Beograd, 10. decembar 2021.

Integrišemo ideje, resurse i potencijale

Lokalne samouprave u Šumadiji, zapadnoj, južnoj i istočnoj Srbiji između 13. oktobra i 10. decembra imale su priliku da podnesu prijavu za tehničku pomoć preko javnog poziva programa Evropske unije za lokalni razvoj – EU PRO Plus.

Gradovi i opštine korisnice čije prijave na ovaj javni poziv budu uspešne dobiće stručnu podršku u izradi strateških dokumenata za održivi lokalni razvoj. Ove strategije, bazirane na integralnom pristupu razvoju, koristiće lokalnim samoupravama na određenom geografskom području da definišu zajednička rešenja za pitanja koja prevazilaze granice pojedinačnih samouprava, kao što su braunfild lokacije i industrijske zone, neformalna naselja, rešavanje društvenih ili ekoloških problema ili zaštite kulturnog nasleđa tog kraja. Strategije bi takođe trebalo da formulišu buduće planiranje u brojnim sektorima uključujući obrazovanje, ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine.

„Uvođenje sveobuhvatnog pristupa teritorijalnom razvoju važan je element pristupnog procesa u okviru poglavlja 22, koje se tiče regionalne politike i pripreme za korišćenje strukturnih fondova Evropske unije. Takođe, cilj Vlade Srbije je da evropska integracija naše zemlje upravo rezultira i ravnomernim regionalnim razvojem, a koheziona politika i strukturni fondovi usmereni su baš na smanjivanje regionalnih nejednakosti i pružanje ravnopravnih uslova za život i razvoj u svim delovima zemlje“, rekla je o integralnom pristupu Jadranka Joksimović, ministarka za evropske integracije. Ona je dodala da će ovaj pristup optimizovati korišćenje evropskih fondova, kao i drugih izvora finansiranja, a još veći efekat podrške biće postignut koordinisanom saradnjom svih nivoa vlasti, što integralni pristup razvoju zagovara.

Pravo učešća na konkursu, koji je bio otvoren do 10. decembra 2021. godine, imale su lokalne samouprave sa statusom grada, samostalno ako se prijavljuju za dato urbano područje ili u partnerstvu sa najmanje tri lokalne samouprave i nadležnom regionalnom razvojnom agencijom kod prijava koje obuhvataju širu teritoriju uticaja urbanog područja, u skladu sa kriterijumima koji su definisani pozivom.

„EU PRO Plus omogućava opštinama da budu spremnije za promociju ključnih aspekata koji doprinose razvoju njihovih zajednica. A to je naravno ekonomija, ali i upravljanje zemljištem, infrastruktura, obrazovanje, zaštita životne sredine i drugi sektori. Važno je proširiti obim održivog razvoja, a to zahteva pažljivo planiranje koje uzima u obzir širu sliku. Dobar, sveobuhvatan plan je neophodan za dobru implementaciju”, rekao je šef Delegacije Evropske unije u Srbiji, ambasador Emanuele Žiofre. 

Kako bi potencijalni korisnici bili adekvatno obavešteni o kriterijumima ovog poziva ali i o samom modelu integralnog razvoja EU PRO Plus, sektor za razvijanje kapaciteta održao je i onlajn info-sesiju dostupnu za sve zainteresovane koji nisu bili u prilici da prisustvuju jednoj od sedam info-sesija održanih na teritoriji koju pokriva program. Rezultati ovog javnog poziva očekuju se do kraja januara 2022. godine.