Opština Tutin

Šumadija i zapadna Srbija - Raški Okrug

Stepen razvijenosti - IV grupa

Aktivnih privrednih društava - 212

Aktivnih preduzetnika - 859

33.091


Broj stanovnika
h-money

55.218


Prosečna zarada

742


Površina
Tutin
svi-projekti

43

Ukupan broj projekata
od 2010. do danas

1.410.225 evra

1.178.523 evra

(Donatori 84%)

231.702 evra

(Sufinansiranje 16%)

71.653 evra

Učešće programa: 60.370 evra

Sufinansiranje: 11.283 evra

-
38.259 evra

Podrška preduzeću za arhitektonske i inženjerske usluge - Projektni arhitektonski biro Moja kuća

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Arhitektonski studio koji izrađuje tehničku dokumentaciju planira da nabavi IT opremu radi poboljšanja kvaliteta izvedenih projekata. Kao rezultat, otvoreno jedno radno mesto, uz već zaposlenog vlasnika. Aktivnost DOP predviđa izradu tehničke dokumentacije za objekte za socijalno ugrožene porodice.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

26.502 evra

21.202 evra

5.300 evra

Podrška preduzeću koje pruža arhitektonske i inženjerske usluge Projektni biro Plan B

Podrška ženama i mladim početnicima u poslovanju

Mladi preduzetnik ima za cilj da poveća kvalitet i produktivnost izrade tehničke dokumentacije uz nabavku računara i softvera za projektovanje niskogradnje. DOP aktivnost predviđa praksu za studente i projekat u oblasti zaštite životne sredine.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

11.757 evra

9.583 evra

2.174 evra

33.394 evra

Podrška marginalizovanim grupama kroz promociju humanističkih vrednosti i razvoj socijalnih usluga u zajednici

Poboljšana socijalna infrastruktura i socijalna kohezija u ciljnim opštinama

Partner na projektu: Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Ivanjica

Povećanje pristupa ugroženih grupa uslugama socijalne zaštite kućna nega i lični pratilac deteta i doprinos zaštiti žena i starijih kroz prevenciju i bolji pristup zdravstvenoj zaštiti.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

33.394 evra

29.585 evra

3.809 evra

197.207 evra

Učešće programa: 142.469 evra

Sufinansiranje: 54.738 evra

97.467 evra

Podrška preduzetniku u obradi metala - Sadović-M Ribariće

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzetnik se bavi proizvodnjom sečiva za trakaste testere za mašine za obradu drveta. Proizvodi sečiva za testere različitih veličina po narudžbini klijenata i svoje proizvode distribuira mahom neposrednom prodajom, pri čemu postoje planovi da se od 2020. godine preko velikoprodajnih kanala deo proizvoda isporučuje nemačkim kupcima. Bespovratna pomoć će biti upotrebljena za kupovinu mašine koja će poboljšati kvalitet proizvoda. Ovo će dovesti do otvaranja dva nova radna mesta odmah, a potom i do zapošljavanja još dva radnika. Preduzetnik će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja usredsređene na zaštitu životne sredine. One će obuhvatati pružanje podrške čišćenju obale jezera Gazivode u saradnji sa volonterima iz lokalne osnovne škole, konkretno obezbeđivanjem svih nužnih finansijskih i materijalnih resursa.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

52.900 evra

20.000 evra

32.900 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju odeće - Biser SS-2016

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzetnik se bavi proizvodnjom posteljine od pamuka, satena i damasta, vezenih peškira, stolnjaka i pletene odeće. Bespovratna pomoć će biti iskorišćena za nabavku mašina za šivenje i obradu tekstila radi povećanja proizvodnje i produktivnost i proširenja tržišta. Ovo će dovesti do otvaranja odmah dva, a potom još dva nova radna mesta. Preduzetnik će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, koje će obuhvatiti donaciju proizvoda lokalnim centrima za migrante i izbeglice.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

