Beograd, 27. jun 2024.

Novi projekti u 30 lokalnih samouprava uz podršku EU od skoro 10 miliona evra

Evropska unija je preko EU PRO Plus programa obezbedila više od 9,6 miliona evra za realizaciju 18 projekata koji će doprineti boljem životu stanovništa u 30 lokalnih samouprava, koje su prethodno razvile teritorijane strategije. Ovi projekti će aktivirati potencijale i resurse 11 teritorija, pomoći u rešavanju zajedničkih problema i promovisati zajednički rad većih gradova i manjih opština, uz aktivno učešće civilnog i poslovnog sektora i lokalnih zajednica.

Ambasador Evropske unije u Srbiji, Emanuele Žiofre i ministarka za evropske integracije Tanja Miščević uručili su danas u Beogradu sertifikate lokalnim samoupravama i regionalnim razvojnim agencijama koje će voditi sprovođenje ovih projekata. 

„U procesu evropskih integracija  partnerstvo je najvažnie. Republika Srbija je država koja je kandidat za članstvo zato što to želi i smatra da je to najbolje za sve građane. A Evropska unija,  sa druge strane,  naš je partner na tom putu ka članstvu, pre svega u dostizanju standarda razvijenih evropskih društava. A to je zapravo ono što je cilj i najvažnije u čitavom procesu evropskih integracija. Kroz ovakve projekte, kako što su ovi koji danas predstavljamo,  pokazujemo da smo  kredibilan partner ali i to koliko je Srbija zapravo uspešna u evropskim integracijama”, rekla je minstarka za evropske integracije Tanja Miščević. 

„Dosta toga smo naučili, umemo da pišemo projekte i da dobijemo sredstva i investitore, a da bismo privukli još značajnija sredstva, predstoji nam rad na sprovođenju kohezione politike. MInistarstvo za evropske integracije je ove nedelje započelo sa procedurom usvajanja na sednici Vlade Zakona o kohezionoj politici. To je naša priprema za korišćenje sredstava iz strukturnih fondova”, dodala je ministarka. Kako je istakla ovo  je važno i zbog uloge i značaja  lokalnih samouprava u transformaciji  države, koja je velika i da svi zajedno treba da se pripremimo da ojačamo kapacitete da bismo bili uspešni u sprovođenju projekata, zaključivši da samo partnerski i sa Evropskom unijom, možemo doći do još boljih rezultata u razvoju naše države.

„Zadovoljstvo mi je što danas prisutvujem predstavljanju 18 novih projekata koji će biti realizovani uz značajnu podršku Evropske unije od preko 9,6 miliona evra. Kroz ovakve inicijative se na delu vidi kako podrška Evropske unije doprinosi boljem životu i životnom standardu građana Srbije. Drago mi je da ćemo pomoći razvoju turizma u Zaječarskom i Šumadijskom okrugu, upravljanju otpadom u Leskovcu i Novom Pazaru, te socijalnoj inkluziju u Šapcu i unapređenju obrazovanja u Pirotskom okrugu” rekao je ambasador Evropske unije u Srbiji, Emnuele Žiofre. Kako je pojasnio, kroz EU PRO Plus program, primenjen je integralni teritorijalni pristup razvoju, prilagođen kontekstu u Srbiji, koji je prvo doveo do razvoja 12 teritorijalnih strategija u kojima su zatim definisani strateški projkekti za određene teritorije čiju realizaciju podržava EU.

„Ovi projekti su rezultat naših zajedničkih napora da unapredimo planiranje razvoja u Srbiji i primenimo teritorijalne instrumente i najbolje prakse EU kako bismo doprineli uravnoteženijem regionalnom razvoju”, rekao je ambasador Evropske unije u Srbiji Emanuele Žiofre, navodeći samo neke od podržanih projekata.

Ambasador Žiofre je uz zahvalnost Kancelariji Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) na pilotiranju ove inicijative kroz EU PRO Plus program najavio da će EU nastaviti da podržava integralni teritorijalni razvoj u Srbiji kroz novi program koji bi trebalo da bude potpisan do kraja godine a koji će sprovoditi Stalna konferencija gradova i opština uz podršku UNOPS-a.

Šef programa UNOPS kancelarije u Srbiji Marko Vujačić se zahvalio  Delegaciji Evropkse unije i Ministarstvu za evropske integracije na podršci i smernicama u sprovođenju ove incijative i dodao: „UNOPS je imao čast da sarađuje sa lokalnim samoupravama, regionalnim razvojnim agencijama i brojnim zainteresovanim stranama kako bi osigurao da ovi projekti budu dobro pripremljeni i spremi za uspešnu realizaciju. Naša uloga je bila da olakšamo proces razvoja, osiguramo transparentnost, efikasnost i inkluzivnost i tom važnom zadatku ostajemo posveće i u budućnosti.”

Nenad Popović, direktor Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja predstavio je projekat kojim će unaprediti turizam u celom Šumadijskom okrugu uz očuvanje i promociju kulturnog i istorijskog nasleđa. Uz podršku EU od million evra u Aranđelovcu će graditi posetilačko-obrazovni centar „Pećina Risovača“, završiće se rekonstrukcija Kraljeve vinarije u Topoli, urediti kompleks Petrovi Dvori u Višecu kod Rače, i renovirati dom kulture u Kniću. „Uz podrškuEvropske unije razvoju ove teritorije aktiviraće se turistički potencijali, povećati broj turista i unaprediti lokalna ekonomija”, rekao je Popović.

Projekti su odabrani putem javnog poziva EU PRO Plus programa na koji su pristigle 22 prijave, a nakon sprovedene administrativne i tehničke evaluacije i terenskih poseta, ukupno 18 projekata je preporučeno za podršku. Uz značajnu podršku EU i same lokalne samouprave učestvuju u fnansiranju projekata sa oko 3,2 miliona evra. Rezultati Javnog poziva su dostupni na internet stranici EU PRO Plus programa: Rezultati Javnog poziva za sprovođenje integralnih projekata proisteklih iz 12 teritorijalnih strategija podržanih kroz EU PRO Plus