Opština Žabari

Južna i istočna Srbija - Braničevski Okrug

Stepen razvijenosti - IV grupa

Aktivnih privrednih društava - 69

Aktivnih preduzetnika - 253

9.335


Broj stanovnika
h-money

56.388


Prosečna zarada

264


Površina
Žabari
Žabari
Žabari
Žabari
svi-projekti

3

Ukupan broj projekata
od 2010. do danas

133.159 evra

111.770 evra

(Donatori 84%)

21.389 evra

(Sufinansiranje 16%)

51.146 evra

Učešće programa: 43.344 evra

Sufinansiranje: 7.802 evra

-
51.146 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju tekstila - Onix-tekstil d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće za proizvodnju tekstila (HTZ opreme) planira nabavku mašine za šivenje kako bi proširilo asortiman proizvoda. Kao rezultat, biće otvorena dva nova radna mesta uz postojećih 17. Aktivnost DOP predviđa opremanje vrtića u ruralnom području.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

51.146 evra

43.344 evra

7.802 evra

-

82.013 evra

Učešće programa: 68.426 evra

Sufinansiranje: 13.587 evra

-
2.141 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

79.872 evra

Rekonstrukcija i opremanje Centra za socijalni rad

Lokalna infrastruktura

Rekonstrukcija podova, krova, toaleta, instalacija, sistema grejanja, zamena stolarije i nabavka potrebne opreme i nameštaja stvoriće uslove za pružanje unapređenih socijalnih usluga ranjivim grupama stanovništva, najviše deci i mladima sa smetnjama u razvoju, kao i njihovim porodicama. Aktivnosti usmerene na primenu principa dobrog upravljanja trebalo bi da doprinesu unapređenju lokalne politike za socijalnu inkluziju i podršku deci i mladima sa invaliditetom.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

79.872 evra

66.285 evra

13.587 evra

-

Učešće programa: -

Sufinansiranje: -

-
-
-

-

Učešće programa: -

Sufinansiranje: -

-
-
-
-
-