Grad Kruševac

Šumadija i zapadna Srbija - Rasinski Okrug

Stepen razvijenosti - II grupa

Aktivnih privrednih društava - 1328

Aktivnih preduzetnika - 5252

113.951


Broj stanovnika
h-money

64.407


Prosečna zarada

854


Površina
Kruševac
svi-projekti

18

Ukupan broj projekata
od 2010. do danas

632.914 evra

499.557 evra

(Donatori 79%)

133.357 evra

(Sufinansiranje 21%)

382.582 evra

Učešće programa: 300.699 evra

Sufinansiranje: 81.883 evra

220.254 evra

Strategija razvoja urbanog područja grada Kruševca

Izrada strategije održivog urbanog razvoja

Strategija razvoja urbanog područja grada Kruševca bavi se važnim istorijskim i industrijskim centrom Srbije, sa velikim preduzećima i značajnim istorijskim i arhitektonskim nasleđem. Postoji i značajan braunfild potencijal u okviru bivših državnih preduzeća, uz solidan potencijal za podršku poslovanju u vidu biznis inkubatora i predviđenog regionalnog industrijsko-tehnološkog parka.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

-

-

-

Rekonstrukcija srednjovekovnog grada u Kruševcu

Integralni projekat

Sprovodi: Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga

Partner na projektu: Kruševac Udruženje „Evrokontakt''

Izrada studije za očuvanje, prezentaciju i revitalizaciju srednjovekovnog grada, uključujući arheološka istraživanja usklađena sa standardima nacionalnog nasleđa. Projekat uključuje angažovanje zajednice putem javnih tribina, školskih takmičenja i stručnih diskusija, sa ciljem unapređenja lokalne svesti o nasleđu i kulturnom turizmu. Ova inicijativa treba da obogati istorijski pejzaž i obrazovnu ponudu Kruševca, angažujući zajednicu u značajnim naporima za očuvanje nasleđa.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

220.254 evra

173.509 evra

46.745 evra

162.328 evra

Podrška preduzeću za proizvdnju prehrambenih proizvoda - Gordana Petković preduzetnik Proizvodnja torti i kolača Ramonda dezert

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće koje se bavi proizvodnjom torti planira da nabavi devet mašina za proizvodnju torti i kolača kako bi unapredilo proizvodnju i kvalitet proizvoda. Kao rezultat, biće otvorena tri nova radna mesta, uz postojeća dva. Aktivnost DOP predviđa učešće u lokalnim humanitarnim akcijama i organizovanje radionica za decu sa posebnim potrebama.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

25.313 evra

19.471 evra

5.842 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju proizvoda od papira i plastike - Kole pack d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće koje se bavi proizvodnjom streč folije planira da nabavi liniju za proizvodnju streč folije kako bi poboljšalo proizvodnju i kvalitet proizvoda. Kao rezultat, biće otvorena dva nova radna mesta, uz postojeća dva. Aktivnost DOP predviđa donaciju računarske opreme, nameštaja i sredstava za ličnu higijenu domu za nezbrinutu decu u Kruševcu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

33.024 evra

25.800 evra

7.224 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju tekstila - Tijana Nikolić PR Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda Bebicco

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće koje se bavi proizvodnjom tekstila (odeće) planira da nabavi osam mašina u cilju povećanja proizvodnih kapaciteta i uvođenja novih proizvoda, kao i da izradi veb-sajt. Kao rezultat, biće otvoreno jedno novo radno mesto, uz jedno postojeće. Aktivnost DOP predviđa donaciju proizvoda zdravstvenim ustanovama i ugroženim grupama.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

14.902 evra

11.806 evra

3.096 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju mamaca za ribolov - Nenad Marković preduzetnik proizvodnja sportske opreme Vidra lures

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće koje se bavi proizvodnjom mamaca za ribolov planira nabavku UV štampača kako bi unapredilo kvalitet proizvodnje i uvelo nove proizvode. Kao rezultat, biće otvoreno jedno novo radno mesto, uz jedno postojeće. Aktivnost DOP predviđa doniranje proizvoda mladim ribarima i udruženjima za zaštitu životne sredine.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

