Nazad^

Cilj: Poboljšana konkurentnost i otpornost MSP i njihova sposobnosti da se oporave od negativnog uticaja COVID-19 kroz podršku koju pružaju OPP.

Ukupan budžet poziva: 500.000 evra

Iznos podrške po pojedinačnom projektu: od 20.000 do 50.000 evra

Ko može da učestvuje: Regionalne razvojne agencije, Poslovni inkubatori, uključujući i “habove”, Klasteri, Naučni ili tehnološki parkovi, Udruženja koja podržavaju poslovanje preduzeća, Privredne komore, Istraživački instituti i akademske organizacije.

Vrsta aktivnosti: Poziv je otvoren za projekte koji doprinose jačanju konkurentnosti MSP i/ili unapređenju poslovnog okruženja za mala i srednja preduzeća registrovana na teritoriji 99 lokalnih samouprava obuhvaćenih Programom u dva regiona: Šumadija i Zapadna Srbija i Južna i Istočna Srbija.

Sve aktivnosti u okviru ovog Poziva treba da budu zasnovane na lokalnim/regionalnim i/ili nacionalnim planovima za razvoj, da se sprovode ciljano i na integrisan način.

Poziv obuhvata sledeće teme: digitalizacija MSPa,  ozelenjavanje MSPa i uvođenje cirkularne ekonomije, otpornost MSP, marketing i internacionalizacija MSPa, Standardizacija i finansijski instrumenti.

Rok za prijavu: 02. februar 2022, do 24h.

 

Pročitajte ceo tekst Javnog poziva.

Nazad^
Nazad^

Onlajn info-sesija - Javni poziv za predloge projekata za organizacije za podršku poslovanju

Nazad^