Opština Vladičin Han

Južna i istočna Srbija - Pčinjski Okrug

Stepen razvijenosti - IV grupa

Aktivnih privrednih društava - 156

Aktivnih preduzetnika - 737

17.615


Broj stanovnika
h-money

58.962


Prosečna zarada

366


Površina
Vladičin Han
Vladičin Han
Vladičin Han
Vladičin Han
Vladičin Han
Vladičin Han
Vladičin Han
svi-projekti

37

Ukupan broj projekata
od 2010. do danas

1.110.601 evra

922.451 evra

(Donatori 83%)

188.150 evra

(Sufinansiranje 17%)

16.393 evra

Učešće programa: 13.868 evra

Sufinansiranje: 2.525 evra

-
16.393 evra

Podrška preduzeću za obradu drveta Hani Wood doo

Podrška ženama i mladim početnicima u poslovanju

Preduzetnica ima za cilj da unapredi posao prerade drveta uz nabavku nove brente. DOP aktivnost predviđa doniranje drvenih elemenata za popravku klupa u gradskom parku i pružanje podrške lokalnoj predškolskoj ustanovi.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

9.583 evra

8.146 evra

1.437 evra

Podrška preduzeću koje pruža usluge šišanja pasa Flekica Grooming

Podrška ženama i mladim početnicima u poslovanju

Preduzetnica ima za cilj da unapredi uslugu negovanja pasa i proširi poslovanje uz nabavku bolje opreme. DOP aktivnost predviđa besplatne tretmane za usvojene pse lutalice, doprinoseći tako rešavanju problema pasa lutalica u zajednici.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

6.810 evra

5.722 evra

1.088 evra

-

352.516 evra

Učešće programa: 269.168 evra

Sufinansiranje: 83.348 evra

140.166 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju obuće - Matid obuća d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće se bavi proizvodnjom obuće - kako obuće za svaki dan, tako i namenske obuće - anatomskih papuča, sandala, klompi, kao i cipela za obolele od dijabetesa i artritisa. Bespovratna pomoć će biti iskorišćena za nabavku nove opreme, mašina za šivenje i kompresorske stanice. Ovo će dovesti do otvaranja 10 novih radnih mesta odmah, kao i zapošljavanja još 20 radnika u dužem roku. Preduzeće će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, koje će obuhvatati donaciju ortopedskih cipela osobama obolelim od dijabetesa i osobama sa invaliditetom u lokalnoj zajednici.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

56.250 evra

35.000 evra

21.250 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju nameštaja - Mittel Astra

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće proizvodi nameštaj za škole, predškolske objekte, vrtiće, kancelarije i restorane. Proizvodi su od presovanog bukovog furnira i punog drveta i prodaju se u Srbiji, Švedskoj, Severnoj Makedoniji i Hrvatskoj. Bespovratna pomoć će biti iskorišćena za nabavku mašina za rezanje šperploče i medijapana i CNC mašina za 3D obradu drveta, kako bi se uvećali proizvodni kapaciteti i unapredio kvalitet proizvoda. Ovo će dovesti do otvaranja dva nova radna mesta odmah, a potom i njih još šest. Preduzeće će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, koje će obuhvatati donaciju stolova, stolica i krevetaca lokalnom vrtiću, donaciju školskih klupa i stolica lokalnoj školi i ormara i stolica lokalnom zdravstvenom centru.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

45.670 evra

32.110 evra

13.560 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju prehrambenih proizvoda Tuti fruti plus d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Mikro preduzeće koje se bavi proizvodnjom prehrambenih proizvoda (preradom voća) nabaviće novu rashladnu komoru za zamrzavanje, preradu i održavanje voća, kako bi povećalo proizvodnju i efikasnost. U proizvodnji je trenutno zaposleno šest radnika, a investicija će doprineti otvaranju tri nova radna mesta odmah i još dva u periodu od tri godine. Pored toga, podrška će povećati kapacitete, što će za rezultat imati bolje pozicioniranje na tržištu. Predloženim aktivnostima DOP-a predviđena je finansijska podrška socijalno ugroženim grupama stanovništva u Pčinjskom okrugu, decibez roditeljskog staranja i socijalno ugroženim porodicama.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