17.131 evra

13.416 evra

3.715 evra

Podrška preduzeću za preradu drveta - Aleksandar Đuričić PR Proizvodnja proizvoda od drveta Dura.BJT Mudrakovac

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće koje se bavi preradom drveta planira da nabavi mašinu za kompjutersko numeričko upravljanje (CNC) sa adekvatnim alatom, hardverom i softverom u cilju povećanja proizvodnih kapaciteta i uvođenja novih proizvoda. Kao rezultat, biće otvoreno jedno novo radno mesto, uz jedno postojeće. Aktivnost DOP predviđa donaciju opreme lokalnim sportskim organizacijama.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

23.900 evra

19.113 evra

4.787 evra

Podrška preduzeću za preradu drveta - Marija Dobrosavljević PR Radionica za izradu predmeta od drveta WooDesign

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće koje se bavi preradom drveta (šrafovi, drvene igračke, ukrasi, police) planira da nabavi mašinu za kompjutersko numeričko upravljanje (CNC) i mašinu za rendisanje drveta kako bi unapredilo proizvodnju i kvalitet proizvoda. Kao rezultat, biće otvoreno jedno novo radno mesto, uz jedno postojeće. Aktivnost DOP predviđa donaciju drvenih igračaka lokalnoj osnovnoj školi.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

16.863 evra

12.900 evra

3.963 evra

Podrška preduzeću za usluge čišćenja - Clean fresh 037

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće koje pruža usluge pranja i sušenja nameštaja i vozila planira da nabavi 22 mašine za čišćenje kako bi optimizovalo usluge i njihov kvalitet. Kao rezultat, biće otvorena četiri nova radna mesta, uz postojećih devetnaest. Aktivnost DOP predviđa dubinsko pranje nameštaja, mašinsko pranje pločica i detaljno čišćenje svih prostorija u Centru za osobe sa invaliditetom u Kruševcu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

31.195 evra

24.684 evra

6.511 evra

-

250.332 evra

Učešće programa: 198.858 evra

Sufinansiranje: 51.474 evra

196.241 evra

Podrška preduzetniku u obradi drveta - Ruki drvokoop Sebečevac

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzetnik se bavi proizvodnjom drvenih elemenata koje proizvođači nameštaja od drveta koriste u proizvodnji stolova, stolica i kuhinjskih elemenata. Bespovratna sredstva će biti iskorišćena za nabavku CNC mašine za obradu drveta, mašine za oštrenje trakastih testera i druge opreme, u cilju povećanja proizvodnih kapaciteta, smanjenja troškova proizvodnje i otvaranja dva nova radna mesta odmah, kao i još jednog u dužem roku. Preduzetnik će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, koje će obuhvatati donaciju dela školskog inventara lokalnoj osnovnoj školi i vrtiću.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

12.645 evra

10.000 evra

2.645 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji suvenira Dejan Petković PR Radnja za izradu suvenira

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće koje proizvodi suvenire i proizvode upotrebne i estetske vrednosti od drveta, bakra i stakla nabaviće opremu za graviranje i isecanje različitih materijala i brendiranje proizvoda, što će za rezultat imati povećanje produktivnosti i veći asortiman proizvoda. U proizvodnji su trenutno zaposlena dva radnika, a investicija će doprineti otvaranju dva nova radna mesta odmah i još jednog u periodu od tri godine. Predloženim aktivnostima DOP-a predviđena je donacija za dom za decu bez roditeljskog staranja, angažovanje dece bez roditelja u kreativnim aktivnostima i potom organizovanje izložbe radi prikupljanja sredstava.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

17.334 evra

13.860 evra

3.474 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji proizvoda od drveta Vitwood

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće za proizvodnju predmeta od drveta za spremanje i serviranje hrane nabaviće CNC mašinu za obradu drveta, laserski graver i mašinu za ravnanje drvenih elemenata kako bi povećalo efikasnost, produktivnost i kvalitet svojih proizvoda. U proizvodnji je trenutno zaposlen jedan radnik, a investicija će doprineti otvaranju dva nova radna mesta odmah i još dva u periodu od tri godine. Predloženim aktivnostima DOP-a predviđena je donacija opreme za 3D štampu za dve srednje škole i jednu osnovnu školu u Rasinskom okrugu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