15.550 evra

10.600 evra

4.950 evra

Podrška preduzetniku u obradi drveta Smrča-74sre, Ribariće

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće za obradu drveta (proizvodnja vrata i košnica) nabaviće opremu za proizvodnju satnih osnova i sterilizaciju voska, što će za rezultat imati povećanu proizvodnju sadašnjih proizvoda i uvođenje novog asortimana proizvoda. U proizvodnji su trenutno zaposlena tri radnika, a investicija će doprineti otvaranju četiri nova radna mesta odmah i još tri u periodu od tri godine. Predloženim aktivnostima DOP-a predviđena je donacija u vidu zamene unutrašnje stolarije u Zdravstvenoj stanici u Ribariću i sponzorstvo lokalne sportske manifestacije Prvomajski turnir u fudbalu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

29.017 evra

23.333 evra

5.684 evra

74.136 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

Geografski informacioni sistem kao alat za unapređenje konkurentnosti

Uvođenje i razvoj GIS-a

Susedne LS u Raškom okrugu - Novi Pazar kao nosilac GIS-a i Tutin - imaju zajedničke probleme koji se tiču prostornih pitanja, a uz to, u Novom Pazaru nedostaje katastar podzemnih instalacija a u Tutinu ažurirana baza prostornih podataka. Projekat je zato usmeren na unapređenje postojećeg i uspostavljanje integrisanog GIS-a za dve opštine, dok će analiza prostornih i drugih podataka i izrada specijalizovanih aplikacija omogućiti bolje upravljanje postojećim resursima i njihovu promociju sa ciljem privlačenja investicija.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

71.995 evra

61.045 evra

10.950 evra

25.604 evra

Inkluzivna zaštita nematerijalne baštine - most između kultura

Jačanje socijalne kohezije u multietničkim opštinama

Sprovodi: Udruženje „Nova vizija“ Prijepolje

Partner na projektu: Udruženje „Ženska inicijativa Priboj“, Nacionalna biblioteka „Dositej Obradović“ Novi Pazar, Ustanova kulture Sjenica, Narodna biblioteka „Dr Ejup Mušović“ Tutin

Unapređenje nivoa saradnje i poverenja između srpske i bošnjačke zajednice promovisanjem i zaštitom nematerijalne kulturne baštine u regionu. Pored toga će posredstvom dijaloga i međusektorske saradnje nadležnih regionalnih aktera i stručnjaka na nacionalnom nivou biti sačinjeni inkluzivni i integrativni instrumenti za unapređenje saradnje dveju zajednica.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

5.795 evra

5.541 evra

254 evra

Unapređenje međuetničke saradnje Vranja i Tutina osnaživanjem žena i devojčica pripadnica etničkih manjina i umrežavanjem relevantnih aktera iz lokalnih sredina

Jačanje socijalne kohezije u multietničkim opštinama

Sprovodi: Udruženje građana NEXUS Vranje

Partner na projektu: Udruženje građana IMPULS Tutin

Jačanje socijalne inkluzije i aktivnog angažovanja u društvenim promenama žena i devojčica pripadnica etničkih manjina u Vranju i Tutinu kroz međuopštinsku saradnju relevantnih socijalnih aktera. Zaposleni u obrazovnim institucijama će istovremeno proći obuku u inovativnim metodama interkulturalne nastave.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

14.984 evra

14.984 evra

-

Ravnopravnost, različitost i dijalog u lokalnoj zajednici

Jačanje socijalne kohezije u multietničkim opštinama

Sprovodi: Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda

Doprinos inkluziji bošnjačke manjine unapređenjem zastupanja njenih potreba i bolje realizacije njenih prava. Razvoj lokalnih politika za ostvarivanje prava nacionalnih manjina i obezbeđivanje njihove delotvornosti u lokalnim zajednicama poboljšanjem postojećeg okvira i podrškom institucijama koje se bave zaštitom manjinskih prava.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

