Beograd, 9. decembar 2021.

Infrastruktura za bolji kvalitet života

EU PRO Plus objavio je 3 decembra 2022. javni poziv za projekte lokalne infrastrukture za koje je Evropska unija opredelila 3,4 miliona evra. Poziv je otvoren do 31. januara 2022. godine, a pravo učešća ima 99 lokalnih samouprava iz dva regiona (Šumadije i zapadne Srbije i Južne i istočne Srbije) koje su uključene u realizaciju programa EU PRO Plus.

Lokalne samouprave treba da konkurišu sa projektima koji doprinose boljem kvalitetu života ljudi kroz unapređenje javnih infrastrukturnih objekata, uključujući i obnovu i izgradnju obrazovnih, zdravstvenih i ustanova socijalne zaštite, sportskih i objekata kulture, unapređenje komunalnih usluga i zgrada javne administracije. Pri izboru projekata posebna pažnja biće usmerena na poboljšanje uslova života pripadnika i pripadnica ugroženih grupa, kao i na oporavak od posledica kovida-19. 

Vrednost pojedinačnih projekata će se kretati u rasponu od 42.000 evra do 170.000 evra, a opštine treba da sufinansiraju projekte u iznosu od minimum 15 odsto ukupne vrednosti projekta. U cilju poboljšane održivosti projekta, lokalne samouprave na poziv mogu da konkurišu i samostalno ali i u partnerstvu sa drugim lokalnim samoupravama, javnim preduzećima i institucijama, kao i sa organizacijama civilnog društva i regionalnim razvojnim agencijama.

Pozivom je predviđena podrška za izgradnju ili rekonstrukciju javnih objekata koja treba da doprinese njihovoj funkcionalnosti, kao i unapređenju energetske efikasnosti javnih objekata, njihove pristupačnosti, unapređenju i zaštitu životne sredine i urbane mobilnosti.

Više informacija o ovom pozivu kao i dokumentacija za prijavljivanje dostupni su na internet stranici Javni poziv za projekte lokalne infrastrukture, dok će info-sesije biti održane tokom decembra 2021. i januara 2022. godine, kada će na EU PRO Plus internet stranicu biti postavljena i onlajn info-sesija.