38.246 evra

29.825 evra

8.421 evra

17.896 evra

Izrada izvođačkog projekta za infrastrukturno opremanje industrijske zone

Tehnička dokumentacija

Izradom tehničke dokumentacije za komunalno opremanje industrijske zone u Vladičinom Hanu regulisaće se uslovi za izgradnju, a lokalna samouprava će moći da ponudi parcele novim potencijalnim investitorima, što će zatim stvoriti mogućnosti za otvaranje novih radnih mesta.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

15.755 evra

12.305 evra

3.450 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

194.454 evra

Rekonstrukcija Centra za kulturne delatnosti, turizam i bibliotekarstvo

Lokalna infrastruktura

Rekonstrukcija Centra za kulturne delatnosti, turizam i bibliotekarstvo, koja će obuhvatiti sistem za grejanje i ventilaciju i proširenje biblioteke, obezbediće uslove za organizaciju različitih kulturnih događaja, a kroz unapređenje energetske efikasnosti smanjiće se tekući troškovi i omogućiti ulaganje ušteđenih sredstava u kulturu. Kroz aktivnosti usmerene na primenu principa dobrog upravljanja biće donet pravilnik o korišćenju prostorija i povećaće se učešće stanovnika i stanovnica u kreiranju kulturnih politika u opštini.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

180.222 evra

143.555 evra

36.667 evra

Centar za informisanje i podršku Romima

Jačanje socijalne kohezije u multietničkim opštinama

Sprovodi: Udruženje Roma intelektualaca

Partner na projektu: Opština Vladičin Han

Unapređenje socijalne inkluzije romskog stanovništva primenom petostrukog pristupa. Prvi za cilj ima smanjenje stope napuštanja škole i podsticanje interesovanja dece za dalje obrazovanje. Drugi predviđa informisanje o značaju i mehanizmima legalizacije objekata. Treći se usredsređuje na ekonomsko osnaživanje porodica kroz bavljenje poljoprivredom. Četvrti i peti pristup usmereni su na jačanje svesti o značaju preventivne zdravstvene zaštite odnosno na povećanje pristupačnosti socijalne zaštite.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

14.232 evra

14.232 evra

-

170.195 evra

Učešće programa: 159.357 evra

Sufinansiranje: 10.838 evra

95.441 evra

Podrška socijalnom uključivanju na lokalnom nivou

Aktivnosti socijalnog uključivanja

Podrška za pripremu i realizaciju lokalnih strategija/akcionih planova za zapošljavanje i socijalno uključivanje; promovisanje aktivnog uključivanja i poboljšane integracije socijalnih i službi za zapošljavanje

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

5.171 evra

5.171 evra

-

Centar za integraciju Roma

Fond za učešće građana (CIF 1)

Integracija romskog stanovništva sa teritorije Vladičinog Hana u sve nivoe obrazovnog i socijalnog sistema kroz organizovanje pripremnih časova za romsku decu predškolskog i školskog uzrasta, seminara za roditelje, javnih foruma i akcija kao i kroz pomoć u integraciji sezonskim migrantima i povratnicima.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

19.674 evra

17.707 evra

1.967 evra

Od edukacije i zaposlenja do integracije

Fond za učešće građana (CIF 2)

Unapređenje prilika za zaposlenje 20 Roma i Romkinja kroz organizovanje radionica za karijerno vođenje, stručno osposobljavanje i pisanje biznis-plana.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

14.083 evra

12.675 evra

1.408 evra

Romski obrazovni inkubator

Aktivnosti socijalnog uključivanja

Obrazovanje: Organizovanje različitog dodatnog edukativnog sadržaja za decu u osnovnim i srednjim školama kao i motivacionih radionica o značaju obrazovanja za roditelje.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

9.204 evra

9.204 evra

-

„Čuvaj se“ (na romskom jeziku „Arak tut“)

Aktivnosti socijalnog uključivanja

Pilot-projekat „Čuvaj se“ (na romskom jeziku „Arak tut“), koji sprovodi „YUROM centar“, ima za cilj da spreči izbijanje požara kao i da upozna stanovnike 22 romska naselja sa merama njegove prevencije. Projekat se zalaže za povećanje zaštite od požara kroz mobilizaciju relevantnih nacionalnih i lokalnih institucija.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.145 evra

2.145 evra

-

Ekonomsko osnaživanje i stvaranje uslova za samozapošljavanje žena iz ranjivih grupa

Fond za učešće građana (CIF 1)