4.825 evra

4.825 evra

-

256.387 evra

Učešće programa: 232.301 evra

Sufinansiranje: 24.086 evra

20.000 evra

Podrška socijalnom uključivanju na lokalnom nivou

Aktivnosti socijalnog uključivanja

Podrška za pripremu i realizaciju lokalnih strategija/akcionih planova za zapošljavanje i socijalno uključivanje; promovisanje aktivnog uključivanja i poboljšane integracije socijalnih i službi za zapošljavanje

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

5.171 evra

5.171 evra

-

Centar za socijalno preduzetništvo

Fond za učešće građana (CIF 2)

Unapređenje kapaciteta lokalnih aktera za stvaranje lokalnih javnih politika usmerenih na rešavanje pitanja nezaposlenosti kroz razvoj i pilotiranje „modela socijalnog preduzetništva“. Projekat treba da rezultira osnovanjem socijalnog preduzeća za pružanje štamparskih usluga.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

14.829 evra

13.346 evra

1.483 evra

201.610 evra

Podrška poljoprivrednim zadrugama za upotrebu novih tehnika i tehnologija u proizvodnji

Podrška poljoprivrednim proizvođačkim grupama

Pomoć uključuje obuke za upravljanje poljoprivrednim proizvođačkim grupama, kao i studijsku posetu jednoj od zemalja Evropske unije.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

4.211 evra

4.211 evra

-

Vertikalna dimenzija dobrog upravljanja

Dobro upravljanje

Formulisanje politika i/ili upravnih propisa kojima se uređuje vertikalna koordinacija i komunikacija između JLS i državnih institucija

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

6.176 evra

6.176 evra

-

Podrška u primeni elektronskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola

Podrška u primeni elektronskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola

Projekat će se sprovesti u partnerstvu sa NALED-om i Ministarstvom građevine, saobraćaja i infrastrukture, i uključuje sledeće aktivnosti: treninzi i mentorska podrška za LSU i JKP, preporuke za unapređenje interne organizacije, unošenje planskih dokumenata u centralni registar i prikupljanje podataka koji mogu doprineti unapređenju propisa.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.088 evra

2.088 evra

-

Podrška klasterima - „Pešter agroklaster“; transformacija tradicionalnog mlečnog proizvoda kajmaka u moderni regionalni proizvod

Podrška klasterima

Projekat unapređenja kapaciteta članova klastera da proizvode i plasiraju kajmak za lokalna/regionalna tržišta putem standardizacije tradicionalnih recepata, starih vekovima, i njihovo usvajanje u modernoj proizvodnji industrijskih razmera

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

43.200 evra

38.880 evra

4.320 evra

Izrada glavnog projekta za izgradnju škole u Maloj Ravni

Izrada glavnog projekta

Izrada glavnog projekta za izgradnju škole u Maloj Ravni doprineće izgradnji nužne društvene infrastrukture u Tutinu, jednoj od najmlađih LSU u Srbiji (deca uzrasta 6-14 godina čine više od 17% stanovnika u ovoj opštini), što će pak poboljšati kvalitet usluga obrazovanja u ovom kraju.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

25.084 evra

22.545 evra

2.539 evra

Proizvodnja odevnih predmeta

Žensko preduzetništvo

Proizvodnja odevnih predmeta

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

3.050 evra

3.050 evra

-

Proizvodnja nameštaja

Žensko preduzetništvo

Proizvodnja nameštaja

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

10.000 evra

10.000 evra

-

Šivenje i vez posteljina

Žensko preduzetništvo

Šivenje i vez posteljine

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

9.950 evra

9.950 evra

-

Izgradnja zgrade Osnovne škole u Zapadnom Mojstiru

Local Infrastructure Project

Izgradnja zgrade osnovne škole u Zapadnom Mojstiru, uključujući i uređenje školskog dvorišta i igrališta, stvoriće uslove za bolji obrazovni učinak i implementaciju viših standarda obrazovanja za 48 dece iz zajednica Zapadni Mojstir, Istočni Mojstir, Batrage i Čulije.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

97.851 evra

83.173 evra

14.678 evra

34.777 evra

Podrška reformi upravljanja na lokalnom nivou i opštinskim Stručnim centrima za dobro upravljanje

