Beograd, 20. septembar 2022.

Partnerstvom do boljih socijalnih usluga na lokalu

Posle uspešno sprovedenog javnog poziva i evaluacije prijava, uz podršku Evropske unije (EU), preko programa EU PRO Plus, koji se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije, socijalne usluge će biti unapređene u 23 lokalne samouprave u regionima Šumadije i zapadne Srbije i Južne i istočne Srbije. EU će sa 521.629 evra podržati 20 projekata, koje će organizacije civilnog društva realizovati samostalno ili u partnerstvu sa lokalnim samoupravama kako bi se unapredio kvalitet i održivost socijalnih usluga dostupnih na lokalnom nivou.

„Podrška ranjivim grupama stanovništa i obezbeđivanje kvalitetnih socijalnih usluga je među zajedničkim prioritetima Vlade Srbije i EU, a značajnu ulogu u ostvarivanju ovog cilja imaju lokalne samouprave i organizacije civilnog društva. Posebno ohrabruje činjenica da će se čak 18 projekata sprovoditi u partnerstvu lokalnih samouprava, javnih institucija i civilnog društva, te da će oni koordinisano raditi na pružanju adekvatnih socijalnih usluga deci, starijima, osobama sa invaliditetom i drugim osetljivim grupama na lokalnom nivou“, rekla je Jadranka Joksimović, ministar za evropske integracije.

„Unapređenje socijalne uključenosti i ostvarivanje jednakih prava, uključujući i dostupnost socijalnih usluga svim građanima i građankama, ono je za šta se EU zalaže u svim svojim aktivnostima. Podržavajući ovakve projekte mi ohrabrujemo lokalna partnerstva koja će unaprediti kvalitet i opseg socijalnih usluga za osetljive grupe, i to prvenstveno usluga socijalne zaštite, kao i obrazovanje i zdravstvenu zaštitu“, rekao je šef Delegacije Evropske unije u Srbiji, ambasador Emanuele Žiofre.

Projekti su odobreni u okviru javnog poziva za unapređenje socijalnih usluga koji je bio otvoren od 14. januara do 7. marta 2022. godine, a čije sprovođenje je podržalo i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Od ukupno 90 pristiglih predloga projekata, 20 projekata koji su ocenjeni kao najbolji dobiće podršku u visini od 10.000 do 30.000 evra za aktivnosti koje će se, između ostalog, fokusirati na poboljšanje usluga usmerenih na decu i mlade, uključujući usluge kao što su: lični pratilac deteta, neurofidbek terapija, dnevni boravak za decu sa invaliditetom i problemima u ponašanju, dnevni boravak za decu koja žive i rade na ulici, ali i usluge pomoći u kući odraslima i starijim licima, lična asistencija za osobe sa invaliditetom i drugo. Takođe, pored poboljšanja spremnosti i otpornosti prvenstveno javnih institucija ali i drugih pružalaca socijalnih usluga za moguće buduće vanredne situacije i periode kriza, odobreni projekti treba da doprinesu i smanjenju negativnih uticaja kovida na kvalitet života ranjivih grupa.

Lista odobrenih projekata je dostupna je ovde na internet stranici programa EU PRO Plus.