Nazad^

Ukupan budžet poziva: 10.000.000 evra

Opšti cilj: Doprinos društveno-ekonomskom razvoju kroz bolje planiranje razvoja i uvođenje koncepta integralnih teritorijalnih investicija u regione Šumadije i Zapadne Srbije i Južne i Istočne Srbije.

Specifični cilj: Podrška u rešavanju izazova teritorijalnog/održivog urbanog razvoja kroz implementaciju integralnih projekata koji proizilaze iz teritorijalnih strategija, uz razvoj kapaciteta lokalnih i regionalnih zainteresovanih strana.

Pravo učešća:

Gradovi i opštine i regionalne razvojne agencije koje su uključene u 12 teritorija koje su izradile teritorijalne strategije u okviru EU PRO Plus programa sa strateškim projektima koji su proizašli iz datih strategija. 

U opravdanim slučajevima, pravo učešća imaju i lokalne i regionalne ustanove i organizacije u obaveznom partnerstvu sa gradom ili ošptinom i dodatno u slučaju šire teritorije i sa regionalnom razvojnom agencijom.

Navedenih dvanaest teritorija obuhvataju:

Pet širih teritorija - urbanih područja:

  • Кragujevac sa opštinama Aranđelovac, Batočina, Кnić, Lapovo, Rača i Topola;

  • Niš sa opštinama Gadžin Han, Merošina i Svrljig;

  • Pirot  sa opštinama Babušnica, Bela Palanka i Dimitrovgrad;

  • Užice sa opštinama Bajina Bašta, Čajetina, Požega i Priboj;

  • Zaječar sa opštinama Boljevac, Кnjaževac i Sokobanja;

Sedam užih teritorija - urbanih područja: Bor, Кruševac, Leskovac, Loznica, Novi Pazar, Smederevo, Šabac

Vrste aktivnosti i vrednost podrske:

Partija 1: Infrastrukturni i drugi radovi, nabavka opreme i mere koje podstiču široke konsultacije, učešće, izgradnju kapaciteta i obuke i sl. 

Vrednost podrške po pojedinačnom projektu:

  • 200.000 - 1.500.000 evra za šire teritorije

  • 100.000 - 500.000 evra za uži obuhvat teritorije

Partija 2: Izrada dokumentacije koja je neophodna za povećanje zrelosti i spremnosti za sprovođenje strateških projekata u okviru teritorijalnih strategija.

Vrednost podrške po pojedinačnom projektu:

  • 50.000 - 200.000 evra 

Selekcija projekata za konkurisanje:

Na osnovu predloga šire liste strateških projekata od strane radne grupe za izradu strategije i odluke Saveta za razvoj urbanog područja o  izabranim predlozima projekata koji će biti podneti u okviru javnog poziva.

Rok za prijavu: sreda, 17. januar 2024. 24:00 časova

Nazad^
Nazad^

Prijavite se za info sesiju https://forms.gle/6SeHnTGomPjxip8J8

Info sesija će se održati na Google meet platformi u četvrtak, 14. decembra 2023, sa početkom u 13.00 časova, na sledećem linku: https://meet.google.com/uht-ftng-ufc

 

 

 

Nazad^