Dobro upravljanje

Formulisanje paketa reformi za unapređenje upravljanja na lokalnom nivou; podrška opštinskim kapacitetima za dobro upravljanje i osnivanje opštinskih stručnih centara za dobro upravljanje

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

10.441 evra

10.441 evra

-

Pružanje obuke o uslovima FIDIC-a za ugovore o izvođenju radova

Obuka za korišćenje FIDIC ugovora o izvođenju radova

Pružanje obuke za korišćenje ugovora FIDIC-a o izvođenju radova u svim JLS obuhvaćenim Programom i obuke uz rad za JLS koje će dobiti bespovratna sredstva CFCU

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

9.091 evra

9.091 evra

-

Procena nivoa upravljanja lokalnih samouprava

Dobro upravljanje

Procena će pružiti uvid u nivoe upravljanja lokalnih samouprava koje učestvuju u Programu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

1.475 evra

1.475 evra

-

Unapređenje efikasnosti lokalne Poreske uprave u Tutinu

Lokalna poreska uprava

Angažovanje spoljnih saradnika koji će ažurirati evidenciju poreskih obveznika LSU u cilju povećanja izvora prihoda LSU i ostvarenja održivog nivoa budžetskih resursa

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

10.786 evra

9.720 evra

1.066 evra

Sigurne i osnaŽENE

Lokalni mehanizmi rodne ravnopravnosti

Projekat ima za cilj da podigne svest žena iz ruralnih sredina o problemu nasilja u porodici, kao i da osnaži mehanizme zaštite žena od nasilja kroz promovisanje jednakih mogućnosti za sve i unapređenje podrške ženama žrtvama nasilja.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.984 evra

2.984 evra

-

884.978 evra

Učešće programa: 743.383 evra

Sufinansiranje: 141.595 evra

20.431 evra

Zdravo zajedno!

Mehanizam za rodnu ravnopravnost

Podrška lokalnom Savetu za rodnu ravnopravnost i edukaciju žena sa sela o zdravlju

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

1.967 evra

1.652 evra

315 evra

Dečji kulturno-sportski centar

Fond za učešće građana (CIF)

Formiranje Dečijeg sportsko-kulturnog centra koji će biti postavljen u dvorištu vrtića. Uključena je rekonstrukcija i opremanje poligona vrtića, uređenje letnje pozorišne scene, organizovanje dečijih sportskih igara i radionica

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

11.656 evra

9.791 evra

1.865 evra

Rodna ravnopravnost u službi razvoja

Rodna ravnopravnost

Pružanje podrške uspostavljanju i unapređenju lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost u Jugozapadnoj Srbiji i Topličkom okrugu

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.657 evra

2.232 evra

425 evra

Sprovođenje procesa participativnog budžetiranja

Opštinsko upravljanje

Uvođenje prakse i procesa participativnog budžetiranja (PB) u opštinama. Povećanje kapaciteta opština za sprovođenje procesa javnih nabavki.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

4.151 evra

3.487 evra

664 evra

329.082 evra

Izrada glavnog projekta za primarnu kanalizacionu mrežu u Tutinu

Tehnička dokumentacija

Izrada glavnog projekta primarne kanalizacione mreže u Tutinu

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

199.978 evra

167.982 evra

31.996 evra

Izrada glavnog projekta za regulaciju reke Vidrenjak u Tutinu

Tehnička dokumentacija

Izrada glavnog projekta za regulaciju reke Vidrenjak u Tutinu

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

26.500 evra

22.260 evra

4.240 evra

Plan detaljne regulacije MZ Ribariće

Plan detaljne regulacije

Plan omogućava Opštini da izda potrebne dozvole za izgradnju u Ribariću, koje ima veliki turistički potencijal zbog čuvenog jezera Gazivode.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