Ekonomsko osnaživanje žena iz ranjivih grupa u Vladičinom Hanu i Trgovištu putem njihovog angažovanja u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dodela finansijskih sredstava 16 žena za pokretanje i opremanje sopstvenog biznisa u oblasti poljoprivredne proizvodnje.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

45.164 evra

40.648 evra

4.516 evra

32.475 evra

Podrška poljoprivrednim zadrugama za upotrebu novih tehnika i tehnologija u proizvodnji

Podrška poljoprivrednim proizvođačkim grupama

Pomoć uključuje obuke za upravljanje poljoprivrednim proizvođačkim grupama, kao i studijsku posetu jednoj od zemalja Evropske unije.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

4.211 evra

4.211 evra

-

Vertikalna dimenzija dobrog upravljanja

Dobro upravljanje

Formulisanje politika i/ili upravnih propisa kojima se uređuje vertikalna koordinacija i komunikacija između JLS i državnih institucija

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

6.176 evra

6.176 evra

-

Podrška u primeni elektronskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola

Podrška u primeni elektronskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola

Projekat će se sprovesti u partnerstvu sa NALED-om i Ministarstvom građevine, saobraćaja i infrastrukture, i uključuje sledeće aktivnosti: treninzi i mentorska podrška za LSU i JKP, preporuke za unapređenje interne organizacije, unošenje planskih dokumenata u centralni registar i prikupljanje podataka koji mogu doprineti unapređenju propisa.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.088 evra

2.088 evra

-

Izrada generalnih projekata za tok reke Južne Morave od Grdelice do Preševa, sa rekama Moravica i Binačka Morava

Planovi detaljne regulacije

Stvaranje uslova za dalju izradu tehničke dokumentacije za zaštitu toka Južne Morave

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

20.000 evra

20.000 evra

-

42.279 evra

Podrška reformi upravljanja na lokalnom nivou i opštinskim Stručnim centrima za dobro upravljanje

Dobro upravljanje

Formulisanje paketa reformi za unapređenje upravljanja na lokalnom nivou; podrška opštinskim kapacitetima za dobro upravljanje i osnivanje opštinskih stručnih centara za dobro upravljanje

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

10.441 evra

10.441 evra

-

Pružanje obuke o uslovima FIDIC-a za ugovore o izvođenju radova

Obuka za korišćenje FIDIC ugovora o izvođenju radova

Pružanje obuke za korišćenje ugovora FIDIC-a o izvođenju radova u svim JLS obuhvaćenim Programom i obuke uz rad za JLS koje će dobiti bespovratna sredstva CFCU

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

9.091 evra

9.091 evra

-

Procena nivoa upravljanja lokalnih samouprava

Dobro upravljanje

Procena će pružiti uvid u nivoe upravljanja lokalnih samouprava koje učestvuju u Programu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

1.475 evra

1.475 evra

-

Izrada programskih budžeta za 2016. i petogodišnjih planova kapitalnih investicija

Planovi kapitalnih investicija i programsko budžetiranje

Obezbeđivanje tehničke podrške LSU u oblastima programskog budžetiranja i planiranja kapitalnih investicija. Lokalnim samoupravama se pruža pomoć u razvoju budžeta za 2016. i planova kapitalnih investicija za period 2016-2020.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

5.333 evra

5.333 evra

-

Unapređenje efikasnosti lokalne Poreske uprave u Vladičinom Hanu

Lokalna poreska uprava

Angažovanje spoljnih saradnika koji će ažurirati evidenciju poreskih obveznika LSU u cilju povećanja izvora prihoda LSU i ostvarenja održivog nivoa budžetskih resursa

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

12.382 evra

10.000 evra

2.382 evra

Ekonomska jednakost - put do potpune jednakosti

Lokalni mehanizmi rodne ravnopravnosti

Unapređenje ekonomske situacije žena iz ranjivih i marginalizovanih grupa putem obuka za traženje posla i preduzetništvo.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

3.557 evra

2.992 evra

565 evra

571.498 evra

Učešće programa: 480.058 evra

Sufinansiranje: 91.439 evra

24.674 evra

Želim da živim bez nasilja

Mehanizam za rodnu ravnopravnost

Podrška lokalnom Savetu za rodnu ravnopravnost i edukaciju o rodno zasnovanom nasilju i načinima njegove prevencije

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

1.855 evra

1.558 evra

297 evra

Romski dečiji centar

Fond za učešće građana (CIF)

