Nazad^

Javni poziv za projekte poslovne infrastrukture

Javni poziv za poslovnu infrastrukturu produžen do 31. oktobra 2022.

Ukupan budžet za sve tri partije u okviru poziva

4.800.000 evra

Cilj: Razvoj poslovne infrastrukture u svrhu obezbeđivanja uslova za nova ulaganja u proizvodnju, usluge i turizam i otvaranja novih radnih mesta

Vrste aktivnosti

 • Partija 1: Izgradnja, rekonstrukcija, komunalno opremanje industrijskih zona, naučno tehnoloških parkova, biznis inkubatora i/ili inovacionih centara. Ukupna dostupna sredstva 3.400.000 evra (od 150.000 do 650.000 evra po projektu)

 • Partija 2: Podrška razvoju održivog turizma - rekonstrukcija, opremanje turističkih zona, kao i izgradnja i/ili proširenje pešačkih i biciklističkih staza, uspinjača i slično. Ukupna dostupna sredstva 1.000.000 evra (od 150.000 do 400.000 evra po projektu)

 • Partija 3: Podrška razvoju tehničke dokumentacije za razvoj poslovne infrastrukture (izrada projekata za građevinsku dozvolu, izvođačkih projekata i studija izvodljivosti). Ukupna dostupna sredstva 400.000 evra (od 10.000 do 80.000 evra po pojedinačnom projektu

Ко može da učestvuje: Pravo učešća na konkursu ima 99 lokalnih samouprava iz Šumadije i Zapadne Srbije i Južne i istočne Srbije, samostalno ili u partnerstvu sa drugim lokalnim samoupravama i/ili javnim preduzećima i institucijama.

Prijavljivanje kroz dve faze:

Prva faza: Podnošenje koncepta predloga projekta

Druga faza: Podnošenje kompletne aplikacije samo za podnosioce čiji je koncept pozitivno ocenjen u prvoj fazi

Rok za dostavu koncepta (prva faza) je produžen do 31. 10. 2022.

Nazad^
Nazad^

Dokumentacija za prijavu na prvu fazu Javnog poziva:

 • Prijavni formular za koncept predloga projekta (Aplikant popunjava samo jedan koncept predloga za LOT za koji šalje predlog)
 • Aneks E - Izjava o saglasnosti sa uslovim poziva (popunjavaju svi aplikanti) 

Dokumentacija za informaciju

 • Aneks H - Obrazac ugovora o grantu (ne popunjava se)
 • Aneks I - Lista lokalnih samouprava koje mogu da učestvuju u pozivu

Javni poziv za projekte poslovne infrastukture

Public Call for Proposals for Economic Infrastructure Projects

Application documents for phase 1

 

Dokumentacija za drugu fazu Javnog poziva koju popunjavaju samo pozvani aplikanti

 • Prijavni formular za kompletan predlog projekta (Aplikant popunjava samo jedan aplikacioni formular za odgovarajuću partiju za koju je predao koncept)
 • Aneks B - Budžet projekta
 • Aneks C - Matrica logičkog okvira
 • Aneks D - Obrazac za partnere
 • Aneks F - Izjavu o sufinansiranju
 • Aneks G - Kontrolnu listu 

Application documents for phase 2

 

 

Nazad^
Nazad^

Infrastrukturno opremanje industrijske zone u Svilajncu uz podršku EU

Evropska podrška unapređenju poslovnog okruženja

 

Nazad^
Nazad^

Prijavite se za infosesije

 

 

Info sesije će se održati na Google meet platformi, po sledećem rasporedu:

Nazad^
Nazad^

U skladu sa uslovima Javnog poziva, rok za postavljanje pitanja je istekao 20. oktobra 2022. Ohrabrujemo vas da pretražite odgovore na najčešća pitanja, gde ćete, nadamo se, naći informaciju koja vas zanima.

 

 

Nazad^