Plan detaljne regulacije „Sistemi za sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda u oblasti Vlasine“

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

16.634 evra

12.000 evra

4.634 evra

Plan detaljne regulacije

Planovi detaljne regulacije

Plan detaljne regulacije „Stari Rid“

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

4.158 evra

3.000 evra

1.158 evra

Registracija zaštićene geografske oznake tradicionalnog proizvoda „vlasinski med“

Zaštita geografskog porekla

Pružanje tehničke pomoći i izrada neophodnih studija i elaborata za zaštićenu geografsku oznaku

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

9.849 evra

9.849 evra

-

Prerada mleka i proizvodnja sireva

Podrška preduzetnicima i mikro i malim preduzećima

Prerada mleka i proizvodnja sireva. Podrška porodičnoj mlekari „Veličković“.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

26.697 evra

19.538 evra

7.159 evra

Rekonstrukcija škole u selu Suvojnica

Lokalni infrastrukturni projekat

Projekat rekonstrukcije ove seoske škole u Opštini Surdulica, u čijem sastavu se nalazi i vrtić, podstiče lokalno stanovništvo da ostane da živi u selu. Značaju ovog projekta doprinosi to što će se tokom njegovog sprovođenja poštovati aspekti energetske efikasnosti, kao i principi dobrog upravljanja, jer će stanovništvo moći da učestvuje u vođenju objekta, kao i da koristi objekat za društvene aktivnosti.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

111.393 evra

100.000 evra

11.393 evra

122.607 evra

Podrška reformi upravljanja na lokalnom nivou i opštinskim Stručnim centrima za dobro upravljanje

Dobro upravljanje

Formulisanje paketa reformi za unapređenje upravljanja na lokalnom nivou; podrška opštinskim kapacitetima za dobro upravljanje i osnivanje opštinskih stručnih centara za dobro upravljanje

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

10.441 evra

10.441 evra

-

Pružanje obuke o uslovima FIDIC-a za ugovore o izvođenju radova

Obuka za korišćenje FIDIC ugovora o izvođenju radova

Pružanje obuke za korišćenje ugovora FIDIC-a o izvođenju radova u svim JLS obuhvaćenim Programom i obuke uz rad za JLS koje će dobiti bespovratna sredstva CFCU

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

9.091 evra

9.091 evra

-

Procena nivoa upravljanja lokalnih samouprava

Dobro upravljanje

Procena će pružiti uvid u nivoe upravljanja lokalnih samouprava koje učestvuju u Programu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

1.475 evra

1.475 evra

-

Uspostavljanje GIS-a u Opštini Surdulica

Geografski informacioni sistemi (GIS)

Projekat ima za cilj da unapredi ekonomski razvoj promovisanjem izrazitog turističkog potencijala - Vlasinskog jezera.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

98.560 evra

88.700 evra

9.860 evra

Jednake šanse

Lokalni mehanizmi rodne ravnopravnosti

Unapređenje položaja žena iz ruralne sredine u pogledu učešća u društvenim i ekonomskim aktivnostima. Ovo će se postići putem temeljnog istraživanja i aktivnosti usmerenih na izgradnju kapaciteta, a sa ciljem unapređenja znanja o poljoprivredi i novim tehnologijama.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

3.040 evra

3.040 evra

-

532.735 evra

Učešće programa: 447.498 evra

Sufinansiranje: 85.237 evra

43.596 evra

Softverske licence za opštinu

Opštinsko upravljanje

Obezbeđen je softver za virtuelizaciju okruženja, kao i Microsoft Office licence za 30 korisnika i Microsoft Vindovs Server UsrCAL za 60 korisnika.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

10.391 evra

8.728 evra

1.663 evra

Izrada unikatnog nakita "Una"

Žensko preduzetništvo

Izrada unikatnog nakita "Una"

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

3.358 evra

2.821 evra

537 evra

Informacije kao polazna tačka

Fond za učešće građana (CIF)

Tehničko opremanje i uspostavljanje info tačke na kojoj turisti i turistički radnici mogu dobiti sve relevantne informacije o Surdulici i Vlasini

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

10.077 evra

8.465 evra

1.612 evra

Opština za građane-Građani za opštinu

Fond za učešće građana (CIF)

Jačanje kapaciteta ljudskih resursa u lokalnim javnim institucijama i podsticanje učešća građana, posebno osoba iz marginalizovanih grupa

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

7.253 evra

6.093 evra

1.160 evra

Svi smo jednaki u 2012.