Pomoć romskoj deci da prevaziđu specifične probleme sa kojima se susreću tokom osnovnoškolskog obrazovanja kroz organizovanje edukativnih i kreativnih radionica

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

9.457 evra

7.944 evra

1.513 evra

Integracija Roma kroz obrazovnu inkluziju

Fond za učešće građana (CIF)

Doprinos integraciji romske dece u obrazovni sistem kroz organizovanje edukativnih seminara za roditelje, edukativne radionice za decu i uspostavljanje saradnje i podrške predškolskim i osnovnim školama u obezbeđivanju inkluzivnog obrazovanja romske dece

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

9.211 evra

7.737 evra

1.474 evra

Sprovođenje procesa participativnog budžetiranja

Opštinsko upravljanje

Uvođenje prakse i procesa participativnog budžetiranja (PB) u opštinama. Povećanje kapaciteta opština za sprovođenje procesa javnih nabavki.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

4.151 evra

3.487 evra

664 evra

21.118 evra

Planovi detaljne regulacije za turističke zone Jovačkih jezera i planine Kukavice

Plan detaljne regulacije

Planovi detaljne regulacije za turističke zone Jovačkih jezera i planine Kukavice

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

7.512 evra

6.310 evra

1.202 evra

Plan detaljne regulacije za industrijsku zonu JUG - sektor B i C

Plan detaljne regulacije

Plan detaljne regulacije za industrijsku zonu JUG - sektor B i C

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

10.205 evra

8.572 evra

1.633 evra

Operativni grant za klaster voća Južne Srbije

Podrška klasterima

Povećan broj članova klastera za 50% i poboljšane poslovne mogućnosti za članove klastera kroz organizaciju promotivnog poslovnog događaja.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

3.402 evra

2.857 evra

544 evra

454.510 evra

Energetska efikasnost - put ka smanjenju siromaštva i lokalnom ekonomskom razvoju juga Srbije

Lokalna infrastruktura

Projekat je obuhvatao rekonstrukciju vrtića „Pčelica“, studijske posete Bugarskoj za pet ljudi iz Energi tima, izdavanje i distribuciju 200 postera/flajera i 200 kompleta promotivnog materijala (olovke, blokovi, sveske, fascikle i torbe), izdavanje 200 brošura o prednostima toplotne izolacije u objektima.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

128.940 evra

108.310 evra

20.630 evra

Unapređenje voćarske proizvodnje u Pčinjskom okrugu

Lokalna infrastruktura

Izgrađen je voćnjak (1 ha) za obrazovno-nastavne svrhe i nabavljena poljoprivredna mehanizacija. Sprovedena je edukacija i obuka za 373 proizvođača voća. Kupljene su i podeljene sadnice voćaka.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

110.000 evra

92.400 evra

17.600 evra

Primena principa dobrog upravljanja u korišćenju vodnih resursa u Vladičinom Hanu

Lokalna infrastruktura

Završeni radovi na magistralnom vodovodu u Svetosavskoj ulici u urbanom području opštine Vladičin Han

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

173.114 evra

145.416 evra

27.698 evra

Nabavka vodomera za četiri opštine Pčinjskog okruga

Infrastrukturno opremanje

Instalacija 5 mernih stanica protoka otpadnih voda u sistemu komunalnog sakupljanja otpadnih voda koje se ispuštaju u reku Južnu Moravu - raspored mernih stanica po opštinama: Preševo 1, Bujanovac 2, Vladičin Han 1 i Vranje (Vranjska Banja) 1.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

42.456 evra

35.663 evra

6.793 evra

-
71.195 evra

Pružanje podrške u vidu dobara i usluga svim programskim lokalnim samoupravama za unapređenje lokalne uprave i promociju tema i aktivnosti vezanih za EU

Dobro upravljanje; Opštinsko upravljanje i planiranje razvoja; Infrastruktura; Javna svest i brendiranje područja

Pružanje podrške u vidu dobara i usluga svim programskim lokalnim samoupravama za unapređenje lokalne uprave, unapređenje opštinskog upravljanja i planiranja, promovisanje zaštite životne sredine, rodne ravnopravnosti i unapređenja znanja o podršci EU, zajedno sa sprovođenjem osnovne studije konkurentnosti i ankete o zadovoljstvu građana.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

71.195 evra

59.804 evra

11.391 evra