25.843 evra

21.708 evra

4.135 evra

Osnivanje Centra za razvoj poljoprivrede i operativni grant

Podrška klasterima

Podrška poljoprivredno-prehrambenim proizvođačima sa Pešterske visoravni da unaprede svoju konkurentnost tako što će ih osposobiti da povećaju proizvodnju, standardizuju svoje proizvode i ispune zahteve u pogledu bezbednosti hrane, čime se povećava njihov tržišni potencijal. Projekat je takođe doprineo unapređenju međuopštinskih institucionalnih i upravljačkih kapaciteta teritorije kroz uspostavljanje i razvoj novih instrumenata upravljanja.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

76.761 evra

64.479 evra

12.282 evra

455.793 evra

Izgradnja dodatnog prostora u postojećem vrtiću

Lokalna infrastruktura

Postavljanjem sprava na igralištu i letnje pozornice u okviru vrtića "Maja" obezbeđen je adekvatan prostor za rekreaciju oko 500 dece predškolskog i školskog uzrasta.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

199.490 evra

167.572 evra

31.918 evra

Opremanje novoizgrađenog vrtića "Poletarac" u Tutinu

Infrastrukturno opremanje

Opremanje novoizgrađenog vrtića "Poletarac" u Tutinu

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

94.717 evra

79.562 evra

15.155 evra

Izrada glavnog tehničkog projekta za protiverozionu regulaciju sliva reke Raške sa definisanim erozionim površinama i radovi na antierozionim objektima za regulaciju sliva reke Raške

Tehnička dokumentacija

Izrada glavnog tehničkog projekta za anti-erozionu regulaciju sliva reke Raške sa definisanim erozionim površinama i radovi na antierozionim objektima za regulaciju sliva reke Raške

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

57.033 evra

47.908 evra

9.125 evra

Izrada glavnog tehničkog projekta za protiverozionu regulaciju sliva reke Raške sa definisanim erozionim područjima i radovi na antierozionim objektima za regulaciju reke Raške

Infrastruktura

Izrada glavnog tehničkog projekta za anti-erozionu regulaciju sliva reke Raške sa definisanim erozionim površinama i radovi na antierozionim objektima za regulaciju sliva reke Raške

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

57.033 evra

47.908 evra

9.125 evra

Radovi na rekonstrukciji i opremanju Centra za osobe sa invaliditetom u Novom Pazaru

Lokalna infrastruktura

U prostorijama Dnevnog boravka za osobe sa intelektualnim i razvojnim smetnjama postavljeni su sistemi grejanja i sanitarija. Postavljena je i profesionalna kuhinja i aparati, opremljena senzorna soba, uređeno i opremljeno igralište ispred Centra, nabavljen minibus

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

27.500 evra

23.100 evra

4.400 evra

Unapređenje stručnog obrazovanja za industrije tekstila, obuće i odeće u Novom Pazaru, Raškoj, Sjenici i Tutinu

Infrastrukturno opremanje

Unapređenje stručnog obrazovanja za industrije tekstila, obuće i odeće u Novom Pazaru, Raškoj, Sjenici i Tutinu

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

20.020 evra

16.817 evra

3.203 evra

8.477 evra

Promocija rodne ravnopravnosti u jugozapadnoj Srbiji

Rodna ravnopravnost

Promocija rodne ravnopravnosti u jugozapadnoj Srbiji

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

8.477 evra

7.121 evra

1.356 evra

71.195 evra

Pružanje podrške u vidu dobara i usluga svim programskim lokalnim samoupravama za unapređenje lokalne uprave i promociju tema i aktivnosti vezanih za EU

Dobro upravljanje; Opštinsko upravljanje i planiranje razvoja; Infrastruktura; Javna svest i brendiranje područja

Pružanje podrške u vidu dobara i usluga svim programskim lokalnim samoupravama za unapređenje lokalne uprave, unapređenje opštinskog upravljanja i planiranja, promovisanje zaštite životne sredine, rodne ravnopravnosti i unapređenja znanja o podršci EU, zajedno sa sprovođenjem osnovne studije konkurentnosti i ankete o zadovoljstvu građana.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

71.195 evra

59.804 evra

11.391 evra