Fond za učešće građana (CIF)

Podizanje svesti romske populacije o njihovim zakonskim pravima kroz osnivanje pravnog kluba za romsku populaciju.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

8.366 evra

7.027 evra

1.339 evra

Sprovođenje procesa participativnog budžetiranja

Opštinsko upravljanje

Uvođenje prakse i procesa participativnog budžetiranja (PB) u opštinama. Povećanje kapaciteta opština za sprovođenje procesa javnih nabavki.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

4.151 evra

3.487 evra

664 evra

37.897 evra

Plan detaljne regulacije za glavna područja lokalnog ekonomskog razvoja (LER) u Surdulici

Plan detaljne regulacije

Planovima detaljne regulacije omogućena je izgradnja u Industrijskoj zoni i na graničnom prelazu. Ovo bi trebalo da poveća lokalni ekonomski razvoj i investicije za 5% u roku od pet godina od završetka projekta.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

12.692 evra

10.661 evra

2.031 evra

Unapređenje lokalne poreske uprave

Lokalna poreska uprava

Angažovanje četiri zaposlena u periodu od tri meseca na ažuriranju baze podataka lokalne poreske uprave sa ciljem povećanja izvora prihoda za opštinu i dostizanja održivog nivoa budžetskih sredstava

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

15.000 evra

12.600 evra

2.400 evra

Grant za podršku lokalne poreske uprave (LTA).

Infrastrukturno opremanje

Angažovanje četiri zaposlena u periodu od tri meseca na ažuriranju baze podataka lokalne poreske uprave sa ciljem povećanja izvora prihoda za opštinu i dostizanja održivog nivoa budžetskih sredstava

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

10.205 evra

8.572 evra

1.633 evra

348.152 evra

Izgradnja zatvorenog sportskog objekta u Surdulici

Lokalna infrastruktura

Izgradnja zatvorenog sportskog objekta u Surdulici sa ciljem povećanja broja organizovanih sportskih manifestacija u amaterskom i profesionalnom sportu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

199.978 evra

167.982 evra

31.996 evra

Unapređenje sistema vodosnabdevanja u naselju Jelašnica

Lokalna infrastruktura

Unapređenje pristupačnosti vodovodu u romskom naselju „Jelašnica“ u Surdulici

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

73.800 evra

61.992 evra

11.808 evra

Poboljšanje zdravstvenih usluga koje pruža Specijalna bolnica za plućne bolesti

Infrastrukturno opremanje

Nabavljena je, ugrađena i funkcionalna medicinska oprema za rano otkrivanje i lečenje plućnih bolesti. Zaposleni u Specijalnoj bolnici obučeni su za korišćenje nove opreme.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

74.374 evra

62.474 evra

11.900 evra

31.895 evra

Vlasina "Fabrika zdravlja"

Brendiranje područja

Izgradnja posmatračkih mesta, igrališta za decu, platformi za sunčanje, ljuljaške, roštilja, klupa, postavljanje kanti za reciklažu i info pulta na jezeru doprineli su razvoju turističke infrastrukture zasnovane na prirodi i trebalo bi da dovedu do povećanja broj turista i noćenja

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

31.895 evra

26.792 evra

5.103 evra

71.195 evra

Pružanje podrške u vidu dobara i usluga svim programskim lokalnim samoupravama za unapređenje lokalne uprave i promociju tema i aktivnosti vezanih za EU

Dobro upravljanje; Opštinsko upravljanje i planiranje razvoja; Infrastruktura; Javna svest i brendiranje područja

Pružanje podrške u vidu dobara i usluga svim programskim lokalnim samoupravama za unapređenje lokalne uprave, unapređenje opštinskog upravljanja i planiranja, promovisanje zaštite životne sredine, rodne ravnopravnosti i unapređenja znanja o podršci EU, zajedno sa sprovođenjem osnovne studije konkurentnosti i ankete o zadovoljstvu građana.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

71.195 evra

59.804 evra

11.391 evra