36.281 evra

29.123 evra

7.158 evra

Podrška preduzeću za obradu metala Pim plast d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Mikro preduzeće za obradu i prevlačenje metala (plastificiranje metalnih i aluminijumskih materijala) nabaviće računarsku numerički upravljanu (CNC) mašinu za lasersko sečenje metala, što će dovesti do povećanja proizvodnih kapaciteta i kvaliteta proizvoda. U proizvodnji su trenutno zaposlena tri radnika, dok će otvaranje novih radnih mesta biti značajno s tri nova radna mesta odmah i još jednim u periodu od tri godine. Predloženim aktivnostima DOP-a predviđena je finansijska donacija za predškolsku ustanovu „Nata Veljković“ Kruševac. Aktivnosti DOP-a uključuju i profesionalnu praksu za dva učenika završne godine Srednje mašinsko-elektrotehničke škole u Kruševcu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

41.725 evra

30.000 evra

11.725 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji proizvoda od plastike Vival in

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće za proizvodnju građevinske stolarije (PVC/ALU stolarija) nabaviće računarsku numerički upravljanu (CNC) mašinu i opremu za sečenje i zavarivanje, što će poboljšati kvalitet i efikasnost. U proizvodnji je trenutno zaposleno osam radnika, a kad je reč o otvaranju novih radnih mesta, odmah će biti otvorena dva i još dva radna mesta u periodu od tri godine. Predloženim aktivnostima DOP-a predviđena je popravka i zamena vrata u lokalnoj srednjoj školi.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

30.588 evra

24.430 evra

6.158 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji predmeta od drveta Stasidije

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće za obradu drveta (proizvodnju nameštaja) nabaviće mašinu za sečenje i obradu dasaka i mašinu za proizvodnju gotovih drvenih elemenata u cilju povećanja proizvodnih kapaciteta i uvođenja novog proizvoda - različitih vrsta stolica. U proizvodnji su trenutno zaposlena tri radnika, a investicija će doprineti otvaranju jednog radnog mesta odmah i još dva u periodu od tri godine. Predloženim aktivnostima DOP-a predviđena je donacija nameštaja školi za osnovno i srednje obrazovanje za decu sa smetnjama u razvoju, kao i reparacija klupa u dvorištu staračkog doma, što bi poboljšalo uslove rada i okruženje za korisnike ovih ustanova.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

30.256 evra

23.274 evra

6.982 evra

Podrška preduzeću za obradu metala Triometal projekat d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Mikro preduzeće za preradu metala (proizvodnju mašinskih delova i sklopova za mašine) nabaviće računarski numerički kontrolisani (CNC) strug, što će povećati kvalitet, količinu, efikasnost i produktivnost. U proizvodnji je trenutno zaposlen jedan radnik, a kad je reč o otvaranju novih radnih mesta, jedno će biti odmah otvoreno i još šest u periodu od tri godine. Predloženim aktivnostima DOP-a predviđeno je davanje stipendija za decu novoangažovanih zaposlenih radnika.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

27.412 evra

21.930 evra

5.482 evra

54.091 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

Unapređenje GIS-a

Uvođenje i razvoj GIS-a

Grad Kruševac i opština Aleksinac već su uspostavili GIS, obezbedili hardver i softver, prikupili i uneli geoprostorne podatke, prostorni i urbanistički planovi su izrađeni a obučen kadar postoji. Unapređenje podrazumeva nabavku specijalizovane aplikacije koja će stvoriti mehanizme za praćenje i upravljanje javnom imovinom, što će umanjiti troškove održavanja i omogućiti lokalnoj upravi da pruža bolje usluge.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

51.950 evra

44.100 evra

7.850 evra

-

-

Učešće programa: -

Sufinansiranje: -

-
-
-

-

Učešće programa: -

Sufinansiranje: -

-
-
-
-
-